Bijgewerkt: 30 juni 2022

EU-leiders hebben overeenstemming bereikt over een herstelpakket

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Raad
21-07-2020

'De EU-leiders hebben overeenstemming bereikt over een herstelpakket en de begroting voor 2021-2027, die de EU zullen helpen bij de wederopbouw na de pandemie en die investeringen in de groene en digitale transitie zullen ondersteunen'-meldt de Europese Raad. Lees het document (pdf 68 pagina’s Engels)

Conclusies - 17, 18, 19, 20 en 21 juli 2020. Nu Europa rouwt om het verlies aan mensenlevens als gevolg van de COVID-19-pandemie, betuigt de Europese Raad zijn diepste medeleven aan de slachtoffers en hun families. Aangezien de Europeanen in hun dagelijks leven voor buitengewone uitdagingen en onzekerheid blijven staan, zullen al onze inspanningen gericht blijven op de bescherming van de burgers en het overwinnen van de crisis.De COVID-19-crisis stelt Europa voor een uitdaging van historische omvang. De EU en haar lidstaten hebben noodmaatregelen moeten nemen om de gezondheid van de burgers te beschermen en een ineenstorting van de economie te voorkomen. We komen langzaam uit de acute gezondheidscrisis. Hoewel de uiterste waakzaamheid ten aanzien van de sanitaire situatie nog steeds geboden is, verschuift het accent nu naar het beperken van de sociaaleconomische schade. Dit vereist een ongekende inspanning en een innovatieve aanpak, die convergentie, veerkracht en transformatie in de Europese Unie bevordert. Op verzoek van de staatshoofden en regeringsleiders heeft de Commissie eind mei een zeer breed pakket gepresenteerd, waarin het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK=Multiannual Financial Framework) wordt gecombineerd met een specifieke herstelinspanning in het kader van de volgende generatie van de EU (NGEU=Next Generation EU).

Op basis van het uitgebreide overleg op het niveau van de voorzitter van de Europese Raad en het werk dat in de Raad is verricht, wordt in de conclusies een evenwichtige oplossing gepresenteerd die rekening houdt met de belangen en standpunten van alle lidstaten. Het is een ambitieus en alomvattend pakket dat het klassieke MFK combineert met een buitengewone herstelinspanning om de gevolgen van een ongekende crisis in het belang van de EU aan te pakken.

De NGEU en het MFK gaan samen. De herstelinspanning is nodig als een snel en doeltreffend antwoord op een tijdelijke uitdaging, maar dit zal alleen het gewenste resultaat opleveren en duurzaam zijn als het wordt gekoppeld aan en in overeenstemming is met het traditionele MFK dat ons begrotingsbeleid sinds 1988 vorm heeft gegeven en een langetermijnperspectief biedt.

'We hebben een akkoord bereikt over het herstelpakket en de Europese begroting. Dit waren natuurlijk moeilijke onderhandelingen in zeer moeilijke tijden voor alle Europeanen. Een marathon die voor alle 27 lidstaten, maar vooral voor de bevolking, een succes werd. Dit is een goede deal. Dit is een sterke deal. En het belangrijkste is dat dit de juiste overeenkomst is voor Europa, op dit moment' -aldus voorzitter Charles Michel op de persconferentie van de Europese Raad.

De sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-crisis vereisen een gezamenlijke en innovatieve inspanning op EU-niveau om het herstel en de veerkracht van de economieën van de lidstaten te ondersteunen. Om het gewenste resultaat te bereiken en duurzaam te zijn, moet de herstelinspanning worden gekoppeld aan het traditionele MFK, dat sinds 1988 vorm heeft gegeven aan het begrotingsbeleid van de EU en een langetermijnperspectief biedt. De EU-leiders hebben ingestemd met een omvangrijk pakket van 1.824,3 miljard euro, waarin het meerjarig financieel kader (MFK) wordt gecombineerd met een buitengewone herstelinspanning in het kader van het EU-instrument van de volgende generatie (NGEU). Na meer dan vier dagen onderhandelen er is toch overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het 750 miljard euro kostende reddingsfonds. Besloten werd het herstelfonds te vullen met 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard euro aan leningen. Het geld hiervoor wordt door de Europese Commissie beleend op de kapitaalmarkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.