Bijgewerkt: 8 december 2023

Economisch herstel regio Amsterdam sterker dan in Nederland

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
20-02-2011

De metropoolregio Amsterdam heeft de kredietcrisis en de daarop volgende recessie relatief goed doorstaan: de krimp was kleiner dan in de rest van Nederland en het herstel sterker. Het bruto regionaal product (brp) van de metropoolregio Amsterdam kromp in 2009 met 3,4 procent en is naar verwachting in 2010 met 2,9 procent toegenomen. Voor 2011 wordt 3,4 procent groei verwacht.

De krimp zat in 2009 vooral in de nijverheid (-13%) en in de groothandel en transport (-9%). Vooral de luchtvaart kreeg een klap. De sterkste krimp was voelbaar in de regio's IJmond en Haarlemmermeer. Haarlemmermeer is in 2010 ook de sterkste groeier, vooral door het herstel van de luchtvaart.

De grootste toename in werkgelegenheid wordt voor 2010 en 2011 in de Haarlemmermeer verwacht en hangt sterk samen met de luchtvaart en groothandel. In de metropoolregio is de financiële en zakelijke dienstverlening de grootste sector. Ruwweg een derde van het brp wordt hier verdiend.

Gehlers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Carolien Gehlers, (PvdA) wethouder economische zaken van de gemeente Amsterdam


Dit zijn enkele uitkomsten uit het onderzoeksrapport ‘Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2011' dat Economische Zaken Amsterdam en Kamer van Koophandel Amsterdam op 16 februari 2011 presenteerden aan het Platform voor Regionale Economische Stimulering (PRES). Carolien Gehrels nam als PRES-voorzitter het eerste exemplaar in ontvangst. Het rapport (pdf) is leidraad voor onderzoek en beleid.

De verkenningen besteden veel aandacht aan:

-De recessie en de gevolgen hiervan voor de metropoolregio Amsterdam.

-De belangrijkste kerncijfers (toegevoegde waarde, werkloosheid, woon-werkverkeer, etc.) per sector en deelregio.

-De recente economische ontwikkelingen in historisch perspectief en regiospecifieke verwachtingen voor 2010 en 2011.

-De economische ontwikkelingen per deelregio.

Twee onderwerpen worden afzonderlijke uitgelicht: de arbeidsmarkt en de gevolgen van internationalisering voor de metropoolregio Amsterdam. In de Verkenningen 2011 zijn ook Gooi- en Vechtstreek en Lelystad opgenomen zodat de metropoolregio nu compleet in beeld is.

De toenemende samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam (zoals Platform Regionale Economische Stimulering en Economic Development Board metropoolregio Amsterdam) vraagt om een ijkpunt bij strategische economische beslissingen.

Bruto Regionaal Product (BRP)?

Het Bruto Regionaal Product (BRP) is de som van alle toegevoegde waarde, die gevormd is in de bedrijfstakken van een provincie of regio. Het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het intermediair verbruik vormt de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. Het BRP per inwoner wordt berekend door het BRP van een regio te delen door het gemiddeld aantal inwoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.