Bijgewerkt: 9 december 2022

EU Raad schorst de visumfacilitering van Rusland

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
09-09-2022

Op 9 september 2022 heeft de Europese Raad een besluit aangenomen, waarbij de visumfaciliteringsovereenkomst tussen de EU en Rusland volledig wordt opgeschort. Bijgevolg zullen de algemene voorschriften van de visumcode van toepassing zijn op Russische burgers.

Dit zal leiden tot een verhoging van de leges voor visumaanvragen van 35 euro tot 80 euro, de noodzaak om aanvullende bewijsstukken over te leggen, langere visumbehandelingstermijnen en restrictievere regels voor de afgifte van meervoudige visa.

'Een overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa biedt burgers van vertrouwde partners met wie wij gemeenschappelijke waarden delen, geprivilegieerde toegang tot de EU. Met zijn onuitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog, inclusief zijn willekeurige aanvallen op burgers, heeft Rusland dit vertrouwen geschonden en de fundamentele waarden van onze internationale gemeenschap met voeten getreden. Het besluit van vandaag is een direct gevolg van het optreden van Rusland en een verder bewijs van onze niet aflatende inzet voor Oekraïne en zijn bevolking' -aldus Vít Rakušan, Tsjechisch minister van Binnenlandse Zaken. Het treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen en is van toepassing met ingang van 12 september 2022.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2022)

Vít Rakušan (1978) is een Tsjechische pedagoog en politicus die sinds 2019 leider is van de politieke partij Burgemeesters en Onafhankelijken (STAN) en van 2016 tot 2019 de 1ste vicevoorzitter van die partij en minister van Binnenlandse Zaken

Achtergrond. De overeenkomst tussen de EU en Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa is op 1 juni 2007 in werking getreden. Zij had tot doel de afgifte van visa voor kort verblijf (ten hoogste 90 dagen per 180 dagen) op basis van wederkerigheid te versoepelen.

Op 24 februari 2022 heeft de Europese Raad de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne in de krachtigst mogelijke termen veroordeeld en zijn volledige solidariteit met Oekraïne en het Oekraïense volk betuigd. Op 25 februari heeft de EU verdere beperkende maatregelen tegen Rusland aangenomen, alsook de gedeeltelijke opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst voor diplomaten, andere Russische functionarissen en zakenlieden.

Sedertdien heeft de EU aanvullende maatregelen genomen als reactie op het optreden van Rusland en ter ondersteuning van Oekraïne en het Oekraïense volk. Tijdens hun informele bijeenkomst op 31 augustus zijn de ministers van Buitenlandse Zaken tot een politiek akkoord gekomen om over te gaan tot de volledige opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst.

De volledige opschorting geldt voor alle categorieën reizigers die voor een kort verblijf naar de EU komen. De Commissie zal naar verwachting aanvullende richtsnoeren presenteren om ervoor te zorgen dat deze opschorting geen negatieve gevolgen heeft voor bepaalde mensen die voor essentiële doeleinden naar de EU reizen, zoals journalisten, dissidenten en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.