Bijgewerkt: 24 februari 2024

Een koele en natte 6de Amstellanddag

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveenweb / Beschermers Amstelland
05-06-2012

Op zondag 3 juni 2012 werd de 6de Amstellanddag georganiseerd door de Stichting Beschermers Amstelland. Zoals in het weerbericht stond, was het op deze dag zo koud, als tijdens de Kerst. Nou dat klopte, alleen lag er nog net geen sneeuw, maar de regen en de wind voelden vreselijk koud aan. Het was 8 graden en geen zonnestraaltje te bekennen.

Zo kwam de redactie van Amstelveenweb aan om een uur of 10 op het terrein van buitenplaats Wester-Amstel. Ondanks het hondenweer waren er toch relatief veel mensen naar de opening gekomen. Zij kregen van de 'Fanfare van de eerste liefdesnacht' in ieder geval gezellige muziek te horen op het terras van Wester-Amstel en dat verzachtte hopelijk de ellende, die het slechte weer veroorzaakte.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De leden van de 'Fanfare van de eerste liefdesnacht' spelen gewoon door onder de tent


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Paul Tensen tuincoördinator van Wester-Amstel beschermt de trompettist tijdens zijn solo act


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het orkest vindt de regen en kou geen probleem


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kees van Tilburg heet iedereen hartelijk welkom


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De toespraken zijn af en toe niet te horen, door de tikkende regendruppels op de paraplu's en door de activiteiten van Schiphol


Kees van Tilburg, voorzitter van Beschermers Amstelland verwelkomde alle aanwezigen hartelijk tijdens de officiële opening van de 6de Amstellanddag. Hij vertelde, dat het aantal leden van de stichting op dit moment boven de 1.300 staat. Daarna kwam Jan Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland onder het afdak staan en hield zijn toespraak:

'Grote eer, dank

Amstelland is voor ons om vele redenen een erg belangrijk gebied. Landschap Noord Holland beheert door hele provincie ongeveer 85 natuurgebieden, samen bijna 4500 ha. Het doel is om in deze gebieden hoogwaardige natuur en landschap te behouden en te beschermen, maar ook te ontwikkelen’.

‘Ook doen we op goed beheer gericht wetenschappelijk onderzoek en geven adviezen aan talloze overheden en particulieren over het beheer van natuur en landschap inclusief cultuurhistorie in deze provincie. En dan voeren we ook nog het beheer uit van terreinen van derden, zoals gemeenten, waterschappen, de provincie en particulieren.’

‘We doen dat in het besef, dat dat niet alleen goed is voor natuur en landschap, maar zeker ook voor de mensen die er in wonen, of er op andere manieren van genieten. ‘Met voor en door de Noord-Hollanders’ en ‘Natuur dichtbij’ zijn zo de kreten die we dagelijks waar proberen te maken. Dat doen we gesteund door de provincie en andere overheden, particuliere fondsen, 40.000 donateurs, 8000 vrijwilligers en meer dan 75 bedrijfsvrienden en 150 betaalde medewerkers.’

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland tijdens zijn toespraak


‘In Amstelland beheren we samen met boeren een groot deel van de Ronde Hoep en de Middelpolder. Weidevogels vormen een belangrijke doelstelling van ons beheer. In 2011 kwam dankzij nu demissionaire kabinet natuurbeleid tot stilstand. Staatsecretaris Bleeker schoot EHS (Ecologische Hoofdstructuur) af, stopte met RodS (Recreatie om de Stad), Nationale parken, nationale landschappen en ecologische verbindingszones. 20 jaar staand beleid, herhaaldelijk positief geëvalueerd. Allemaal niet nodig.’

‘Ook het ILG budget (Investeringsbudget Landelijk Gebied) werd geblokkeerd, waardoor er nauwelijks nieuwe uitvoeringsprojecten met rijksgeld startten. Positieve punt is, dat natuur en landschapbeleid naar de provincies is gedelegeerd. En positief is, dat onze provincie de ambities niet heeft laten varen, maar er samen met betrokken partijen uit probeert te komen en bezig is een nieuwe agenda natuur, recreatie en landschap op te stellen.’

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Fractieleden van GroenLinks-Amstelveen in groene jassen volgen de toespraken


 ‘Positief is ook, dat voor het eerst in de geschiedenis partijen als de recreatiesector, de agrarische sector en de natuursector een unaniem en gezamenlijk advies hebben uitgebracht aan de provincie hoe verder te gaan (Partners in het veld). Positief ook het Lenteakkoord. Niet meer katten op natuur en landschap, maar samen zoeken naar oplossingen voor problemen.’

‘Ik denk, dat ik niets teveel zeg, wanneer ik beweer, dat samenwerking voor dat laatste belangrijk is, samenwerking tussen agrariërs, recreatiemensen en natuurbeheerders. En ik zeg ook niets teveel, wanneer ik beweer dat Amstelland een prachtig voorbeeld is, hoe het in de hele provincie zou kunnen en misschien wel zou moeten. Hier wordt aan die samenwerking al jarenlang inhoud gegeven.’

