Bijgewerkt: 11 mei 2021

Drie Amstelveense heemparken binnenkort rijksmonument

Nieuws -> Natuur

Bron: Gemeente Amstelveen
18-11-2010


De Stichting tot Behoud 'Monumentaal Amstelveen' is bijzonder verheugd, dat het na bijna tien jaar is gelukt, dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan B en W haar voornemen heeft bekend gemaakt om de drie Amstelveense heemparken namelijk het Jac. P. Thijssepark, het Koos Landwehrpark en De Braak tot Rijksmonument te verklaren. De definitieve plaatsing op de Rijksmonumentenlijst zal mogelijk binnen enkele maanden plaatsvinden.

Braak Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het heempark 'De Braak' in Amstelveen


De aanleiding tot een verzoek om voorbescherming van deze heemparken was de in mei 2001 verschenen gemeentelijke nota Samen leven in de Vitale Stad Amstelveen 2020+.  Hierin waren formuleringen opgenomen die zo konden worden uitgelegd, dat in een deel van De Braak, langs de museumspoorlijn, het groen zou kunnen worden aangetast in verband met het plan om deze historische lijn om te vormen tot een route voor een sneltram.

Ook leek het erop, dat er fietspaden door De Braak waren voorzien en dat er zelfs een mogelijkheid bestond om er woningen te bouwen. Daarover zijn destijds in de gemeenteraad door mevrouw Roos namens Burgerbelangen Amstelveen vragen gesteld.

Deze dreiging en de al jarenlang voorgenomen sloop van de Kweekschool van het Leger des Heils, direct gelegen aan het Koos Landwehrpark, maakte het voor de stichting des te urgenter om met spoed een voorbeschermde status voor deze heemparken en het J.P. Thijssepark aan te vragen.

In de zomer van 2001 hebben Linda Roos, oprichtster van de Stichting tot Behoud ‘Monumentaal Amstelveen’ (1991) en Seya Dalderup, kunsthistorica, de benodigde gegevens en argumenten verzameld, waaronder kadastrale stukken en publicaties over het belang van de parken. Bij de aanvraag tot plaatsing op de lijst van beschermde monumenten werd ook het Broersepark van D. F. Tersteeg (1928) opgenomen.

Op 4 oktober 2001 werd dit verzoek, voorzien van tal van bijlagen, persoonlijk bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist overhandigd en toegelicht. In een aangetekende brief van 10 oktober 2001 werd de Stichting o. a. meegedeeld: ‘Bijzondere omstandigheden daargelaten, zal de beslissing op het verzoek/voorstel binnen tien maanden volgen’.

Het was niet te voorzien, dat dit bijna tien jaar zou worden, mogelijk gezien de bijzondere omstandigheden. De stichting hoopt daarom, dat het voornemen van de Rijksdienst de Gemeente nu zal aanzetten haar eigen verantwoordelijkheid te nemen voor bovengenoemde, zowel nationaal als internationaal bekende heemparken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.