Bijgewerkt: 24 juli 2024

EU Commissie rapporteert de voortgang van de invoering van de euro

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
26-06-2024

De Europese Commissie heeft gerapporteerd over de voortgang van Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden op weg naar de invoering van de euro. De euro is de officiële munteenheid van 20 EU-landen die samen de eurozone vormen, ook wel de eurozone genoemd. Alle EU-landen, behalve Denemarken, hebben zich er wettelijk toe verbonden om tot de eurozone toe te treden. De zes hierboven genoemde landen werken momenteel aan dat doel.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2024)

Lidstaten van de Europese Economische en Monetaire Unie

De beoordeling van de Commissie is gebaseerd op specifieke criteria, waaronder prijsstabiliteit, gezonde overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit en convergentie van de langetermijnrente. Het toont vooruitgang in alle zes landen. Geen van hen voldoet momenteel echter aan alle criteria om tot de eurozone toe te treden. Het convergentierapport 2024 (pdf 3 pagina’s) schetst aan welke criteria elk land tot nu toe heeft voldaan:

-Prijsstabiliteit: vervuld door Zweden

-Overheidsfinanciën: vervuld door Bulgarije en Zweden; van Tsjechië wordt verwacht dat het dit zal vervullen

-Langetermijnrente: vervuld door Bulgarije, Tsjechië en Zweden

-Wisselkoers: vervuld door Bulgarije

Deze voortgangsrapporten worden elke twee jaar uitgebracht, of op een specifiek verzoek van een EU-land om te beoordelen of het bereid is om toe te treden tot de eurozone. Op basis daarvan beslist de Raad van de EU of een land voldoet aan de voorwaarden om de euro in te voeren. Het laatste land dat tot de eurozone toetrad, was Kroatië in 2023.

De euro is de op een na meest gebruikte munteenheid ter wereld, met bijna 350 miljoen mensen die er dagelijks gebruik van maken. Volgens een recent onderzoek is de meerderheid van de burgers in de lidstaten buiten de eurozone van mening dat de invoering van de euro positieve gevolgen zou hebben voor hun eigen land en voor hen persoonlijk. In totaal was 58% van de respondenten voorstander van de invoering van de euro in hun land.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.