Bijgewerkt: 18 mei 2024

Een vrij internet, een betere bescherming van de privacy op internet

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
09-06-2011

Een vrij internet, een betere bescherming van de privacy op internet en meer concurrentie op de markt voor mobiel bellen en internetten. Deze onderwerpen stonden woensdag 8 juni 2011 centraal tijdens de behandeling van een wijziging van de Telecomwet in de Tweede Kamer.

Blokkeren van nieuwe diensten

In het debat lichtte minister Verhagen de plannen toe. Daarbij maakte hij nogmaals duidelijk dat hij heffingen op, of het blokkeren van nieuwe diensten zoals Skype echt ongewenst vindt. Sommige providers van mobiel internet hadden namelijk een heffing aangekondigd voor bepaalde diensten.

RJ45 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een RJ-45 connector (RJ = Registered Jack, geregistreerde insteekplug) is een 8-polige modulaire connector, die wordt vooral gebruikt voor ethernetverbindingen in een Local Area Network (LAN), dus op het internet


Beprijzen van internetverkeer

'Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot alle informatie op internet. Beprijzen van het internetverkeer op basis van de hoeveelheid data, of de snelheid mag wel,' aldus Verhagen. Om de zogenaamde netneutraliteit te garanderen, zodat geen diensten worden geblokkeerd wordt de wet waarschijnlijk aangevuld op basis van voorstellen uit de Tweede Kamer. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en de voorgestelde wijzigingen gestemd.

Achtergronden wetswijziging

De nieuwe plannen van Verhagen volgen uit eerdere afspraken in Europees verband. Het wetsvoorstel regelt onder meer, dat providers transparant moeten zijn en aan de consument duidelijk maken, hoe ze met internetverkeer omgaan bij bijvoorbeeld grote drukte op het wereldwijde web. Ook regelt het wetsvoorstel, dat als je klantgegevens op straat komen te liggen de providers dit zo snel mogelijk moeten melden.

Cookies

Verder moet de consument beter worden geïnformeerd, als er bestandjes -zogenaamde cookies- op zijn computer worden geplaatst. Daarbij moet de consument zelf toestemming geven.

Tot slot regelt de wet, dat er voor gehandicapten onder meer een beeldbemiddelingsdienst en een tekstbemiddelingsdienst komt, zodat zij eenvoudiger kunnen communiceren met bedrijven en overheden. Verder komen er regels dat overstappende klanten die hun nummer houden nooit langer, dan een dag zonder internet komen te zitten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.