Bijgewerkt: 7 december 2023

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie 2016 van de Ondernemersvereniging Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen
06-01-2016

Op dinsdag 5 januari 2016 opende de Ondernemersverening Amstelveen (OA) het nieuwe verenigingsjaar met een receptie bij Schouwburg Amstelveen. De bijeenkomst trok zo’n 200 gasten, waaronder burgemeester Mirjam van ’t Veld en wethouders Herbert Raat, Peter Bot en Jeroen Brandes, vele leden en relaties van de OA. Een mooie aftrap van een veelbelovend verenigingsjaar. Tijdens de bijeenkomst hield voorzitter Alphons Böggemann een inspirerende nieuwjaarstoespraak:

Dag, Dames en Heren,  wat fijn, dat u met zovelen naar onze OA-Nieuwjaarsbijeenkomst bent gekomen in onze Amstelveense Schouwburg, waar ik meteen maar Dominique Deutz en José Haverman hartelijk wil bedanken, dat wij alweer voor de zóveelste keer hier  te gast mogen zijn. Dank ook aan Hans de Wit van Moments4Wine, die vandaag op zeer aantrekkelijke voorwaarden de Prosecco verzorgde en aan Henk Brinkman die regelde, dat wij vanavond kunnen genieten van de Jazzband 4Sure!! Wat mooi, dat u er allemaal weer bent met zo’n kleine 200 man! En onder u gelukkig opnieuw onze burgemeester Mirjam van ’t Veld als aanvoerder van het College van B en W, samen met de wethouders Herbert Raat, Peter Bot en Jeroen Brandes. Allemaal héél hartelijk welkom! Even leuk is het om te zien, dat ons erelid Ferry Verbraak vandaag weer bij ons is en datzelfde geldt voor onze leden van verdienste Jan Brockhoff en Teus van Veen, allemaal iconen van de OA-historie!

Zo, dames en heren, héérlijk he, geen Crisis meer, voorlopig ook geen Griekenland-ellende meer, geen onverkoopbare woningen meer, PSV overwintert in de Champions League en Daphne Schippers pakte goud! Dus nu overal álles goud wat er blinkt? Nee, natuurlijk niet, want er is nog genoeg ellende in de wereld om je nog héél erg druk over te maken. Ik hoef u niet te helpen herinneren aan de oorlog in Syrie en Irak, aan de vluchtelingenstroom, aan het in Egypte ontplofte Russische verkeersvliegtuig, aan het German Wings-drama, aan de steeds dichterbij komende IS-terreur, culminerend in de aanslagen in Parijs, en - iets dichter bij huis - aan de faillissementen in de detailhandel, zoals V&D, waardoor meer dan 10.000 mensen op straat komen te staan.

Overheerst dan toch de zwarte kant van het leven? Zo zóu het kunnen lijken, dames en heren, maar het is toch raadzaam om het hoofd zo koel mogelijk te houden en je niet mee te laten slepen door angstgevoelens en dús vertrouwen te houden in de pósitieve ontwikkelingen, die er ook in ruime mate en in allerlei opzichten zijn, en je dús te focussen op alles wat wél goed gaat in de wereld. En dat is nogal wat! Als wij dan vooral eens kijken naar de contouren van onze economie, wat zien wij dan zoal? Ik zie 2% groei in 2016 en misschien nog wel een ietsje meer. Ik zie een nog steeds dalende rente, een lage olieprijs en dus minder kosten voor bedrijven en een lage prijs aan de pomp. Ik zie een matige loonstijging hetgeen goed is voor onze ondernemingen, ik zie een lage inflatie en prettigere fiscale tarieven voor werkenden en dús een toename van de koopkracht van de burger, ik zie een sterkere dollar en dus nog meer kansen voor onze exporteurs, en ik zie stijgende huizenprijzen en betere financieringsmogelijkheden.

Aannemers en woninginrichters krijgen het eindelijk weer drukker en veel detailhandelaren doen ’s-morgens weer fluitend hun winkeldeuren open! Voldoende reden dus om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Zéker, maar níet wanneer ondernemers denken, dat het nu allemaal wel weer vanzelf goed gaat komen, want zó is het natuurlijk níet! De wereld verandert sneller dan ooit. U zult dus continu ánders moeten gaan ondernemen dan u gewend was. De wereld van het internet biedt ongekende mogelijkheden voor elke ondernemer, van Koninklijke Shell, Philips en KLM tot en met de zzp-er, en van de Bijenkorf tot en met de slager op de hoek.

