Bijgewerkt: 26 juni 2022

EMA herinnering aan de risico's van chloroquine en hydroxychloroquine gebruik

Nieuws -> Informatief

Bron: European Medicines Agency
31-05-2020

Het European Medicines Agency EMA herinnert beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg eraan om patiënten met COVID-19 die chloroquine of hydroxychloroquine krijgen, nauwlettend in de gaten te houden, gezien de ernstige bijwerkingen die de behandeling met deze geneesmiddelen met zich mee kan brengen. Zowel chloroquine als hydroxychloroquine, die zijn toegelaten voor malaria en bepaalde auto-immuunziekten, zijn gebruikt om patiënten met COVID-19 te behandelen, maar hun gunstige effecten in deze patiëntenpopulatie zijn niet vastgesteld.

Verschillende observatiestudies in COVID-19 hebben gemeld dat chloor en hydroxychloroquine in verband worden gebracht met een verhoogd risico op hartproblemen, een bekend neveneffect van dergelijke behandelingen, waaronder hartritmestoornissen en hartstilstand. Bij het voorschrijven van deze geneesmiddelen moeten zorgverleners rekening houden met reeds bestaande hartaandoeningen, ongecorrigeerde kalium of magnesium onbalans en gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen, omdat deze factoren de patiënten vatbaarder kunnen maken voor hartritmestoornissen.

Professionals in de gezondheidszorg moeten er ook rekening mee houden dat hartritmestoornissen waarschijnlijker of ernstiger zijn als er hogere doses chloroquine of hydroxychloroquine worden gebruikt dan de doses die worden aanbevolen voor hun toegestane indicaties of als ze worden gecombineerd met bepaalde antibiotica, zoals azithromycine. Het EMA heeft al eerder over deze risico's gecommuniceerd.

Foto Amstelveen
(Bron Piqsels - 2020)Naast de effecten op het hart, kunnen deze geneesmiddelen neuropsychiatrische aandoeningen veroorzaken, waaronder agitatie, slapeloosheid, verwarring, psychose en zelfmoordneigingen. Van deze geneesmiddelen is ook bekend dat ze de lever aantasten, neuronale schade veroorzaken die kan leiden tot aanvallen (beroertes) en een lagere bloedsuikerspiegel. In het licht van de nieuwe gegevens hebben sommige EU-landen de klinische studies naar chloroquine en hydroxychloroquine bij COVID-19-patiënten opgeschort of stopgezet. Voor sommige proeven, waaronder het grote multinationale Solidariteitsonderzoek van de WHO, is de inschrijving van patiënten voor het testen van wapens met deze geneesmiddelen opgeschort. Een voorlopige beoordeling van de herstelstudie, een grote, lopende studie over COVID-19 patiënten, heeft geen redenen aan het licht gebracht om de studie op te schorten of te stoppen.

Het EMA herhaalt dat, terwijl verdere analyses van de beschikbare gegevens worden uitgevoerd, chloroquine en hydroxychloroquine alleen mogen worden gebruikt in klinische proeven voor behandeling of profylaxe van COVID-19 of in nationale programma's voor noodgevallen bij gehospitaliseerde patiënten onder nauwlettend toezicht. Het is belangrijk dat goed opgezette, gerandomiseerde klinische proeven kunnen worden afgerond, met aanpassingen waar nodig, om het nodige bewijsmateriaal over de voordelen en risico's van deze geneesmiddelen in COVID-19 te genereren.

Patiënten die chloor of hydroxychloroquine hebben gekregen voor toegestane indicaties (malaria en bepaalde auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis en lupus) moeten hun medicijnen blijven innemen zoals geadviseerd door hun arts. Patiënten die vragen hebben over hun behandeling moeten met hun arts of apotheker praten. Het EMA en de nationale bevoegde autoriteiten houden nauwlettend toezicht op de geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van COVID-19 en zullen blijven communiceren en actie ondernemen wanneer nieuwe informatie aan het licht komt. Daarnaast blijft het EMA samenwerken en informatie uitwisselen met de WHO en internationale regelgevende instanties. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden eraan herinnerd eventuele vermoedelijke bijwerkingen aan hun nationale regelgevende instanties te melden. Deze verklaring van het EMA over de volksgezondheid is uitgegeven door de COVID-19 EMA-pandemietaakgroep (COVID-ETF).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.