Bijgewerkt: 17 januari 2022

Driekoningen 2022

Nieuws -> Kerk

Bron: Wikipedia/Amstelveenweb
05-01-2022

Driekoningen, in het oosten ook bekend als Theophany, is een christelijke feestdag op 6 januari, waarop de openbaring van de vleesgeworden God in de gedaante van Jezus Christus wordt gevierd.

In het westerse christendom herdenkt het feest voornamelijk (maar niet uitsluitend) het bezoek van de Wijzen aan het Christuskind, en daarmee de fysieke manifestatie van Jezus Christus aan de heidenen. Het wordt soms ook Drie Koningen-dag genoemd, en in sommige tradities gevierd als Klein Kerstfeest. Bovendien luidt het feest van Driekoningen, in sommige denominaties, ook het liturgische seizoen van Driekoningen in.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Het schilderij 'Aanbidding van de Wijzen' door Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Hij was een Spaanse barok schilder. De Aanbidding van de Wijzen (La adoración de los magos) is de naam die traditioneel wordt gegeven aan het onderwerp in de Geboorte van Jezus in de kunst, waarin de drie Wijzen, voorgesteld als koningen, vooral in het Westen, Jezus hebben gevonden door een ster te volgen, voor hem geschenken van goud, wierook en mirre neerleggen, en hem aanbidden


De traditionele datum voor het feest is 6 januari. Sinds 1970 wordt het feest in sommige landen echter op de zondag na 1 januari gevierd. De Oosterse Kerken die nog steeds de Juliaanse kalender volgen, houden het feest op wat volgens de internationaal gebruikte Gregoriaanse kalender 19 januari is, vanwege het huidige verschil van 13 dagen tussen de Juliaanse en Gregoriaanse kalenders. In veel westerse christelijke kerken wordt de vooravond van het feest gevierd als Twaalfde Nacht (Driekoningenavond). De maandag na Driekoningen staat bekend als Ploegmaandag.

Driekoningen is wellicht ontstaan in de Grieks-sprekende oostelijke helft van het Romeinse Rijk als een feest ter ere van het doopsel van Jezus. Rond 200 schreef Clement van Alexandrië: 'Maar de volgelingen van [de vroegchristelijke gnostische godsdienstleraar] Basilides vieren ook de dag van zijn doopsel, waarbij zij de voorafgaande nacht doorbrengen in lezingen. En zij zeggen dat het de 15de van de maand Tybi van het 15de jaar van Tiberius Caesar was. En sommigen zeggen dat het werd waargenomen op de 11de van dezelfde maand.' De gegeven Egyptische data komen overeen met 6 en 10 januari. De Basiliden waren een gnostische sekte.

Gnosticisme (uit het Oudgrieks: γνωστικός, geromaniseerd: gnōstikós, Koine Grieks: [ɣnostiˈkos], 'kennis hebben') is een verzameling religieuze ideeën en systemen die aan het eind van de 1ste eeuw na Chr. onder joodse en vroegchristelijke sekten samengroeiden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.