Bijgewerkt: 22 februari 2024

Eerste resultaten hinderbeperking voor Amstelveen

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2010

Op 16 februari 2010 is het jaarverslag 2009 van de Alderstafel door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer. Eind 2008 is het Aldersadvies uitgebracht waarin de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol tot 2020 uitgaat van een selectieve groei van de luchthaven in combinatie met hinderbeperkende maatregelen en investering in de leefomgeving.

Amstelveen is op diverse niveaus betrokken bij het invullen en uitvoeren van de gemaakte afspraken. Wethouder Pols, regionale ontwikkeling: “Vanuit Amstelveen zetten we in op een balans tussen economie en milieu. De luchthaven heeft het moeilijk door de economische crisis, en dat is zorgelijk. Maar we gaan door met de hinderbeperking en dat is goed.”

De effecten van de 10 belangrijkste maatregelen voor Amstelveen zijn: 1. In het Aldersadvies is afgesproken Schiphol tot 2020 verder kan groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen en met een plafond voor het aantal nachtvluchten van 32.000 per jaar tussen 23.00 en 07.00 uur. Als gevolg van de economische crisis is de groei in de luchtvaart afgenomen. In 2009 werden bijna 9% vliegtuigbewegingen minder afgehandeld dan in 2008. Het uitvoeren van de hinderbeperkende maatregelen gaat onverminderd door.

 2. Aan de Alderstafel is geconcludeerd dat er kansen bestaan voor hinderbeperking via aanpassing en bundeling van routes.  In 2009 zijn zeven aanpassingen van uitvliegroutes ter hoogte van onder meer Amsterdam-West en Amstelveen succesvol uitgetest. Voor Amstelveen-Noord heeft dat geleid tot 260 minder ernstig gehinderden.

 3. Het microklimaat programma in Amstelveen heeft voor Amstelveen inzicht gegeven in de soorten overlast die de bewoners ervaren met name het starten en landen op de Buitenveldertbaan leidt tot veel overlast, evenals het starten vanaf de Aalsmeerbaan in oostelijke richting. Daarnaast leven er zorgen over de relatie tussen Schiphol en gezondheid. In 2010 zal de uitvoering van het programma zijn vervolg krijgen.

 4. In februari 2010 dient de gemeente een projectaanvraag in voor verbetering van de omgevingskwaliteit Uilenstede. Centraal staat het creëren van een open en dynamische studentencampus, waar wonen, ontmoeten, bezoeken en beleven samengaan. Naar verwachting neemt de stichting Leefomgeving Schiphol voor de zomer een voorlopig besluit over toewijzing van subsidie.

 5. De bouwbeperkingen die gelden voor de Scheg zijn opgeheven. De toekomstige ontwikkeling van de Scheg zal een voorbeeldproject zijn voor het bouwen in de buurt van de luchthaven. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het opheffen van de beperkingen rond de A9.

 6. De Alderspartijen hebben onder leiding van het Rijk intensief gewerkt aan de voorbereiding van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel. Het is de bedoeling in 2010 te starten met het experiment. Op basis van de resultaten van het experiment wordt afgewogen of een nieuw normen stelsel voldoet aan de vraag naar een uitlegbaar, handhaafbaar en voor alle partijen werkbaar systeem.


De normen voor externe veiligheid, milieu en geluidsoverlast blijven in de wet.

 • In 2010 start het experiment met de vaste bochtstraal Uithoorn-Amstelveen. De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt  tot 700 à 1000 minder ernstig gehinderden in Amstelveen (o.a. Westwijk en Middenhoven). De consequenties van eventuele routeveranderingen vanaf de Aalsmeerbaan voor ruimtelijke ordening en hinder in de regio worden op dit moment verder onderzocht. Vervolgens wordt besloten of een nieuwe route getest kan worden.

 • In 2009 is gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van extra capaciteit op de luchthavens van Eindhoven en Lelystad. Het gaat daarbij met name om vakantievluchten die nu op Schiphol worden afgehandeld. Om de toekomstige groei op Schiphol te kunnen accommoderen, wordt voorrang gegeven aan het netwerk van intercontinentale, Europese en vrachtvluchten.

 • Het onderzoek naar grondgeluid is in opdracht van Schiphol door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) inmiddels uitgevoerd. Er is inderdaad sprake van grondgeluid in Amstelveen. De gemeente Amstelveen en Schiphol overleggen op dit moment over mogelijke maatregelen om deze hinder te reduceren.

 • De GGD heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van Schiphol op de gezondheid in de omgeving van de luchthaven. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd. • Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.