Bijgewerkt: 4 maart 2024

Eindelijk definitief wijkcentrum voor Randwijck

Nieuws -> Gemeente

Bron: Dolf Veenboer
11-02-2010

Het college van B en W van Amstelveen heeft enige tijd geleden het Go-centrum aangewezen als tijdelijke locatie voor het wijkcentrum in de wijk Randwijck ter vervanging van 'De Laagte'.

Deze laatste dient plaats te maken voor het nieuwe onderkomen van Nifterlake; een instelling voor dagbehandeling van meervoudig gehandicapte kinderen. Nifterlake wacht al vele jaren op de noodzakelijke vervanging van hun nu slechte behuizing op Langerhuize.

Een aantal activiteiten kunnen verplaatst worden van 'De Laagte' naar het Go-centrum, waaronder ook een groot deel van de inloop/omtmoetingsfunctie. In de wijk is dit de enige mogelijke, direct beschikbare,  locatie voor zo’n tijdelijk onderkomen.

De wethouders Dolf Veenboer (PvdA) en Jan-Willem Groot (CDA) willen hierbij verklaren, dat zij een definitieve locatie voor het wijkcentrum in het over enkele jaren leegkomend gebouw van de Michiel de Ruyterschool op de hoek van de Rentmeesterslaan en het Catharina van Clevepark als goed idee omarmen.

Ruyterschool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

De openbare basisschool Michiel de Ruyter, aan de Catharina van Clevepark 10, waar de toekomstige wijkcentrum van Randwijck zal komen


Op deze wijze houdt het gebouw de bestemming maatschappelijke doeleinden. Tevens willen wij graag de mogelijkheid van kinderopvang en naschoolse opvang behouden in het gebouw. Tesamen met de aanwezige speelgelegenheden kan het gebouw meerdere functies herbergen. Graag willen wij met de wijk over de verdere invulling in gesprek blijven.

Het gebouw staat midden in de wijk en heeft een goede parkeergelegenheid. Het komt naar verwachting in de loop van 2014 leeg. In de tussenliggende periode willen wij het Go-centrum zo goed mogelijk laten functioneren en zullen daarvoor nadrukkelijk met Cardanus en de wijk in overleg gaan.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.