Bijgewerkt: 23 juni 2024

EU Raad is akkoord over prijsplafonds Russische aardolieproducten

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
07-02-2023

De Europese Raad heeft besloten 2 prijsplafonds in te stellen voor aardolieproducten van GN-code 2710 die afkomstig zijn of worden uitgevoerd uit Rusland. Zolang de prijs per vat het ingestelde plafond niet overschrijdt, zijn aardolie­producten uit Rusland vrijgesteld van het verbod op:

- zeevervoer van aardolieproducten naar derde landen en

- technische bijstand, tussenhandel­diensten, financiering of financiële bijstand in verband met het zeevervoer van olie naar derde landen

Het eerste prijsplafond voor aardolie­producten die minder kosten dan ruwe olie is ingesteld op $ 45 per vat, en het tweede plafond voor aardolieproducten die meer kosten dan ruwe olie, is ingesteld op $ 100 per vat. Het plafond werd bepaald in nauwe samenwerking met de Price Cap Coalition en gaat in op 5 februari 2023. Er komt een overgangsperiode van 55 dagen voor schepen die Russische aardolie­producten vervoeren die vóór 5 februari 2023 zijn aangekocht en op het schip geladen, en vóór 1 april 2023 zijn gelost.Daarnaast zal de Raad vanaf medio maart het prijsplafond voor ruwe olie om de 2 maanden evalueren. In het licht van de Russische aanvalsoorlog staat de EU resoluut achter Oekraïne en zijn bevolking, en steunt zij onverminderd de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen, evenals het inherente recht van Oekraïne op zelfverdediging tegen de Russische aanvallen.

Achtergrond. Op 6 oktober 2022 nam de EU Raad Besluit (GBVB) 2022/1909 aan, waarbij een vrijstelling werd ingevoerd van het verbod op zeevervoer­diensten en technische bijstand, tussenhandel­diensten of financiering of financiële bijstand voor het zeevervoer naar derde landen van ruwe olie of aardolieproducten uit Rusland die zijn aangekocht tegen of onder een vooraf met de Price Cap Coalition overeengekomen prijsplafond. De vrijstelling is bedoeld om negatieve gevolgen voor de energievoorziening van derde landen te verzachten en scherpe prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden af te zwakken en tegelijkertijd de Russische olie-inkomsten te beperken. Op 3 december 2022 nam de Raad Besluit (GBVB) 2022/2369 aan, waarbij een prijsplafond van $ 60 per vat ruwe olie werd ingesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.