Maar datzelfde internet stelt ook zijn éisen! Wie niet meedoet krijgt het ongelofelijk moeilijk, of valt af. Wie geen oog heeft voor de Sociale Media, doet zichzelf te kort en ontneemt zichzelf legio mogelijkheden, al was het, maar het volgen van wat zich - vooral in de wereld van de jonge ondernemers - afspeelt op het gebied van creativiteit, innovatie en onorthodoxe marktbenadering. Ik zou het de oudere ondernemers dan ook wel willen toeschreeuwen: kijk naar die jonge ondernemers, zo tussen de 25 en 45 jaar, kijk naar wat ze doen en hóe ze het doen, want ze zijn inventiever en dynamischer dan ooit tevoren. Ze barsten van de durf en de energie, basis-eigenschappen voor élke ondernemer.

Zie vooral ook ontwikkelingen, zoals Startup Delta met Neelie Smit-Kroes voorop, waar de startups over elkaar heen buitelen om zo snel mogelijk zo prominent mogelijk op de markt te komen. Kijk dus naar het gedrag van jongeren, dát is de plek, waar de toekomst start en waar het accent in belangrijke mate komt te liggen en zoek dus naar de verbinding met die jonge ondernemer, slijp misschien de scherpe kantjes af van ál te jeugdige overmoed, maar léér vooral van hen! 

En omgekeerd: jonge ondernemer, kopieer vooral NIET een-op-een de wereld van de succesvolle oudere ondernemer, want je weet: “in het verleden behaalde resultaten  ….”etc. Maak vooral wél gebruik van de ervaring van die oudere ondernemer, maar laat je leiden door je eigen intuïtie, je eigen inspiratie en je eigen ambitie.

Waar liggen onze zorgen? Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De werkloosheidscijfers blijven te hoog. Participatiewet, of niet, de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven nog steeds moeilijk plaatsbaar. De robotisering werpt zijn schaduw vooruit en gaat binnen een paar jaar serieuze druk leggen op de werkgelegenheid. Tijdelijke dienstverbanden nemen in aantal toe en toe, terwijl minister Asscher énerzijds zwaar inzet op meer váste contracten, maar ánderzijds niet de noodzakelijke échte stappen durft te zetten in de richting van werkelijke versoepeling van het ontslagrecht.

Ondernemers willen heus in allerlei opzichten hun verantwoordelijkheid nemen, maar dan moet onze overheid wél zorgen voor een adequate juridische infrastructuur. En fijn, dat u straks allemaal 100 jaar, of ouder gaat worden, maar u moet dan wél tot uw 75e blijven wérken. En zijn die bijbehorende banen er dan nog wel? Een andere zorg blijft de regelgeving, vooral op het gebied van Milieu en Veiligheid, in het bijzonder rond Schiphol. Nu het aantal starts en landingen - en dús de groei van Schiphol - nog steeds gekoppeld is aan het begrip “gehinderde burgers” lijkt het zinvol om het begrip “hinder” eens te herdefiniëren aan de hand van actuele sociale en technische inzichten en maatstaven, zodat het functioneren van onze luchthaven niet onnodig wordt belemmerd, maar ook de woningbouwambities van Amsterdam, Haarlemmermeer en Amstelland niet onredelijk worden beperkt, want het gaat hier wel om enkele honderdduizenden woningen! 

Een paar woorden nu over onze relatie met de gemeente Amstelveen. U weet vast nog wel uit mijn Nieuwjaarstoespraak van 2015, dat ik redelijk gecharmeerd ben van dit College van B en W. En dat gevoel is in de loop van het afgelopen jaar bepaald niet slechter geworden. Dit College is serieus en gewetensvol bezig met een steeds lastiger wordende taak. Ik denk aan de Zorgtaak, de tijdelijke vluchtelingenopvang, de Participatiewet, de kantorenleegstand, de voorbereiding van de ingrijpende infrastructuurwijzigingen rond de A-9 en het Openbaar Vervoer, om er maar een paar te noemen. Gelukkig kunnen wij als OA daarin een aardige bijdrage leveren. Zo zitten wij volgende week weer met de gemeente om de tafel om het gemeentelijke Actieprogramma Economische Zaken inhoud te geven. De OA heeft daartoe al een reeks van speerpunten aangegeven zoals de permanente betrokkenheid bij beleidsvoorbereiding, de bereikbaarheid en het parkeerbeleid, lokaal aanbestedingsbeleid, verbetering van het acquisitiebeleid en de verdere internationalisering met behoud van het oog voor de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de Metropool Regio Amsterdam, herbezinning op Citymarketing en een verdere attitude-omslag in het Raadhuis.