‘Samen met de agrarische natuurvereniging de Amstel voeren we het beheer in de Ronde Hoep. Een paar weken geleden werd die samenwerking officieel met een overeenkomst bezegeld, waarbij de gehele 160 ha die we beheren onder goede voorwaarden  in pacht werd gegeven aan de agrariërs verenigd in de Agrarische Natuurvereniging (ANV).’

‘En we weten zeker, dat dit goed zal gaan, want de laatste jaren gaat de stand van de weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto niet achteruit zoals gemiddeld in Nederland, maar vooruit en is de Ronde Hoep een bron van grutto’s voor Nederland. Ook de tellingen van dit jaar lijken dit weer aan te geven. Geweldig resultaat, dat bewijst dat het kan. Ook met de Stichting Beschermers Amstelland werken we nauw samen. We hebben samen gewerkt aan de plannen voor de Bovenkerkerpolder en zitten samen in het bestuur van de coöperatie Amstelland, waarin boeren burgers en buitenlui zoals Kees van Tilburg dat mooi kan zeggen samenwerken en waar ook het Streekfonds onder valt.’

‘Ook met een nieuwe regering na 12 september 2012 zullen we moeten leren leven met minder overheidsgeld. Ik denk, dat de samenwerking die in Amstelland inmiddels heel gewoon lijkt als voorbeeld kan dienen, hoe we het met behoud van kwaliteit de komende jaren moeten oplossen. Door samenwerking met boeren en vrijwilligers bij het beheer, waar dat kan, met het werven van sponsors onder maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijven en met de steun van de vele Beschermers en met in standhouden van een bloeiend bedrijfsleven in de regio.’

‘Amstelland, zo dicht bij grote steden als Amsterdam en Amstelveen, is voor de recreatie van zoveel mensen natuurlijk enorm belangrijk. Je kunt er gelukkig nog fantastisch genieten van natuur en landschap. Zo ‘in het wild’, of begeleid via de vele excursies die er georganiseerd worden. Deze Amstellanddag is daar een geweldig voorbeeld van. Dat wordt vandaag weer genieten voor heel veel mensen. Het is me dan ook een groot genoegen hierbij de Amstellanddag 2012 geopend te mogen verklaren.’

‘En ik zou willen afsluiten met een oproep om voor zover u dat nog niet bent, Beschermer van Amstelland te worden en Beschermer van Landschap Noord-Holland, diepte investeringen waar u geen spijt van zult krijgen.' Dames en heren, ik wens u een geweldige dag.’

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Soren Movig (midden) overhandigt de boeken 'De Buitenplaats' aan de heren Kuiper en Van Tilburg


Na de toespraak van de directeur overhandigde Soren Movig, voorzitter van de Stichting Lissone, tevens eigenaar en rentmeester, het boek 'De buitenplaats en het Nederlandse landschap' aan de heren Kuiper en Van Tilburg. Op zijn beurt kreeg Wester-Amstel ter gelegenheid van haar 350-jarig bestaan een groot insectenhotel.

Daarna kwam Tessa van Wijnen, raadslid GroenLinks-Amstelveen ook onder de tent staan, want in het kader van Wereldmilieudag op dinsdag 5 juni 2012, wilde de VN aandacht vragen voor onder andere verduurzaming en behoud van waardevolle landschappen en ze overhandigde het symbolische 'Groen Lintje' aan de heer Van Tilburg.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tessa van Wijnen van GroenLinks legt uit, waarom ze het Groene Lintje gaat overhandigen


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kees van Tilburg is heel trots op het Groene Lintje


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De mensen op Wester-Amstel applaudisseren na de toespraken


Komende week reiken GroenLinks afdelingen door het hele land Groene Lintjes uit aan bedrijven, of organisaties die iets bijzonders verrichten op het gebied van groen, duurzaamheid of milieu. Stichting Beschermers Amstelland heeft zich de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet voor behoud en ontwikkeling van de polders als een voor iedereen aantrekkelijk gebied. Na het officiële deel van de dag mochten de aanwezigen van de grote ‘Mooi Amstelland’ taart smikkelen en het insectenhotel bewonderen.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het huisje met de duizend gaten is het insectenhotel. Het is een schuil- en broedplaats voor solitaire bijen en andere insecten


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De nog complete 'Mooi Amstelland' taart. Na vijf minuten was de taart helemaal opgesmikkeld door de natuurliefhebbers


