Bijgewerkt: 4 december 2023

EMA was het doelwiet van online hackers

Nieuws -> Informatief

Bron: EMA/Wikipedia/Microsoft
09-12-2020

Het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam (EMA) meldde op woensdag 9 december 2020 dat het bureau het doelwit was van een cyberaanval. Het agentschap heeft snel een volledig onderzoek ingesteld, in nauwe samenwerking met de rechtshandhavingsinstanties en andere relevante entiteiten. Het EMA kan geen aanvullende gegevens verstrekken zolang het onderzoek loopt. Nadere informatie zal te zijner tijd beschikbaar worden gesteld. Maar de hackpogingen tegen de gezondheidszorg en medische organisaties zijn tijdens de COVID-19-pandemie geïntensiveerd, doordat aanvallers, variërend van door de staat gesteunde spionnen tot cybercriminelen, zich op de hoogte stellen van de laatste informatie over de uitbraak.


Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) verhuisde per 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. In november werd het permanente gebouw aan de Zuidas opgeleverd aan de Domenico Scarlattilaan


In computers en computernetwerken is een aanval elke poging om een goed bloot te leggen, te wijzigen, uit te schakelen, te vernietigen, te stelen of ongeoorloofde toegang te krijgen tot of ongeoorloofd gebruik te maken van een goed. Een cyberaanval is elke vorm van offensieve manoeuvre die gericht is op computerinformatiesystemen, infrastructuren, computernetwerken, of persoonlijke computerapparaten. Een aanvaller is een persoon of proces dat probeert toegang te krijgen tot gegevens, functies of andere beperkte gebieden van het systeem zonder toestemming, mogelijk met kwade bedoelingen. Afhankelijk van de context kunnen cyberaanvallen deel uitmaken van cyberoorlog of cyberterrorisme. Een cyberaanval kan worden uitgevoerd door soevereine staten, individuen, groepen, de samenleving of organisaties, en kan afkomstig zijn van een anonieme bron. Een product dat een cyberattack mogelijk maakt wordt ook wel een cyberwapen genoemd.

Een cyberaanval kan een bepaald doelwit stelen, veranderen of vernietigen door te hacken in een gevoelig systeem. Cyberaanvallen kunnen variëren van het installeren van spyware op een pc tot een poging om de infrastructuur van hele naties te vernietigen. Juridische experts proberen het gebruik van de term te beperken tot incidenten die fysieke schade veroorzaken, waarbij ze zich onderscheiden van de meer routinematige gegevensinbreuken en bredere hackactiviteiten. Cyberattacks zijn steeds geavanceerder en gevaarlijker geworden.

Grote delen van de wereldeconomie zijn stilgelegd tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie, maar cybercriminelen hebben geen rusttijd genomen. Integendeel, de cyberaanvallen zijn in de eerste helft van 2020 juist toegenomen en de aanvallers hebben nieuwe manieren gevonden om de omstandigheden die door de wijdverbreide lockdowns zijn ontstaan, uit te buiten. Lees ook het artikel: Cyberattacks targeting health care must stop (Cyberattacks gericht op de gezondheidszorg moeten stoppen)


Update 9 december 2020 22 uur 30: Verklaring van BioNTech betreffende de cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau

'Vandaag kregen we van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) te horen dat het bureau het slachtoffer is geworden van een cyberaanval en dat sommige documenten met betrekking tot de reglementaire indiening van Pfizer en BioNTech's kandidaat voor het COVID-19-vaccin, BNT162b2, dat is opgeslagen op een EMA-server, op onrechtmatige wijze zijn geraadpleegd. Het is belangrijk om op te merken dat er geen BioNTech- of Pfizer-systemen zijn geschonden in verband met dit incident en dat we niet weten dat er deelnemers aan het onderzoek zijn geïdentificeerd door middel van de gegevens die worden opgevraagd. Op dit moment wachten we verdere informatie af over het onderzoek van EMA en zullen we op gepaste wijze en in overeenstemming met de EU-wetgeving reageren. EMA heeft ons verzekerd dat de cyberaanval geen invloed zal hebben op het tijdschema voor het onderzoek.

Gezien de kritische overwegingen op het gebied van de volksgezondheid en het belang van transparantie, blijven we duidelijkheid verschaffen over alle aspecten van de ontwikkeling van het vaccin en de regelgeving. We blijven ons richten op een nauwe samenwerking met overheden en regelgevende instanties om ons COVID-19-vaccin zo veilig en efficiënt mogelijk naar mensen over de hele wereld te brengen om te helpen een einde te maken aan deze verwoestende pandemie.'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.