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2016)

Alphons Böggemann, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak in de Schouwburg Amstelveen op 5 januari 2016


Enkele woorden over die laatste twee onderwerpen: Er wordt al vele jaren bijna oeverloos en succesarm gepraat over Citymarketing. Ik denk, dat het tijd wordt voor een ándere benadering. Het steeds weer benadrukken van Onze-Stad-In-Het-Groen, ons mooie winkelcentrum, onze culturele voorzieningen etc. etc. is allemaal leuk en aardig, maar dat zijn allemaal zaken die men tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwt voor een stad met ambitie. Het heeft veel te weinig onderscheidend vermogen om beslissend te zijn en het leidt eigenlijk alleen maar áf van het wérkelijke unique-selling-point van Amstelveen en dat is haar Ligging!  Het zwaar accentueren van de Ligging is eerstbepalend voor de keuze van een ondernemer voor een vestigingsplaats, of voor de burger die op zoek is naar een andere woonplek.

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2016)

Een deel van de aanwezigen in de Schouwburg Amstelveen


Vraag elke makelaar in Nederland naar het leidende criterium en het antwoord zal zijn: locatie, locatie, locatie! En juist op dit punt is Amstelveen onverslaanbaar. Voeg daaraan toe, dat de houding van onze lokale overheid er een zou moeten zijn van “alles kan in Amstelveen” en adopteer de slogan “Amstelveen Kansenstad“! En wanneer in het Raadhuis de werkhouding op álle etages écht wordt: “Ja het kan, mits…“  in plaats van “Nee, het kan niet, tenzij… “, dan breken er voor Amstelveen gouden tijden aan! Onlangs sprak ik onze nieuwe gemeentesecretaris Alexander Meijer, die mij influisterde, dat in een gemeente, waar hij in het verleden gewerkt had, de ambtenaren een nieuwe naam hadden gekregen: Mogelijk-Makers!!! Mogelijk-Makers, dames en heren! En dát is een term die mij uit het hart gegrepen is, en dáárvan, geachte College van B en W, willen wij er graag een stuk of 8 á 900 in ons Raadhuis! Dát moet het onderscheid en de nieuwe image van Amstelveen worden: Amstelveen-Kansenstad met een raadhuis vol Mogelijk-Makers!

Foto Amstelveen
(Foto OA - 2016)

Optreden van de jazzband 4Sure


Ik sluit af, dames en heren, traditioneel, met wat gedachten over onze OA zélf: Wat hébben we een fantastisch jaar achter de rug, nietwaar? Vooral natuurlijk het vijfde lustrum wegens ons 25-jarig bestaan. Met dat knal-galafeest in Studio’s Aalsmeer. Om nooit te vergeten! Maar in 2015 hadden we ook een fantastische reeks gewóne bijeenkomsten. Hoewel, gewóne? Eigenlijk waren ze bijna allemaal óngewoon! Ongewoon góed namelijk! En dat danken wij in zeer belangrijke mate aan ons eigen onvolprezen OA-bureau met onze top-Ladies Darshan en Jelena, voor wie een dank-applaus zeker op zijn plaats is!! En waar veel van die bijeenkomsten in het teken stonden van ons 2015-jaarthema “De weg naar succes” is het natuurlijk interessant te weten aan welk thema wij ons programma in 2016 gaan ophangen.

Dat wordt, dames en heren:  “De OA  daagt je uit!“ Wij hopen, dat wij de inspiratie kunnen uitdragen die u als leden van de OA tot nóg meer initiatief, betrokkenheid en ondernemerschap kan verleiden. Wij zullen proberen een serie gedachten aan te reiken, die u kunnen uitdagen om de barricaden te beklimmen, de markt te bestormen, nieuwe diensten te verlenen, of de verkoopcijfers van 2015 te laten verbleken! De OA daagt je dus uit en begin dus maar vast door de OA uit te dagen dat thema wáár te maken. Ik denk, dat we er klaar voor zijn!

Dames en heren, dit is het wel zo ongeveer. Ik had nog veel willen zeggen maar ik realiseer mij dat ik uw uithoudingsvermogen toch al ernstig op de proef heb gesteld. De biertap staat open en de flessen zijn ontkurkt. Ik ga u dan ook niet langer afhouden  van het proosten, maar hoop wél dat u dat voorál zult doen op elkaars gezondheid en voorspoed, én natuurlijk op het succes van onze prachtige Ondernemersvereniging Amstelveen. Een heel gelukkig 2016 gewenst!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.