Bijgewerkt: 15 juni 2024

Elektronische communicatie grondwettelijk beschermd

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
29-09-2012

Alle elektronische vormen van communicatie worden in de toekomst grondwettelijk beschermd. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim.

Op deze voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Grondwet kan iedereen vanaf 1 oktober 2012 reageren via www.internetconsultatie.nl . De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister-president Rutte, minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

brieftelcom Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door het brief- en telecommunicatiegeheim


De wetswijziging vloeit voort uit de kabinetsreactie op een advies van de staatscommissie Grondwet. Met de meer techniekonafhankelijke formulering ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ wordt de bescherming die artikel 13 van de Grondwet biedt, uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen zoals e-mail, besloten communicatie via sociale media en de opslag van persoonlijke bestanden in de ‘cloud’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.