Bijgewerkt: 29 februari 2024

Driekwart van de verpleeghuisbewoners krijgt hulp van familieleden

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/SPC
14-09-2017

'Er verandert de laatste jaren veel in de zorg voor de meest kwetsbaren en oudsten in onze samenleving. Een deel van hen woont in een verpleeghuis, of verzorgingshuis. Steeds meer kwetsbare ouderen blijven langer zelfstandig wonen, mede daartoe gestimuleerd door overheidsbeleid. Door aangescherpte criteria worden alleen de meest kwetsbaren nog toegelaten tot verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Degenen die naar een instelling verhuizen hebben veel gezondheidsproblemen en kampen vaak met ernstige geheugenproblematiek.' - Prof. dr. Kim Putters directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.

Foto Amstelveen
(Foto Jacqueline de Haas - 2015)

Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij de Erasmus School of Health Policy & Management


Een kwart van de ouderen komt nauwelijks buiten, zo kopt de NOS naar aanleiding van een vandaag verschenen Sociaal Cultureel Planbureau SCP-rapport (Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen pdf 47 pagina's) naar de ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen. 64 % van de bewoners komt echter wel buiten, waarvan de helft daarvan zelfs dagelijks en de andere helft ten minste één keer per week. 'Ik lees, dat er een spoeddebat aangevraagd wordt op basis van dat eerste cijfer. Ik noem dat selectieve verontwaardiging en een onderschatting van de kwetsbaarheid van mensen. Bovendien kun je dit zorgprofessionals niet aanrekenen; het is van groot belang om familie en vrijwilligers aan de instelling te binden om zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden. Wanneer je te maken hebt met een populatie, waarvan een derde ouder is dan 90 en vier op de vijf mensen ernstige lichamelijke problemen hebben, dan is het helaas moeilijk om met elke bewoner een frisse neus te halen. Dat is treurig, maar wel de realiteit. Selectief winkelen in een genuanceerd rapport doet niemand recht.'

Foto Amstelveen
(Bron SPC - 2017)

Woonvorm naar leeftijdscategorie van de bevolking van 55 jaar of ouder, 2015-2016 (in procenten)


Meeste mensen krijgen wél bezoek. Hoewel één op de zeven zelden tot nooit visite krijgt, krijgt bijna 80 % van de bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen dat wél en zelfs eens in de week. Een te oude kennissenkring en zelf slecht horen, slecht zien en/of dementerend zijn de belangrijkste oorzaken van vereenzaming. Driekwart van de bewoners krijgt hulp van familie; een kwart van vrijwilligers. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar het leven in verpleeghuizen, gehouden tussen april 2015 en april 2016. 'Het leven in een verpleeghuis is zeker niet voor iedereen leuk. Mensen gaan naar een verpleeghuis, wanneer ze al ernstige gezondheidsproblemen hebben. Uit dit rapport blijkt, dat het van groot belang is om vrijwilligers en familie aan het huis te binden, om mensen zo prettig mogelijk te laten leven en naast zorg zoveel mogelijk activiteiten te kunnen aanbieden. Ik ben echter niet ontevreden als ik dit lees; het beeld dat geschetst wordt is zeker niet negatief en bovendien zijn we inmiddels alweer een jaar verder. Ik zie heel veel goede voorbeelden' - zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Foto Amstelveen
(Bron YouTube- 2015)

Liane den Haan, bestuurder van ANBO


Populatie daalde, maar zal weer groeien. In Nederland wonen zo’n 117.000 mensen in een verpleeghuis. Een groot deel van hen is vrouw, ouder dan 80 en met ernstige beperkingen. De drempel om in een verpleeghuis te gaan wonen is de laatste jaren stevig verhoogd, waardoor het aantal mensen, dat er woont eerst sterk daalde en de populatie veranderde. Het verzorgingshuis verdween sinds 2015. Wanneer je naar de demografische ontwikkelingen kijkt zal het aantal verpleeghuisbewoners juist weer toenemen, naar 141.000 in 2025 (Actiz).

Foto Amstelveen
(Bron SPC - 2017)

De omslagfoto van het rapport van SPC 'Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Slaapplaats in het Gesticht Brentano's 'Steun des Ouderdoms' in Amsterdam, Herengracht 595 in de jaren 1900. Het eerste ouderdomshuis van Brentano werd op 3 mei 1825 in gebruik genomen met 12 'gealimenteerden'


Foto Amstelveen
(Bron SPC- 2017)

Armenhuis in Amsterdam 1920


Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in deze instellingen wonen. Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van de bewoners zijn vrouwen van 80 jaar of ouder. Vrijwel alle bewoners kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie. Twee derde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen. Driekwart van de bewoners ontvangt naast de zorgverlening van het personeel in het tehuis ook hulp van (een van hun) familieleden. Kwart van de ouderen in instellingen zegt zelden of nooit buiten te komen. Dit blijkt uit de SCP-publicatie Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.