Bijgewerkt: 23 juni 2024

Eerste wet over kunstmatige intelligentie van de EU

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
14-06-2023

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de EU wordt gereguleerd door de AI-wet, 's werelds eerste alomvattende AI-wet. Ontdek hoe het u zal beschermen- meldt het Europees Parlement.

Als onderdeel van haar digitale strategie wil de EU artificiële intelligentie (AI) reguleren om betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het gebruik van deze innovatieve technologie. AI kan veel voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg; veiliger en schoner vervoer; efficiëntere fabricage; en goedkopere en duurzamere energie.

In april 2021 heeft de Europese Commissie het eerste EU-regelgevingskader voor AI voorgesteld. Er staat dat AI-systemen die in verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt, worden geanalyseerd en geclassificeerd op basis van het risico dat ze vormen voor gebruikers. De verschillende risiconiveaus zullen meer of minder regulering met zich meebrengen. Na goedkeuring zijn dit 's werelds eerste regels voor AI.Lees meer over wat kunstmatige intelligentie is en hoe het wordt gebruikt: AI is het vermogen van een machine om mensachtige vermogens weer te geven, zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit. AI stelt technische systemen in staat om hun omgeving waar te nemen, om te gaan met wat ze waarnemen, problemen op te lossen en te handelen om een specifiek doel te bereiken. De computer ontvangt gegevens - al voorbereid of verzameld via eigen sensoren zoals een camera - verwerkt deze en reageert. AI-systemen zijn in staat hun gedrag tot op zekere hoogte aan te passen door de effecten van eerdere acties te analyseren en autonoom te werken.

Waarom is AI belangrijk? Sommige AI-technologieën bestaan al meer dan 50 jaar, maar de vooruitgang in rekenkracht, de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden data en nieuwe algoritmen hebben de afgelopen jaren geleid tot grote AI-doorbraken. Kunstmatige intelligentie wordt gezien als een centraal onderdeel van de digitale transformatie van de samenleving en is een EU-prioriteit geworden. Toekomstige toepassingen zullen naar verwachting enorme veranderingen teweegbrengen, maar AI is al aanwezig in ons dagelijks leven.

Wat het EU-Parlement wil in AI-wetgeving? De prioriteit van het Parlement is ervoor te zorgen dat AI-systemen die in de EU worden gebruikt, veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en milieuvriendelijk zijn. AI-systemen moeten worden gecontroleerd door mensen, in plaats van door automatisering, om schadelijke resultaten te voorkomen. Het Parlement wil ook een technologieneutrale, uniforme definitie van AI vaststellen die kan worden toegepast op toekomstige AI-systemen. Lees ook de AI-wet hier (pdf 108 pagina’s).

De EU AI Act (AIA) heeft internationale aandacht gekregen en velen die nooit eerder interesse hebben getoond in EU-wetgeving, storten zich erop om de implicaties ervan te begrijpen. Hoe ongekend de AIA ook is, het blijft in wezen een stuk EU-wetgeving. Veel ervan is ontleend aan gemeenschappelijke EU-kaders, in die mate dat het zonder deze bredere context niet goed kan worden begrepen. Degenen die niet bekend zijn met de EU, kunnen moeite hebben om te onderscheiden wat er in feite nieuw is aan de wet en wat slechts een gevestigde EU-praktijk is, of ze missen belangrijke subtekst.

Woensdag 14 juni 2023 nam het Europees Parlement zijn onderhandelingsstandpunt over de wet op kunstmatige intelligentie (AI) aan met 499 stemmen voor, 28 tegen en 93 onthoudingen in afwachting van gesprekken met de EU-lidstaten over de definitieve vorm van de wet. De regels zouden ervoor zorgen dat AI die in Europa wordt ontwikkeld en gebruikt volledig in overeenstemming is met de rechten en waarden van de EU, waaronder menselijk toezicht, veiligheid, privacy, transparantie, non-discriminatie en sociaal en ecologisch welzijn.

EP-leden hebben ervoor gezorgd dat de classificatie van toepassingen met een hoog risico nu ook AI-systemen omvat die aanzienlijke schade toebrengen aan de gezondheid, veiligheid, grondrechten of het milieu van mensen. AI-systemen die worden gebruikt om kiezers en de uitslag van verkiezingen te beïnvloeden en in aanbevelingssystemen die worden gebruikt door sociale mediaplatforms (met meer dan 45 miljoen gebruikers) werden toegevoegd aan de lijst met hoge risico's.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.