Bijgewerkt: 16 juni 2024

Drones inzetten voor handhaving openbare orde in gemeenten

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-08-2013

Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent zich niet in de suggestie van dagblad Metro, dat minister Opstelten met drones (met camera’s uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) burgers wil bespieden. Het is absoluut niet zo, dat burgemeesters straks willekeurig en ongecontroleerd burgers kunnen bespioneren.

ScanEagle Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

De ScanEagle UAV van Boeing op de katapult voorafgaand aan de lancering. De ScanEagle drone werd door de Nederlandse Defensie gekocht en Justitie mag gebruik maken van haar diensten


Gemeenten kunnen drones in de toekomst inzetten om effectief en gericht op te treden tegen verstoring van de openbare orde in probleemgebieden. De inzet van drones kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er grote mensenmassa’s bijeen zijn in de publieke ruimte. Met drones kan dan vanuit de lucht worden gevolgd, hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen.

Zo kan worden voorkomen, dat de openbare orde in gevaar komt, doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen. Drones worden nooit zomaar ingezet. De inzet van camera’s moet proportioneel zijn. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en de persoonlijke levenssfeer.

drone Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Een MQ-9 Reaper drone, een verkennings- en aanvalsvliegtuig tijdens landing na een missie ter ondersteuning van de operatie Enduring Freedom in Afghanistan. De Reaper heeft de mogelijkheid om zowel de precisie-geleide bommen en lucht-grond raketten te dragen en uiteraard ze te droppen, of schieten


De inzet van drones wordt mogelijk gemaakt door het wetsvoorstel Flexibel cameratoezicht, dat de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in maart 2013 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door dit wetsvoorstel kunnen burgemeesters straks voor handhaving van de openbare orde naast vaste camera’s ook gemakkelijker flexibele camera’s inzetten. Lees ook: Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (pdf)Drone?

Een onbemand vliegtuig (Unmanned Aerial Vehicle - UAV), in de volksmond bekend als een drone, is een vliegtuig zonder menselijke piloten aan boord. Zijn vlucht wordt, ofwel autonoom bestuurd door computers in een auto, of door de afstandsbediening van een pilot op de grond, of in een ander voertuig.

Er is een grote verscheidenheid van drone’s qua vormen, maten, configuraties en kenmerken. Historisch gezien, drone's waren eenvoudig op afstand bestuurde vliegtuigen, maar tegenwoordig wordt autonome controle steeds vaker ingezet.

Ze worden voornamelijk ingezet voor militaire en speciale operatie-toepassingen, maar ook in een klein maar groeiend aantal civiele toepassingen, zoals bij de politie en brandweer en aan de niet-militaire veiligheid te werken, zoals de bewaking van pijpleidingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.