Bijgewerkt: 16 juni 2024

Duurzame en innovatieve projecten met EU-garanties

Nieuws -> EU

Bron: Rijksoverheid
25-09-2023

Voor Nederlandse duurzame en innovatieve projecten kunnen 350 miljoen euro aan garanties worden verstrekt vanuit het zogenoemde InvestEU-programma. In aanwezigheid van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) is op 25 september 2023 in Brussel een garantieovereenkomst tussen InvestEU en Invest-NL getekend die bijvoorbeeld leidt tot een verlaagd investeringsrisico. Volgens de Europese Commissie kan de toegang tot deze Europese financiële garanties leiden tot 750 miljoen euro aan investeringen in Nederland.

Het InvestEU-programma is een initiatief van de Europese Unie dat tot doel heeft particuliere investeringen aan te trekken om de economische groei, innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid te bevorderen en toegang voor bedrijven hiertoe te vergemakkelijken. In InvestEU zijn verschillende Europese financieringsinstrumenten samengevoegd om zo meer kapitaal te kunnen mobiliseren.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 2022)

Micky Adriaansens (VVD) minister van Economische Zaken en Klimaat

De maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst vereisen innovatieve oplossingen en gedurfde investeringen. Invest-NL heeft de missie om te financieren wat veelal als te risicovol wordt beschouwd. Dankzij de garantieovereenkomst is financiering op het gebied van duurzame energie en deep tech eenvoudiger. Deze overeenkomst stelt Invest-NL in staat om het investeringsrisico te verlagen, wat uiteindelijk meer investeringen in duurzame en innovatieve projecten zal stimuleren. Dit bevordert niet alleen de verduurzaming van de Nederlandse economie maar versterkt ook de innovatiekracht, verbetert de internationale concurrentiepositie en creëert nieuwe banen.

Onderzoek naar oplossingen voor oneerlijke en hoge inkoopprijzen. Minister Micky Adriaansens (EZK) nam in Brussel met haar Europese collegaministers deel aan de Raad voor Concurrentievermogen om uiteenlopende onderwerpen op het gebied van economie, innovatie en industrie te bespreken. Samen met België (minister Pierre-Yves Demargne, Economie en Werk) en Luxemburg (minister Franz Fayot, Economie) wil Nederland werk maken van eerlijke EU-markt op het gebied van inkoopprijzen.

Voor het einde van dit jaar verwacht Nederland de uitkomsten van een onderzoek te presenteren naar mogelijke oplossingen voor de praktijk dat producenten en leveranciers in de EU verschillende verkoopprijzen hanteren voor dezelfde producten. Die inkoopbeperkingen kunnen ervoor zorgen dat Nederlandse ondernemers duurder moeten inkopen en uiteindelijk ook consumenten meer kwijt zijn.

Het InvestEU-programma, tot 2021 bekend als het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel het Juncker-plan genoemd, is een initiatief van de European Investment Bank EIB-groep en de Europese Commissie, gericht op het stimuleren van de economie door het mobiliseren van particuliere financiering voor strategische investeringen.

Het EFSI werd in 2015 opgericht via de EU-Verordening 2015/1017. EFSI is een van de drie pijlers van het Investeringsplan voor Europa. Het EFSI is een garantie van 16 miljard euro uit de EU-begroting plus 5 miljard euro uit het eigen kapitaal van de EIB. Het EFSI is geïntegreerd in de EIB-groep en de door het EFSI ondersteunde projecten vallen onder de normale EIB-projectcyclus en -beheer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.