Bijgewerkt: 26 mei 2024

Eigen Huis in debat hypotheekrenteaftrek

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
04-04-2006

Vereniging Eigen Huis start maandagavond 3 april 2006 een doorlopende voorlichtingscampagne over de hypotheekrenteaftrek die tot na de Tweede kamer verkiezingen in mei 2007 zal duren. Op de speciale website www.eigenhuis.nl/hypotheekrenteaftrek vindt iedereen die geïnteresseerd is in verleden, heden en de toekomst van de hypotheekrenteaftrek alle informatie over dit onderwerp. Vereniging Eigen Huis presenteert tevens de resultaten van een onderzoek naar de verwachting en mening van Nederlanders over een mogelijke verandering van de hypotheekrenteaftrek.

Gevolgen van de plannen

Plannen van politieke partijen worden objectief en kritisch doorgelicht en de financiële gevolgen voor eigenwoningbezitters worden voor iedereen zichtbaar. Dat doet de vereniging door de gevolgen te tonen van de politieke plannen voor de hypotheeklasten, voor de waarde van woningen, voor starters die een eerste eigen woning willen kopen en voor het functioneren van de woningmarkt.

Publiek én politiek debat

Politieke partijen worden uitgenodigd hun plannen op de website van Eigen Huis te presenteren. Iedereen kan daarover meediscussiëren. Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis: “Wij zullen partijen aansporen als ze daarin achterblijven, mistig blijven of onvolledig zijn, want de kiezer heeft recht op duidelijkheid. Wij menen dat dit debat cruciaal is, niet alleen voor de hypotheekrenteaftrek, maar ook voor de toekomst van de Nederlandse woningmarkt en zelfs voor onze economie. Vereniging Eigen Huis ziet het als haar verantwoordelijkheid om hierin het voortouw te nemen”.

Waarom discussie?

De houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek staat al geruime tijd ter discussie. Vereniging Eigen Huis verwacht dat verschillende politieke partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 voorstellen zullen doen om de renteaftrek te beperken. De vereniging ziet het als haar taak om iedereen die geïnteresseerd is in het ‘H-woord’ objectief en volledig te informeren. Daarnaast wil de vereniging het debat zelf entameren, omdat zij meent dat de belangen van eigenwoningbezitters daarmee het best gediend zijn.

De vereniging vindt de hypotheekrenteaftrek te belangrijk om uitsluitend aan de politiek over te laten. Hypotheekrenteaftrek was en is van grote waarde voor het stimuleren van het eigenwoningbezit. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is dus niet aan de orde. Ook een eenzijdige beperking van de hypotheekrenteaftrek uit bezuinigingsdrift, blijft voor Vereniging Eigen Huis onbespreekbaar. Noodzakelijk is een breed en genuanceerd debat dat leidt tot een gezonde en stabiele woningmarkt met kansen voor iedereen. In dat debat hoeft de renteaftrek niet uit de weg te worden gegaan.

Marlies Pernot: “De marges om iets te veranderen zijn overigens beperkt, zeker in een tijd dat de hypotheekrente weer oploopt. Onze inzet is gericht op blijvend betaalbare hypotheeklasten voor de mensen. Verder mogen hun woningen niet in waarde dalen door onbesuisde maatregelen rond de hypotheekrenteaftrek.”


Website: Vereniging Eigen Huis
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.