Bijgewerkt: 25 juni 2024

Druk op de woningmarkt en toewijzen van woningen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-11-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 3 november 2017 over de druk op de woningmarkt en het toewijzen van woningen:

'Geachte gemeenteraad,

De druk op de woningmarkt neemt onverminderd toe. Op te koop aangeboden huizen wordt veelal boven de vraagprijs geboden. Amsterdam voert de lijst aan van woningaankopen op, of boven de vraagprijs. Amstelveen neemt landelijk een vijfde plek in volgens Calcasa, een bedrijf gespecialiseerd in onroerend goed. Banken geven aan, dat de woningmarkt oververhit raakt mede door de lage rente en het herstelde vertrouwen in de economie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het bouwterrein van 'Green Start 2' project aan de Startbaan 10 in Amstelveen op 18 september 2017, waar 18 woningen worden gebouwd


De vraag naar nieuwbouwwoningen stijgt enorm in alle prijssegmenten. Ook in Amstelveen. Onlangs waren er 140 geïnteresseerden in één van de 18 nieuwbouwwoningen van het energie-neutrale nieuwbouwproject aan de Startbaan. Voor het project van 35 woningen aan de Oostelijke Poeloever waren circa 1.000 belangstellenden waarvan 400 zich daadwerkelijk hebben ingeschreven voor de kavels en de appartementen in de Handwegkerk.

Wij kregen recentelijk vragen over de rol van de gemeente bij het toewijzen van woningen. Bij grondeigendom van derden kunnen wij een ontwikkelaar geen toewijzingscriteria opleggen. De ontwikkelaar bepaalt zelf de voorwaarden van toewijzing. We raden ontwikkelaars en makelaars aan om in het kader van transparante toewijzing een notaris te betrekken en vooraf de manier van toewijzen duidelijk kenbaar te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (l) (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening in gesprek met Jaco Plompen directeur Dura Vermeer Bouw Midden West BV, de projectontwikkelaar van het duurzaam project


Waar we zelf kavels uitgeven, zoals binnenkort bij Middenwaard, of recentelijk bij de Hortensialaan, hebben we de keuze uit loting, of opbod. Opbod kan door opbieden tegen elkaar, of door middel van een eenmalig bod. Bij de eerste kavelverkoop Middenwaard is er sprake van loting. In de verkoopbrochure besteden wij aandacht aan de procedure van verkoop en de voorwaarden voor inschrijving en loting.

Hoogachtend, B en W en burgemeester drs. H.B. Eenhoorn en secretaris drs. H.H. Winthorst van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.