Bijgewerkt: 12 april 2024

Een nieuwe naam voor het ROA

Nieuws -> Regio

Bron: ROA
14-03-2006

Regionaal Orgaan Amsterdam wordt Stadregio Amsterdam.

De naamsverandering onderstreept dat de 16 gemeenten met hun samenwerking een nieuwe fase in gaan. De overgang naar de definitieve status in de WGR+ is een goed moment om afscheid te nemen van de naamgeving ‘Regionaal Orgaan Amsterdam’ en de term ‘kaderwetgebied’.

Beide termen hebben een tamelijk vage betekenis en refereren bovendien aan bestuurlijke vormen uit het verleden (stadsprovincie en overlegorgaan). Met de naam Stadsregio Amsterdam wordt verwezen naar een gebied, de term is kort, krachtig en minder vaag dan Regionaal Orgaan. Ook wordt aangesloten bij de soortnaam ‘stadsregio’ die we voor het ROA en een aantal andere gelijksoortige regio’s al hanteren.

Omdat de naam van het regionale samenwerkingsverband bepaald is in het statuut (de Gemeenschappelijke Regeling ROA), kan de naam alleen veranderen via wijziging van dit statuut. Dergelijke wijzigingen worden van kracht als de 16 gemeenten zich uitgesproken hebben over de wijziging.

Om die reden is de naam Stadsregio Amsterdam ook nog niet direct in gebruik. Naar verwachting zullen de gemeenten zich in de loop van het voorjaar hebben uitgesproken over de statuutswijziging (inclusief de nieuwe naam). Medio 2006 kan de naam Stadsregio Amsterdam dan ingevoerd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.