Bijgewerkt: 20 juni 2024

EU Commissie lanceert Covid-19 platform voor onderzoekers

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
22-04-2020

Op 20 april 2020 heeft de Europese Commissie samen met verschillende partners een Europees COVID-19-gegevensplatform gelanceerd om de snelle verzameling en uitwisseling van beschikbare onderzoeksgegevens mogelijk te maken. Het platform, dat deel uitmaakt van het EORvsCorona-actieplan, is alweer een mijlpaal in de inspanningen van de EU om onderzoekers in Europa en in de rest van de wereld te helpen bij de bestrijding van de uitbraak van het coronavirus.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mariya Ivanova Gabriel (1979) een Bulgaarse politica en lid van de populistische GERB-partij. Zij is de huidige Europese commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken


Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: 'Oprichting van het Europees COVID-19-gegevensplatform is een belangrijke concrete maatregel voor een sterkere samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. Voortbouwend op onze gerichte ondersteuning van open wetenschap en open toegang in de loop der jaren, is het nu het moment om onze inspanningen op te voeren en een verenigd front te vormen met onze onderzoekers. Door onze gezamenlijke inspanningen zullen we de pandemie beter begrijpen, diagnosticeren en uiteindelijk overwinnen.'

Het nieuwe platform zal zorgen voor een open, betrouwbare en schaalbare Europese en mondiale omgeving waarbinnen onderzoekers datasets, zoals DNA-sequenties, eiwitstructuren, gegevens uit preklinisch onderzoek en klinische proeven, alsmede epidemiologische gegevens kunnen opslaan en delen. Het is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, het Europees Instituut voor bio-informatica van het Europees Laboratorium voor moleculaire biologie (EMBL-EBI), de Elixir-infrastructuur en het Compare-project, alsmede de EU-lidstaten en andere partners.

Snelle, open gegevensuitwisseling versnelt het onderzoek en de daarmee samenhangende ontdekkingen aanzienlijk, waardoor doeltreffend kan worden gereageerd op de coronaviruscrisis.Het Europees COVID-19-gegevensplatform sluit aan bij de in de Statement on Data Sharing in Public Health Emergency vastgestelde beginselen en benadrukt dat de Commissie zich sterk maakt voor open onderzoeksgegevens en Open Science, om de wetenschap efficiënter en betrouwbaarder te maken en beter te laten inspelen op maatschappelijke uitdagingen.In dit verband is het platform ook een prioritair proefproject dat is gericht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese openwetenschapscloud (EOSC) en voortbouwt op de bestaande netwerken tussen EMBL-EBI en nationale openbare infrastructuren voor gezondheidsgegevens. Het EORvsCorona-actieplan

Op 7 april 2020 hebben de ministers van onderzoek en innovatie van alle 27 EU-lidstaten de 10 prioritaire acties van het EORvsCorona-actieplan onderschreven. Het actieplan bouwt voort op de algemene doelstellingen en de instrumenten van de Europese Onderzoeksruimte (EOR) en omvat kortetermijnacties op basis van nauwe coördinatie, samenwerking, gegevensuitwisseling en gezamenlijke financieringsinspanningen van de Commissie en de lidstaten. Het is opgesteld op basis van de belangrijkste beginselen van de Europese Onderzoeksruimte, die nu zullen worden ingezet om onderzoekers en EU-lidstaten maximaal te ondersteunen in hun strijd tegen de coronaviruspandemie.

Naast het vandaag gelanceerde Europees COVID-19-gegevensplatform, zijn de andere acties onder meer gericht op het coördineren van de financiering, de uitbreiding van grootschalige klinische proeven in de hele EU, het uitbreiden van de steun voor innovatieve ondernemingen en de ondersteuning van een pan-Europese Hackathon eind april om Europese innovatoren en het maatschappelijk middenveld te mobiliseren. Het gezamenlijke plan met de lijst van prioritaire acties zal de komende maanden regelmatig worden geactualiseerd in een wisselwerking tussen de diensten van de Commissie en de nationale overheden.

Achtergrond. De EU neemt krachtige maatregelen om de pandemie te bestrijden.De Commissie stelt ook honderden miljoenen euro's ter beschikking voor onderzoeks- en innovatiemaatregelen voor de ontwikkeling van vaccins, nieuwe behandelingen, diagnostische tests en medische systemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Voortbouwend op de langetermijninvesteringen die vóór de uitbraak van het coronavirus (via KP7 & Horizon 2020) zijn gedaan, onder meer op het gebied van toezicht en paraatheid, heeft de EU snel 48,2 miljoen EUR gemobiliseerd voor 18 geselecteerde onderzoeksprojecten, met 151 onderzoeksteams uit de hele wereld die nu werken aan snelle decentrale diagnostische tests, nieuwe behandelingen, nieuwe vaccins en epidemiologie en modellering om de paraatheid en de reactie op uitbraken te verbeteren.

Bovendien heeft de EU via het initiatief innovatieve geneesmiddelen tot 90 miljoen EUR aan publieke en particuliere financiering gemobiliseerd en tot 80 miljoen EUR aan financiële steun geboden aan het innovatief bedrijf CureVac, voor de opschaling van de ontwikkeling en productie van een vaccin tegen het coronavirus.https://www.imi.europa.eu/

Daarnaast heeft een recente oproep van de Accelerator van de Europese Innovatieraad voor een budget van 164 miljoen EUR een aanzienlijk aantal start-ups en kmo's aangetrokken wier innovaties ook kunnen helpen in de strijd tegen de pandemie.Tegelijkertijd dragen meer dan 50 lopende of voltooide projecten van de Europese Onderzoeksraad bij tot de reactie op de pandemie van het coronavirus door te zorgen voor inzichten uit verschillende wetenschappelijke gebieden (virologie, epidemiologie, immunologie, volksgezondheid, medische hulpmiddelen, sociaal gedrag, crisisbeheer).

Om wereldwijde samenwerking te versterken, coördineert de EU internationale initiatieven in het kader van de Global Research Collaboration for Infectious Diseases Preparedness (GloPID-R), waarin 29 financieringsinstellingen uit vijf continenten en de WHO zijn samengebracht.Ook draagt zij 20 miljoen EUR bij aan de Coalition of Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).Tot slot financiert het partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) drie oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling tot 28 miljoen EUR uit Horizon 2020, om onderzoek naar het coronavirus te ondersteunen en de onderzoekscapaciteit in Afrika bezuiden de Sahara te versterken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.