Net als in 2011, konden er ruim 40 locaties bezocht worden in Amstelland. Tussen Amsterdam en Uithoorn, langs de Amstel, werden tal van activiteiten georganiseerd. Stichting Beschermers Amstelland heeft de ondernemers in het gebied opgeroepen om weer mee te doen en daar is flink gehoor aan gegeven. De redactieleden van Amstelveenweb moesten even naar huis, om droge warmere kleding en schoenen aantrekken, want zij waren tot op het bot verkleumd door de zware regenval. Vanwege het slechte weer, dat later wel een beetje bijtrok, bleef de actieradius heel beperkt. De redactie had gekozen voor een bezoek aan de melkveehouderij van Marian en Cees Hogenhout in Ouderkerk aan de Amstel.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Melkboer Cees Hogenhout vertelt alles over zijn boerderij


Melkboer Cees en zijn echtgenote Marian, ontvingen ons allerhartelijkst en Cees leidde ons rond op hun boerderij Panta Rhei. Wij kregen een uitgebreid verhaal, over koeien, zwangerschap en kalfjes. Tevens was het tijd dat de koeien uit de stal de wei in mochten, maar die hadden er vanwege het weer eigenlijk niet zo’n zin in.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De koeien in de stal zijn erg rustig


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een meisje voert voorzichtig de koeien


De polder de Nieuwe-Bullewijk, waar zijn boerderij staat, is in begin 1900 door de uitgeveende gronden drooggemaakt en zo ontstond de nieuwe polder, waar zijn grootvader deze boerderij bouwde. Cees is dus van de derde generatie die het bedrijf voortzet. Inmiddels zijn er natuurlijk wel vernieuwingen aangebracht en stallen bijgebouwd.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hier worden de koeien twee keer per dag gemolken. Het is ontzettend schoon hier


Marian Hogenhout, zijn echtgenote, vertelde over de melkproductie, hoe ze twee keer per dag de koeien melken. De koeien worden naar de melkstal gedreven, waar ze langs de melkmachines lopen. De tepels worden eerst schoongemaakt en vervolgens worden de zuignappen  op de tepels geplaatst en de melk naar de koeltank gepompt.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Boerin Marian Hogenhout vertelt over het leven op een melkveehouderij. Veel vrije tijd heeft ze niet, maar zij is haar eigen baas. Of haar dochters de zaak ooit overnemen, was ze niet zo zeker van


Een hele installatie zorgt voor het koel houden van de melk, waar de koeling door een warmtewisselaar weer warm water van 55 graden maakt, dus het gebeurt erg duurzaam. Tussentijds kwamen steeds meer mensen naar de boerderij, maar iedereen moest netjes op zijn beurt wachten. De schapen, de pony en de paarden werden door de kinderen met grote interesse bekeken, want ook die waren te vinden op de boerderij.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een van de drie dochters helpt wel met het schoonhouden van de stallen. De andere twee meisjes gingen liever computeren


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De schapen houden alles in de gaten, wat in het weiland gebeurt


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een idyllisch beeld ontstaat, als boer Cees de koeien loslaat in de wei


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De hond van de boer snuffelt aan alles


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De vlag van Beschermers Amstelland wappert in de wind


Na dit bezoek was de Amstellanddag 2012 nog niet afgelopen. Zo ging de redactie ook naar wijngaard De Amsteltuin in de Bovenkerkerpolder, waar Jan Schake en Tieke Roosen ons begroetten. De ontwikkelingen op het terrein werden bekeken en we proefden van de  nieuwe producten, zoals de grappa, die van de rode en witte druivenresten van de wijngaard wordt gedestilleerd in Uithoorn bij distilleerderij De Schans.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In wijngaard De Amsteltuin lopen toch redelijk veel mensen rond


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wijnboer Jan Schake is heel trots op zijn nieuwe product: de grappa. Het is vervaardigd uit distillatie van restanten van de druiven na de wijnbereiding


Na een korte wandeling in de wijngaard werd het Bijenpark Amstelland bezocht, tegenover de wijngaard aan Langs de Akker 1. Vers geslingerde honing konden de bezoekers proeven en kopen en in het leslokaal was een video over de bijen te zien. In de tuin kregen de bezoekers uitleg, hoe de bijen de nectar verzamelen en welke methodes worden gebruikt, om de honing te winnen.

amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

In het Bijenpark Amstelland er is nog bijna geen bij te zien. Dat zal straks veranderen als het weer iets beter wordt


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hier krijgen de bezoekers een les over bijen houden


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De insectenplantentuin op het bijenpark is ingericht in 30 vakken met diverse planten


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hier wordt de honing eerst geproefd en dan gekocht


amstellanddag Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Prachtige bloemen lokken de bijen in het bijenpark. Mooi Amstelland!


Het was een heel natte en koude Amstellanddag, maar de redactie heeft genoten van het enthousiasme van de mensen, die dit evenement al het zesde jaar organiseren en met veel werk en energie tot een zo groot succes konden brengen. Bedankt iedereen en ook Beschermers Amstelland!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.