Bijgewerkt: 3 december 2021

Einde misbruik Wet openbaarheid van bestuur in zicht

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
23-07-2014

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een halt toeroepen aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als een bestuursorgaan niet op tijd een beslissing op een aanvraag, of bezwaar neemt, heeft de burger recht op een geldbedrag (Wet dwangsom). Dit leidt er echter toe, dat Wob-verzoeken worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van geld. De minister wil hier een einde aan maken door het wijzigen van de Wob; iedereen kan hierop reageren via de website internetconsultatie.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Ronald Plasterk, (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Onderzoek bevestigt de signalen, dat bestuursorganen worden geconfronteerd met grootschalig misbruik van de Wob. Zo wordt bijvoorbeeld een Wob-verzoek verborgen in een open sollicitatiebrief in de hoop, dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en weer geld geïnd kan worden (een zogenaamde dwangsom).

Wet dwangsom

Het afhandelen van Wob-verzoeken die enkel zijn gericht op het innen van geld kost de overheid naar schatting jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen euro. Daarom wordt voorgesteld Wob-verzoeken uit te zonderen van de Wet dwangsom. Dat betekent niet, dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag, of bezwaar. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Lukt het niet binnen de geldende termijnen te beslissen, blijft de mogelijkheid voor de burger bestaan om een rechtstreeks beroep te doen op de rechter.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS