Bijgewerkt: 2 december 2023

Duurzaam milieu voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-04-2009

Het toepassen van een innovatief energiesysteem voor warmte-koude opslag in nieuwbouwwijk Westwijk-zuidoost, het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, het aanleggen van kilometerslange natuurvriendelijke oevers en het uitvoeren van tweehonderd milieucontroles bij Amstelveense bedrijven.

Dit is een greep uit de acties van het Milieuplan 2009 dat eind mei door de gemeenteraad wordt behandeld. In het voorstel van het college van B en W is een verbetering van de afvalscheiding opgenomen. Een inzamelsysteem voor kunststofverpakkingen is één van de geplande verbeteracties.

Amstelveen staat dit jaar vooral stil bij de mogelijke effecten van klimaatverandering. Verder staat de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, het verkennen van innovatieve vormen van waterberging en het stimuleren van duurzaam bouwen hoog op de agenda.

Elsenhove Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Nieuwbouw in Elsenhove: duurzame materialen en systemen


Ook voorlichting aan Amstelveners over energiebesparing in huis en over milieu- en natuuractiviteiten in hun eigen omgeving krijgen extra aandacht. Daarnaast zal de luchtkwaliteit worden verbeterd door het introduceren van schonere voertuigen, waaronder elektrische en op aardgas. Verder krijgt geluidsoverlast extra aandacht door het waar mogelijk toepassen van geluidsreducerend asfalt.

Amstelveen is al bezig met diverse acties voor 2009 uit te voeren. Zo wordt momenteel achterstallig baggeronderhoud verricht. Daarnaast wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het fijn stof onderzoek, worden subsidies aan particulieren verstrekt voor het toepassen van energiebesparende maatregelen, en wordt Speelboerderij Elsenhove verbouwd met gebruik van duurzame materialen en systemen.

Het Stedelijk Waterplan, vastgesteld in het voorjaar 2008, en het Energiebeleidsplan, waarvan de besluitvorming gepland staat voor eind mei, vormen de basis van het Milieuplan. Met het milieuplan wordt in één keer aan de wettelijke plicht voldaan om jaarlijks een jaarverslag en een milieuprogramma voor te leggen.

De gemeente Amstelveen beschouwt het milieuplan niet als doel op zich maar benadert het als een integraal instrument dat zoveel mogelijk inspeelt op actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Amstelveen werkt in dit kader samen met regiogemeenten om expertise en concrete acties op een efficiënte manier gezamenlijk uit te dragen.

Het milieuplan staat op de agenda van de gemeenteraad van 27 mei 2009.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.