Bijgewerkt: 3 december 2023

Drie Koninklijke onderscheidingen 2008 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-10-2008

Op 16 oktober 2008 werd een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door Joss Tabak aan mevrouw H.H.M. Meester, geboren 5 juni 1946 te Amsterdam. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau tijdens de viering van het 40-jarig jubileum.

Mevrouw Meester is sinds 40 jaar ziekenhuishygiënist in het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Zij behoort tot de pioniers in het vakgebied. Binnen de ziekenhuishygiëne heeft mevrouw bijgedragen aan voortdurende innovatie, kwaliteit en accreditatie. Naast Nationaal is mevrouw ook internationaal actief geweest. Zij is betrokken geweest bij de International Federation of Infection Control (IFIC). In deze functie heeft zij zich bijzonder ingezet om leden uit arme landen de mogelijkheid te bieden om te participeren in de activiteiten van de IFIC. Daarnaast heeft zij vele publicaties op het gebied van ziekenhuishygiëne op haar naam staan en heeft zij voordrachten en posterpresentaties gehouden op nationale en internationale congressen.

ko Amstelveen
(Foto Moby Braams - 2008)

Mevrouw H. H. M. Meester na de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding


In 1973 is mevrouw mede-oprichter van de Vereniging voor Hygiëne In de Gezondheidszorg.(VHIG) Een vereniging die inmiddels 350 leden kent. Jarenlang is zij (bestuurlijk) actief geweest binnen deze vereniging en nog steeds is zij een stuwende kracht binnen deze vereniging. Naast haar bestuurlijke activiteiten is zij van onschatbare waarde geweest voor de opleiding van adviseur infectiepreventie. Haar enorme kennis en kunde deelt zij graag met beginnende vakgenoten en is zij in staat om op een goede wijze de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk.

Naast haar drukke baan zet mevrouw Meester zich al gedurende vele jaren belangeloos in voor de Amstelveense samenleving. Zo is zij sinds 1998 actief als voorzitter wijkplatform Randwijck, sinds 2003 lid van de werkgroep politieke avonden en van 1999 tot 2005 is zij voorzitter geweest van de Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove. Een druk bezochte, zeer actieve kinderboerderij in Amstelveen.


Op 17 oktober  2008 werd een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door Joss Tabak aan de heer F.H.J. Sier, geboren 27-10-1946. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau tijdens zijn afscheid als directeur van Brother International (Nederland) BV

In 1970 is de heer Sier begonnen als jonge directeur van Brother International (Nederland) B.V.. Onder zijn leiding heeft Brother zich ontwikkeld tot een zeer betrouwbare, stabiele en sociale onderneming en werkgever. De tegenwoordig veelvuldig gebruikte term “Corporate Social Responsibilities” is een filosofie die de heer Sier al zijn gehele werkzame leven in praktijk brengt. Niet vanuit een opgelegde bedrijfsfilosofie, maar vanuit zijn hart. De heer Sier heeft van 1973 tot heden in diverse functies bij de volleybalvereniging Martinus een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling en de opbouw van het huidige Martinus. Zijn visie en inzicht hebben geleid tot zijn besluit om als directeur van Brother International (Nederland) B.V. een langetermijn sponsoring aan te gaan om de ambities van de vereniging en de veelbelovende spelersgroep te realiseren en zo uit te groeien van Amstelveense vereniging, via de landelijke top, tot een club met internationale allure.

ko Amstelveen
(Fotoburo Luuk Gosewehr - 2008)

De heer Fred Sier met loco-burgemeester Joss Tabak


In 1990 is de heer Sier een van de acht initiatiefnemers tot de oprichting van Ondernemersvereniging Amstelveen. De heer Sier achtte het van groot Amstelveens belang dat er een orgaan kwam waarin de Amstelveense ondernemers zich verenigden teneinde een serieuze gesprekspartner te vormen in Amstelveen. Tijdens de oprichtingsfase is de heer Sier zeer actief geweest en heeft mede gebruik gemaakt van zijn contacten als directeur van Brother International (Nederland) B.V. in de Amstelveense gemeenschap om een groep ondernemers bij elkaar te krijgen die actief wilden deelnemen aan deze vereniging.

Na zijn kennismaking met Pieter de Monchy (beeldend kunstenaar) bij de Rotary Club Amstelveen, is hij sinds 2000 geheel belangeloos penningmeester van de Stichting, die tot doel heeft het artistiek erfgoed van Pieter de Monchy voor het brede publiek te behouden.

In de periode 1994-2004 heeft de heer Sier bestuurlijke taken binnen Hockeyvereniging Myra vervuld. Aanvankelijk als vice-voorzitter en vervolgens als penningmeester. Dankzij zijn visie en financieel inzicht heeft de heer Sier aan het einde van zijn bestuurlijke periode een gezonde vereniging achtergelaten.


Op 18 oktober 2008 werd een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door wethouder Remco Pols aan de heer J. Brilleslijper, geboren 19 oktober 1928 te Antwerpen België. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens de viering van het 40 jarig jubileum van de Amstelveense zwemvereniging De Watervrienden Amstelveen.

De heer Brilleslijper is sinds 1968 als vrijwilliger actief. In 40 jaar heeft hij zich vooral ingezet voor. Een zwemvereniging waar les gegeven wordt aan kinderen, volwassenen, waar leden kunnen aquajoggen, trimzwemmen, banen zwemmen. Hij heeft altijd lesgegeven aan zowel jeugd als aan volwassenen.

ko Amstelveen
(Foto Michelle van Ham - 2008)

Wethouder Remco Pols (loco-burgemeester) met de heer J. Brilleslijper


Vanwege zijn hoge leeftijd geeft hij op dit moment alleen nog les aan de laatste groep. Naast het geven van zwemlessen stimuleert hij jongere zweminstructeurs die lesgeven om zich verder te ontwikkelen en staat hij ook de oudere instructeurs bij met raad en daad en deelt hij zijn kennis. Daarnaast is hij sinds 1973 als vrijwilliger actief voor de tafeltennisvereniging Spin Off en voor de biljartvereniging V.O.F.E. (Vereniging Oud Fokker Employees)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.