Bijgewerkt: 26 februari 2024

Eerste naturalisatieprocedure in Amstelveen uitgevoerd door Tjapko Poppens

Nieuws ->

Bron: Amstelveenweb
04-07-2019

Het was erg druk in de hal van het Raadhuis van Amstelveen op woensdag 3 juli 2019 rond 13 uur. De reden was dat er weer een naturalisatieceremonie was georganiseerd door de gemeente, in de raadzaal. De ongeveer 20 genodigden voor deze ceremonie mochten hun familieleden meenemen om de procedure bij te wonen. Om 13.00 uur werd de mensen gevraagd mee naar de huiskamer van het Raadhuis te komen. Aldaar moesten de 20 personen zich stuk voor stuk melden en legitimeren, terwijl de familie vast een kopje koffie of thee kon pakken.

Na een kwartiertje werd men in de raadzaal toegelaten. De mensen die het betrof aan de tafels rond het spreekgestoelte en de andere aanwezigen op de ‘tribunes’ erachter. Foto’s maken mag meestal alleen maar van de eigen relatie, aangezien er altijd wel mensen aanwezig zijn waarvan de identiteit niet gedeeld mag of kan worden in de openbare media. Vandaar dat dit ook een zeer beperkt verslag is. Reden dat de redactie van Amstelveenweb toch aanwezig wilde zijn, was omdat dit de eerste naturalisatieceremonie van Tjapko Poppens werd sinds zijn installatie als burgemeester van Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen verwelkomt alle aanwezigen in de raadzaal op 3 juli 2019

Nadat iedereen een plekje had stelde Tjapko Poppens zich voor en zei dat de aanwezigen eigenlijk aan hem moesten vertellen, waarom zij in Amstelveen zijn komen wonen, aangezien hij zelf pas 5 weken burgemeester van deze prachtige stad is. Hij verbaast zich nog steeds over de prachtige heemparken en de activiteiten die er in de stad te beleven zijn. Er zijn veel nationaliteiten in Amstelveen, 40 % van de inwoners heeft een buitenlandse achtergrond en het is belangrijk, zei de burgemeester, dat de mensen ook hun cultuur aan de Amstelvener overdragen, om zo samen een leefbaar klimaat te maken.

Burgemeester Poppens vroeg de mensen of zij van drop hielden en iedereen op één na vindt drop niet lekker. Ook de vraag over stroopwafels gaf niet veel reactie en of men begreep wat erwtensoep is, werd niet duidelijk. Het nadeel is dat er, behalve dat men geslaagd is voor de inburgeringscursus, toch niet veel van de aanwezigen goed Nederlands kunnen spreken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Drop, of erwtensoep is nog niet de meest gezochte voeding van de meeste aanwezigen in de supermarkt

De burgemeester legde uit wat er stond te gebeuren en las de verklaring voor: ‘Ik zweer of verklaar, dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer, of beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ Hij legde uit dat hij dan rond zou gaan en dat ieder apart staande de belofte, of de eed moest afleggen. De belofte is: dat verklaar en beloof ik en de eed is: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Hij liep langs alle aanwezigen en nam de verklaring – eed af waarna de envelop met de benodigde papieren werd overhandigd. Een medewerker van de gemeente gaf vervolgens een blikje stroopwafels. Toen de rondgang klaar was, mocht men desgewenst op de foto met de burgemeester en na een praatje en nog een glaasje gingen er in Amstelveen weer 20 nieuwe Nederlanders huiswaarts.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Burgemeester Poppens feliciteert de nieuwste Amstelveners


Verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit
Als vreemdeling kunnen mensen op twee manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Eerst moet het naturalisatieverzoek ingediend worden bij de gemeente en de ambtenaar vertelt onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing. Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie, waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.

Naturalisatie vergroot kansen migrant
Migranten die de Nederlandse nationaliteit aannemen vinden eerder een baan, verdienen meer en hebben vaker een koophuis, volgens een onderzoek van Floris Peters tijdens zijn promotietraject, met behulp van statistische data van het CBS. ‘Maar er is ook te zien dat het positieve effect van naturalisatie bij de ene groep migranten groter is dan bij de andere. Met name migranten uit economisch laagontwikkelde landen, die vaak een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, hebben baat bij naturalisatie.’

Op 28 juni 2016 heeft een meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel ter verlenging van de naturalisatietermijn. Momenteel komen migranten na vijf jaar onafgebroken verblijf in Nederland in aanmerking voor naturalisatie. Voor migranten die sinds drie jaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een Nederlandse partner is alleen toelating en hoofdverblijf in Nederland vereist op het moment van naturalisatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.