Bijgewerkt: 16 juni 2024

Druk bezochte raadhuisontmoeting over de zorg in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-08-2013

De eerste raadhuisontmoeting met burgemeester en burgers van Amstelveen over de toekomst van zorg was een succes op donderdag 29 augustus 2013. Vanochtend stroomde het plein voor het raadhuis vol met mensen die burgemeester Jan van Zanen input wilden geven om de overdracht van zorg van Rijk naar gemeenten zorgvuldig voor te bereiden.

Vragen als, moeten mensen die zorg nodig hebben ook een beroep kunnen doen op mantelzorgers? Is zorg voor familie normaal, of een te grote belasting? Wat kan de gemeente doen om de kans te pakken om de zorg anders te organiseren dan het Rijk?

zorg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

De vlag van Zorg voor elkaar voor het raadhuis


Er werd geopperd, dat mensen vertrouwen moeten hebben in veranderingen, dat de indicatie anders kan, dat vrijwilligers ondersteund moeten worden. Ook werd de suggestie gedaan om niet te vaak aan te besteden, dit geeft onrust bij cliënten. Ook zouden de thuiszorgorganisaties efficiënter kunnen werken door bijvoorbeeld niet met drie organisaties tegelijk bij één locatie zorg te verlenen. Zorg zou ook laagdrempeliger aan kunnen worden geboden, bijvoorbeeld op buurtniveau, waarbij de gemeente wel de regie zou moeten pakken.

zorg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen spreekt de mensen op het plein toe en vertelt over de toekomstplannen van het Rijk en de gemeente over de veranderingen in de zorg


Jan van Zanen, die een applaus vroeg voor de aanwezige mantelzorgers en vrijwilligers, gaf aan, dat de gemeente de input meeneemt in deze voorbereidingsfase. Pas vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de landurige zorg, jeugdzorg en zorg voor mensen die moeilijk aan de slag komen.

zorg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Rob Oudkerk, manager in het 'sociale domein' begeleidt de ochtend


zorg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

Er kwamen veel mensen naar het raadhuis van Amstelveen. De bezuinigingen in de zorg zullen veel mensen raken


Het verslag van de ontbijtbijeenkomst met toezeggingen van de gemeente verschijnt binnenkort op www.amstelveen.nl/zorgvoorelkaar en in de nieuwsbrief Zorg voor elkaar. Op deze nieuwsbrief kunt u zich abonneren door een e-mail te sturen naar 3d-amstelveen@amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.