Bijgewerkt: 28 juni 2022

EU Commissie verhoogt het budget voor repatriëringsvluchten

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
27-03-2020

De Europese Commissie heeft op 27 maart 2020 voorgesteld om 75 miljoen euro uit de EU-begroting ter beschikking te stellen om de lidstaten te helpen bij de repatriëring van EU-onderdanen en om het budget van de medische rescEU-voorraad te verhogen.

Commissaris Johannes Hahn, die verantwoordelijk is voor de EU-begroting: 'De maatregel van vandaag toont wederom aan hoe de EU-begroting voor meerwaarde kan zorgen wanneer en waar dat het hardst nodig is. Het is ook een voorbeeld van Europese solidariteit en samenwerking op zijn best.'

Foto Amstelveen
(Foto Raigo Pajula/© EU - 2020)

Johannes Hahn (1957 ) is een Oostenrijks politicus van de ÖVP (Österreichische Volkspartei) en sinds 1 december 2019 EU-commissaris voor Begroting en Administratie in de Commissie-von der Leyen.


Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheersing: 'De veilige terugkeer van onze burgers is een prioriteit. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij tijdens deze moeilijke tijden zo spoedig mogelijk met hun gezinnen worden herenigd. Ik dank de lidstaten voor hun inspanningen tijdens dit proces. Ons Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties werkt dag en nacht met de lidstaten samen om aan hun verzoeken tegemoet te komen.'

Foto Amstelveen
(Foto Geneviève Engel/© EU - 2020)

Janez Lenarčič (1967) is een Sloveense diplomaat en politicus. Hij is verschillende keren staatssecretaris geweest, van 2008 tot 2014 stond hij aan het hoofd van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Sinds 1 december 2019 is hij commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbestrijding


Repatriëringsvluchten. Dankzij repatriëringsvluchten via het Uniemechanisme voor civiele bescherming die de EU mede heeft gefinancierd, zijn sinds het begin van de uitbraak al 2 312 mensen naar Europa gerepatrieerd uit China, Japan, de VS, Marokko, Tunesië, Georgië, de Filipijnen en Kaapverdië. Voor de komende dagen zijn meer dan 80 repatriëringsvluchten gepland. In het kader van het EU-mechanisme voor civiele bescherming draagt de EU bij aan de kosten van repatriëringsvluchten die onderdanen van meer dan één lidstaat vervoeren, op basis van het solidariteitsbeginsel.

Foto Amstelveen
(Bron EU/Reliefweb - 2020)

Dagelijkse kaart van DG ECHO 24/03/2020 nieuw coronavirus (COVID-19) repatriëring van EU-burgers via de Union Civil Protection Mechanism (UCPM). Als onderdeel van de reactie van de EU op de uitbraak van COVID-19 heeft het EU-mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) tot dusver de repatriëring van meer dan 1.700 EU-burgers uit China, Japan, de Filippijnen, de VS, Marokko, Tunesië en Georgië naar Europa vergemakkelijkt, waardoor het totale aantal door de EU medegefinancierde repatriëringsvluchten op 13 is gekomen. De verdere vluchten brachten burgers van de verschillende punten van binnenkomst naar hun land van herkomst


RescEU-voorraad. Dit voorstel van de Europese Commissie zorgt ervoor dat het totale budget van de eerste rescEU-voorraad medische apparatuur (beademingsapparaten, beschermingsmaskers en essentiële medische hulpmiddelen) wordt verhoogd tot 80 miljoen euro. De Commissie komt met een voorstel voor een ontwerp van gewijzigde begroting, bedoeld om een deel van de EU-uitgaven voor het jaar naar de actuele prioriteiten door te sluizen en ervoor te zorgen dat de bijbehorende acties worden gefinancierd.Het ontwerp van gewijzigde begroting omvat ook:

- 350 miljoen euro steun aan Griekenland voor migratiebeheer, bovenop de reeds ingezette extra 350 miljoen euro aan noodhulp, in overeenstemming met de toezegging van voorzitter Von der Leyen tijdens haar bezoek aan Griekenland;

- 3,6 miljoen euro voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, ter verhoging van de capaciteit om bedreigingen voor de volksgezondheid als gevolg van besmettelijke ziekten te constateren en te beoordelen en daarover te communiceren, en met name om de expertisecapaciteit te verhogen in het licht van de coronacrisis;

- 100 miljoen euro om Albanië te helpen de vernietigende aardbeving van 26 november 2019 te boven te komen, als onderdeel van de door de Commissie toegezegde 115 miljoen euro en de in totaal toegezegde 1,15 miljard euro;

- 3,3 miljoen euro extra financiering voor de begroting 2020 van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Daardoor kan het EOM bijvoorbeeld sneller gekwalificeerd personeel aanwerven en IT-apparatuur kopen om de eerste zaken te behandelen. Eerder dit jaar kreeg het EOM al steun voor dossierbeheer. Bij elkaar bedraagt de totale verhoging van de financiering van het EOM voor 2020 48 %.

Volgende stappen. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om de begrotingswijzigingen zo snel mogelijk goed te keuren en ervoor te zorgen dat het geld snel terechtkomt, waar het het hardst nodig is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.