Bijgewerkt: 18 september 2021

Eerste mbo-scholen starten 'meester en gezelformule' programma

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
09-01-2015

Toptalenten die ontwerper, vormgever, of meubelmaker willen worden kunnen binnenkort terecht bij de Zwolse vakschool Cibap, het SintLucas College in Boxtel, de HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur en het Mediacollege Amsterdam. Deze mbo-scholen starten als eerste met een speciaal talentenprogramma, waarbij geselecteerde studenten worden opgeleid tot het 'meesterschap'. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) op 9 januari 2015 bekend tijdens een bezoek aan de HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur in Amsterdam.

Foto Amstelveen
(Bron Aspire - 2015)

Met een computer gestuurde 3D graveermachine verwaardigde houten snijwerk op een doos


Minister Bussemaker introduceerde vorig jaar de moderne 'meester en gezelformule' in het mbo en nodigde scholen uit met plannen te komen om modern vakmanschap verder vorm te geven. Volgens de bewindsvrouw is het belangrijk, dat de meester-gezel route komende tijd verder wordt uitgebreid: “Hiermee maken we goed vakmanschap beter zichtbaar, dagen we jongeren uit zich verder te ontwikkelen en laten we hen zien, dat zij met een mbo-diploma op zak kunnen uitgroeien tot echte meesters in hun vakgebied.“ De bewindsvrouw stelt voor het nieuwe talentenprogramma een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar.

Foto Amstelveen
(Bron Aspire - 2015)

De oppervlakte van de houten plaat in het 3D tekenprogramma. De lijnen zijn de route van de graveer frees


Het meester-gezel opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om met name binnen traditionele branches vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Ook in de moderne variant wordt de basis van het vak op school geleerd, met aansluitend een praktijkfase onder toezicht van vakspecialisten. Uiteindelijk bepaalt een externe commissie vanuit de branche, of iemand de meestertitel krijgt. Een van de scholen, de vakschool Cibap uit Zwolle, gaat een excellentieroute opzetten voor de opleiding Decorateur en Restaurator. Studenten krijgen daarbij les van bijvoorbeeld toprestauratoren van het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Ook het meubelmaken gebeurt tegenwoordig steeds meer door high tech machines, waarbij technologieën als 3D printing, lasersnijden en 3D scannen de manier van produceren en het vakgebied erg hebben veranderd. Hierdoor zijn het ontwerpen, tekenen en programmeren, naast het ambachtelijke, steeds belangrijker geworden. Dat vraagt om modern vakmanschap. Om daar goed op in te kunnen spelen start de HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur met een talentenprogramma Innovatief meubelmaker, voor de opleiding Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer niveau 4.

De herinvoering van de meester-gezel route komt voort uit de MBO Tour die minister Bussemaker vorig jaar maakte langs verschillende mbo-scholen in Nederland en maakt deel uit van een breder excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten. Eerder pleitten ook de Sociaal Economische Raad en MKB-Nederland voor bredere invoering van de Meestertitel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.