Bijgewerkt: 26 juni 2022

Eerste Democratie1000 bijeenkomst is succes

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-06-2015

Honderden inwoners, raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, wetenschappers en ondernemers uit het hele land zijn gisteren bijeen gekomen in de eerste Democratie1000 (D1000) om te praten over lokale democratie in Apeldoorn. Gezamenlijk is  een agenda opgesteld om lokale democratie te versterken en deze zal de komende maanden door de deelnemers worden uitgewerkt tot concrete acties. “Democratie is meer, en moet meer zijn, dan één keer in de vier jaar een hokje rood maken. Dat dit ook kan, bewijst de D1000,” aldus minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Honderden inwoners, raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, wetenschappers en ondernemers uit het hele land praten met elkaar tijdens de eerste bijeenkomst Democratie1000 in Apeldoorn


Een van de uitkomsten van de D1000 is het idee van een zogenaamde burgertoetsraad. Via loting beoordelen inwoners van een gemeente de voorstellen van de gemeenteraad. En elke gemeente zou zich moeten committeren aan het experimenten met minimaal één burgerinitiatief. Het manifest met deze en meer voorstellen wordt op dinsdag 2 juni 2015 gepresenteerd op het VNG Jaarcongres. De bijeenkomst is georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de verschillende beroepsverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen.

De D1000 is een onderdeel van de Agenda Lokale Democratie, die minister Plasterk in januari aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat een reeks van voorstellen om de lokale democratie te versterken en burgerinitiatieven te ondersteunen. Naast de D1000 is dat onder andere de Democratic Challenge en het ondersteunen van de G1000-burgertoppen (waar inwoners uit één gemeente bijeenkomen om te praten over hun stad of dorp).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.