Bijgewerkt: 11 mei 2021

Eisen voor OV concessiegebied Amsterdam openbaar

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
17-04-2012

Ontwerp programma van eisen voor openbaar vervoer concessiegebied Amsterdam ter inspraak

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft het ontwerp programma van eisen vastgesteld voor het Amsterdamse openbaar vervoer. Het zijn eisen voor de aanbesteding van een nieuwe achtjarige concessie voor de periode 2015-2022 voor het openbaar vervoer in de gemeenten Amsterdam en Diemen, Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) en enkele uitlopers naar Amstelveen en Schiphol.

trams Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Trams in Amstelveen


Het ontwerp programma van eisen ligt tot en met 1 juni 2012 ter inspraak voor publiek. In het ontwerp programma van eisen staan de eisen waaraan de toekomstige vervoerder moet voldoen. Bijvoorbeeld de vervoerkundige eisen, eisen aan de uitvoeringskwaliteit, het gebruik van infrastructuur, veiligheid, duurzaamheid, materieel en informatie aan de reiziger. Het ontwerp programma ligt tot en met 1 juni ter inspraak. Voor informatie kan men terecht op de website www.stadsregioamsterdam.nl  onder ‘Inspraak OV Amsterdam’.

De inspraakreacties worden bij de definitieve besluitvorming meegewogen. Daarnaast wordt het ontwerp programma van eisen ter advisering voorgelegd aan de adviescommissies van de concessies Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland, de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen, de ReizigersAdviesraad en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Na verwerking van alle inspraakreacties en adviezen zal het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam naar verwachting in november 2012 het Programma van Eisen definitief vaststellen.

De komende decennia moet het openbaar vervoer een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn sterk gegroeid, waarbij nieuwe economische centra zijn ontstaan, zoals de Zuidas, Science Park, het NDSM-kwartier en Westpoort. Ook wonen steeds meer mensen aan de randen van de stad en is de Amsterdamse binnenstad inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Europa.

Deze ontwikkelingen hebben voor een forse toename van het aantal reizigers gezorgd en voor meer regionale verplaatsingen en zakelijk verkeer. In het ontwerp programma van eisen ligt het accent op reizigersstromen met een groot economisch belang en op het realiseren van snelle, betrouwbare en comfortabele reismogelijkheden op verbindingen waar kansen voor het openbaar vervoer liggen.

Door de vervoerder meer ruimte te geven en door middel van de juiste financiële prikkels wordt de vervoerder uitgedaagd een lijnennet te ontwerpen dat zoveel mogelijk reizigers aantrekt. De Stadsregio ziet daarmee de aanbesteding van de concessie Amsterdam als een kans om het Amsterdamse openbaar vervoer te vernieuwen, efficiënter in te richten en beter te laten aansluiten op de veranderingen in de vervoersvraag.

Met minder geld wil de Stadsregio een openbaar vervoer systeem realiseren dat beter aansluit bij de wensen van de reizigers en waarbij kwaliteit, comfort en veiligheid voorop staan. Zie ook ‘Inspraak OV Amsterdam’ voor het volledige ontwerp PvE en de wijze, waarop men kan inspreken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.