Bijgewerkt: 28 januari 2022

Een gastvrij Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-07-2013

Het College van B en W van Amstelveen stemt in met de uitwerking van het initiatiefvoorstel 'Gastvrij Amstelveen'. Met de uitwerking geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad. De door de raad genoemde thema’s: levensbeschouwing en kennisverbreding, leeftijd en arbeidsmarkt en seksualiteit en sport komen in het plan aan de orde. Uitgangspunt is dat Amstelveen een gastvrije, veilige stad is, waar discriminatie niet bij hoort.

boomgaars Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


In de raadsvergadering van 13 maart 2013 is het initiatiefvoorstel ‘Gastvrij Amstelveen’, ingediend door raadslid Boomgaars, unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het voorstel is gericht op het tegengaan discriminatie en ongelijke behandeling in Amstelveen.

Belangrijke actie is, dat het Meldpunt discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) een nog belangrijker platform wordt bij het signaleren en aanpakken van discriminatie. Het meldpunt zal meer onder de aandacht van het publiek worden gebracht en er worden meer peilingen gedaan. Ook zijn zij beschikbaar om bijvoorbeeld gastlessen op scholen te geven.

Een ander belangrijk punt is, dat bij het ontwikkelen van beleid rekening gehouden wordt met discriminatie. Discriminatie vraagt om een integrale aanpak. Daarnaast speelt samenwerking een belangrijke rol bij de bestrijding van discriminatie. De gemeente kan daarin in belangrijke mate bijdragen door de samenwerking met betrokken partijen te initiëren en te stimuleren. Bijvoorbeeld door het onderwerp aan te kaarten bij sportverenigingen, scholen en binnen de eigen gemeentelijke organisatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.