Bijgewerkt: 28 juni 2022

Duidelijkheid voor mensen met zware en langdurige zorg

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-12-2014

Mensen voor wie op voorhand duidelijk is, dat zij hoogstwaarschijnlijk recht hebben op zorg uit Wet langdurige zorg - vallen per 1 januari 2015 direct onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag 9 december 2014 aan de Tweede Kamer.

Deze mensen voldoen aan drie voorwaarden. Zij krijgen nu zorg uit de AWBZ en hebben zich gemeld bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Daarnaast voldoen zij volgens cliëntorganisaties Per Saldo, Ieder(in) en NPCF aan het profiel voor de Wlz. Voor al deze cliënten geldt dat het CIZ zal besluiten hen in 2015 toegang te geven tot de Wlz, zodat zij niet langer in onzekerheid zitten. In 2015 volgt een definitieve beslissing.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Mensen centraal in de zorg

'Laten we in de zorg mensen centraal zetten', aldus Van Rijn. 'Het is mijn doel, dat mensen die nu al zware zorg krijgen zo min mogelijk van deze hervorming merken'. Tot nu toe zijn er 300 mensen waarvoor geldt, dat zij hoogstwaarschijnlijk onder de Wlz zouden (moeten) vallen.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die vanwege een (somatische, of psychogeriatrische) aandoening, beperking (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg. De wet vervangt de AWBZ en streeft die op een aantal belangrijke punten voorbij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.