Bijgewerkt: 25 juli 2024

Een referentiebuffer voor alle Nederlandse huishoudens

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud / ING
26-11-2012

Ongeveer 20% van de huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20% heeft een buffer van minder dan 2000 euro. Dit is te weinig. Uit berekeningen van het Nibud blijkt, dat iedereen minstens 3550 euro aan spaargeld zou moeten hebben. Dit staat in het onderzoek 'Een referentiebuffer voor huishoudens', dat het Nibud met medewerking van ING heeft uitgevoerd.

Het Nibud maakt zich zorgen om de grote groep huishoudens die geen, of te weinig geld achter de hand heeft voor het vervangen van de inventaris, of het onderhoud van huis en/of auto. Daarnaast ziet het Nibud, dat er een groeiende groep spaarders is die nu meer spaargeld heeft, dan voor de crisis. Zo had in 2006 de helft van de huizenbezitters minstens 8500 euro op de spaarrekening staan en in 2011 was dat bedrag gestegen naar minstens 17.000 euro.

Het Nibud heeft berekend, dat een alleenstaande minstens 3550 euro achter de hand moet hebben, onafhankelijk van het huishoudinkomen. Een echtpaar 4000 euro en een gezin met twee kinderen 5000. Dit bedrag is bedoeld voor de vervanging van de minimale noodzakelijke inventaris, zoals een televisie, koelkast of wasmachine. Hierbij is geen rekening gehouden met het inkomen en levensstijl. Heeft een huishouden bijvoorbeeld ook een auto, dan zou dat bedrag hoger moeten zijn. Toch komt 40% van de huishoudens niet aan dat minimale bedrag van 3550 euro. De meeste mensen wensen echter wel een financiële buffer van 5000 euro.

spaarvarken Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Uit berekeningen van het Nibud blijkt, dat iedereen minstens 3550 euro aan spaargeld zou moeten hebben


Zo'n 15% van de huishoudens spaart niet. En 12% heeft zelfs helemaal geen spaarrekening, Het Nibud ziet in het onderzoek, dat het voor lage inkomens erg moeilijk is om te sparen. Het kost velen al moeite om rond te komen, waardoor er geen geld over blijft om apart te zetten. Toch raadt het Nibud iedereen, ook lage inkomens, aan om geld apart te zetten op een aparte (spaar)rekening. Alles wat je nu in huis hebt, dient een keer vervangen te worden, van televisie tot koelkast. Daarnaast is uit eerder Nibud-onderzoek (Kans op geldproblemen, 2012) gebleken, dat geen spaarbehoefte de kans op geldproblemen vergroot.

De meeste huishoudens (40%) sparen onregelmatig, als er geld overblijft of wisselende bedragen. Een kwart spaart een vast bedrag per maand. Gemiddeld leggen deze vaste spaarders 9% van hun maandinkomen iedere maand apart. Het zijn vooral huishoudens met een koopwoning en een inkomen hoger dan 3000 netto per maand die structureel sparen.

spaarvarken Amstelveen
(Bron Nibud - 2012)

Gemiddelde spaarbedragen van huishoudens met spaargeld


Met de Nibud-BufferBerekenaar kunnen consumenten zelf uitrekenen hoeveel geld verstandig is om als financiële buffer te hebben en wat anderen in een vergelijkbare situatie achter de hand hebben. In 2008 heeft het Nibud deze tool voor het eerst ontwikkeld om mensen een idee te geven hoeveel spaargeld nu echt noodzakelijk is. Met behulp van de ING heeft het Nibud deze tool kunnen actualiseren en het Nibud is blij dat de ING het belang van de BufferBerekenaar onderstreept.

Peter Paul Wekking, directeur Marketing Credit bij de ING: "ING wil haar klanten helpen met een gezonde financiële huishouding. Consumenten die doelbewust sparen, zijn in staat om meer te sparen. Dat is belangrijk voor onverwachte uitgaven, maar bijvoorbeeld ook voor sparen voor later. Daarom zijn we verheugd dat we door de samenwerking met het Nibud de BufferBerekenaar ook op ING.nl kunnen introduceren."

De BufferBerekenaar laat zien hoeveel anderen met een vergelijkbaar huishouden en inkomen gemiddeld achter de hand hebben. Zo valt op, dat huishoudens met een huurhuis minder spaargeld hebben dan mensen met een koophuis. Het Nibud vindt dit verstandig, aangezien huizenbezitters meer buffer nodig hebben voor onderhoud van het huis. Ook valt op, dat huishoudens met kinderen minder spaargeld hebben dan huishoudens zonder kinderen. Het Nibud raadt juist aan meer geld achter de hand hebben als er kinderen zijn. Start de BufferBerekenaar!

Om de BufferBerekenaar in te vullen, heeft u nodig:

-Gegevens over uw (netto) inkomsten (loonstrookje, toeslagen, voorlopige teruggaaf en dergelijke)

-dagwaarde van de auto

-hoeveel u momenteel aan opneembaar vermogen (spaargeld) heeft

Na het invullen van uw persoonlijke gegevens ziet u 2 bedragen:

De minimumbuffer: het bedrag dat verstandig is om minimaal achter de hand te hebben, onafhankelijk van uw huishoudinkomen.

De referentiebuffer: een hoger bedrag dan de minimumbuffer. Dit bedrag is een indicatie van wat vergelijkbare huishoudens als u achter de hand hebben. Hierbij is rekening gehouden met de gegevens die u over uw huishouden hebt ingevuld, zoals de hoogte van het huishoudinkomen. Alle bedragen uit de BufferBerekenaar zijn gebaseerd op Nibud-onderzoek. Zie ook de Infographic (pdf) over sparen en vermogen in Nederland (ING.nl)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.