Bijgewerkt: 18 september 2021

Dringen op de arbeidsmarkt

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
21-01-2010

Werkloos geworden Amstelveners zijn vaak geneigd een andere baan te accepteren onder hun niveau. Daarmee verdringen zij mensen met een lagere opleiding. Deze verdringing is nergens in Nederland zo sterk als in Amstelveen.

Dat blijkt uit cijfers in de Atlas der Gemeenten 2009, waaruit de gemeente Amstelveen citeert in haar economische monitor over de stand van zaken van de plaatselijke economie. Werkgevers hebben in de huidige marktomstandigheden een ruime keus en kiezen, zo blijkt, voor de mooiste cv's. Daarbij speelt dat het opleidingsniveau  van Amstelveense werkzoekenden gemiddeld hoog is.

Overigens is het percentage niet-werkende werkzoekenden in Amstelveen nog altijd laag. In het afgelopen najaar bedroeg dit 3,3 procent van de Amstelveense beroepsbevolking. Dat is vergelijkbaar met de situatie eind 2006/begin 2007 en aanzienlijk lager dan in de regio Groot-Amsterdam (9 procent) en gemiddeld in Nederland (6,5 procent).

De Amstelveense beroepsbevolking is wel relatief oud en de jeugdwerkloosheid relatief laag. Toch nam het aantal mensen met een WW-uitkering toe van 700 eind 2008 naar 1.037 in het najaar van 2009. Dat is bijna de helft meer.

Het aantal huishoudens met een WWB-uitkering steeg van 766 naar 833 (+9 procent). Het aantal vacatures bedroeg eind vorig jaar 124 tegen 226 een jaar eerder, een afname van 45 procent. Dat is een snellere daling dan gemiddeld in de regio Groot-Amsterdam. Uit de monitor blijkt verder, dat in Amstelveen 17 procent van de kantoren leegstaat. Dat is, hoewel vrij hoog, gunstiger dan elders in de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.