Bijgewerkt: 8 december 2022

Energie levert geld op

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2009

Amstelveense ambities voor klimaatverbetering

De gemeente Amstelveen zet in op energiebesparing en duurzame energie en streeft ernaar in de toekomst energieneutraal te worden. Daartoe wil de lokale overheid samenwerken met bedrijfsleven, energieleveranciers en regiopartners om het energieverbruik terug te dringen en daarmee de uitstoot van het broeikasgas CO2.

In haar nieuwe Energiebeleidsplan (EBP) 2009-2012 formuleert de gemeente ambities, die komende jaren tot concrete acties leiden. Zo wil de gemeente een jaarlijkse energiebesparing van 2% bereiken bij de woningbouw. Ook het realiseren van energieneutrale gebouwen en woningen blijft hoog op de agenda staan. De gemeente zelf wil een voorbeeldrol vervullen door enkele van haar eigen nieuwe vastgoedobjecten zo energieneutraal mogelijk te ontwikkelen.

De energieambities van Amstelveen zijn vertaald naar zeven branchegerichte thema's:

woningbouw,

bedrijven en agrarische sector,

verkeer en vervoer,

duurzame energie,

strategische projecten (zoals A9),

gemeentelijke gebouwen en voorzieningen en organisatieversterkende maatregelen.

Per thema benoemt het plan concrete, meetbare doelstellingen en acties voor de komende jaren. Het EBP 2009-2012 maakt deel uit van het rijks- en provinciale beleid om snelle klimaatverandering tegen te gaan. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door subsidieverstrekking.

De huidige subsidie voor stimulering van energiebesparende middelen voor particuliere woningeigenaren is door de provincie beschikbaar gesteld. Amstelveen vergroot het bedrag voor de komende jaren met € 100.000. Daarnaast investeert de gemeente € 100.000,- in voorbeeldprojecten op het gebied van duurzame energie zoals energiezuinige verlichting en zonnepanelen.

JW-Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Drs. Jan-Willem Groot Wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid: “ Het Amstelveense klimaat verbeteringsplan is in onze ogen een goed en ambitieus plan, waarvan wij denken, dat een aantal zaken worden bereikt, door dit toch belangrijke onderdeel. Je ziet, dat met relatief weinig middelen vrij veel kan bereiken en energie levert geld op”


Het energiebeleidsplan ligt vanaf donderdag 19 februari 2009 zes weken ter inzage. Op 10 maart kunnen belanghebbenden mondeling kenbaar maken wat ze van het plan vinden. Meer informatie over de inspraakmogelijkheden zijn te vinden op www.amstelveen.nl. De gemeenteraad beraadt zich op 27 mei 2009 over het plan.

Subsidies

De gemeente stelt ruim € 39.000 beschikbaar voor energiebewuste Amstelveners, die hun steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Vanaf 1 december 2008 kunt u subsidie aanvragen als u energiebesparende maatregelen in uw woning aanbrengt. Voor deze subsidieregeling geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De actie loopt tot 31 augustus 2009 en geld alleen voor particulieren. Houdt u rekening met ongeveer vier weken verwerkingstijd.

Duurzame energielijst

Combiwarmtepomp in combinatie met bodemsysteem. Dit is een systeem of installatie die uw woning kan verwarmen/of koelen. Koude-Warmte-opslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen op te warmen of te koelen. Ook in de tuinbouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van deze techniek. Subsidiebedrag: € 1000.-

Warmtepompboiler

Een systeem of installatie die uw woning kan verwarmen en/ koelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmte en koude uit bijvoorbeeld de buitenlucht of ventilatielucht. Om de warmte en koude te verspreiden is een warmtepomp nodig die werkt elektriciteit of gas. Subsidiebedrag: € 400.-

Lagetemperatuurverwarming (LTV)

Lagetemperatuurverwarming verwarmt kamers constanter er gelijkmatiger door vloer- of wandverwarming. Het systeem maakt gebruik van water van maximaal 55°C, in plats van de ouderwets hoge watertemperaturen in een centraal verwarmingssysteem tussen 90°C en 65°C Subsidiebedrag: € 400.-

Douchewarmteterugwinning (douche-WTW)

Bij douchewarmteterugwinning wordt warmte uit het wegstromende douchewater gebruikt om koud leidingwater voor te verwarmen. De boiler of ketel hoeft bij een douche-WTW vanwege de voorverwarming minder hard te stoken. Dat scheelt gemiddeld 150 m³) gas per jaar. De warm- en koudwaterstroom zijn strikt gescheiden. Subsidiebedrag: € 100.-

Houtgestookte C. V. -ketel

Een houtgestookte CV.-ketel werkt in principe hetzelfde als d traditionele CV.-ketel, echter met het verschil dat als brandstof houtblokken, zaagsel, resthout of houtbriketten worden gebruikt. Bij de nieuwe generatie houtgestookte CV.-ketels wordt gebruik gemaakt van vergassing, open vuur is dan niet meer nodig. In tegenstelling tot de traditionele CV.-ketel dient de houtgestookte ketel handmatig gevuld te worden. Subsidiebedrag: € 700.-

Kleinschalige windturbine

Kleinschalige windturbines of windmolens zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in een stedelijke omgeving. Ze wekken met behulp van wind elektriciteit op. Deze turbines kunnen op woningen of gebouwen gemonteerd worden.

De masthoogte bedraagt enkele meters, de rotordiameter is kleiner dan twee meter. Voor een kleine windturbine is een bouwvergunning nodig. Het criterium < 10 kW staat hierbij voor het maximale vermogen van een kleine windturbine, waarbij kW staat voor kilowatt Een kilowatt is 1000 watt. Subsidiebedrag: € 1000.-

Zonneboiler

Een zonneboiler is een installatie op het dak van de woning die water verwarmt uit zonnewarmte voor het gebruik van warm water in de keuken of badkamer. Subsidiebedrag: € 500.-

PV-systeem

Deze afkorting staat voor Photovoltaic systeem of zonnecellen. Het is een installatie op het dak van de woning die zonlicht omzet in elektriciteit. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek. Een systeem met 500 Watt-piek aan vermogen (+/- 4 m²) levert ongeveer 375 kWh per jaar. Wattpiek (Wp) is het nominaal output vermogen van een zonnecel of zonnepaneel, getest onder standaard omstandigheden (STC). STC staat voor "Standard Test Conditions". Deze condities zijn: zonnestraling van 1.000 Watt/m² bij een celtemperatuur van 25 °C (dus niet de omgevingstemperatuur). Subsidiebedrag: € 1.- per Wpiek

Ultrahoog rendementketel (HR-ketels)

Een ketel met een zeer hoog rendement, doordat warme afgezogen lucht uit de woning wordt hergebruikt. De warmte van de lucht wordt omgezet in warmte, die wordt afgestaan aan het vloerverwarmingssysteem in de woning. Natuurlijke aanvoer van lucht door middel van roosters in de gevel of kozijnen is noodzakelijk. Subsidiebedrag: € 400.-

Isolatie

De maatregel isolatie is onderverdeeld in dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. Hierbij worden isolerende materialen aangebracht op de desbetreffende plaats. De waarde van isolatie wordt aangegeven met XR'. Hoe groter de waarde, hoe beter de isolerende werking. Subsidiebedragen: dakisolatie R>2,5 € 3.- / m², vloerisolatie R>2,5 € 3.- / m², spouwmuurisolatie R>1,3 3.- / m²

HR++ glas

HR staat voor hoogrendement en ++ staat voor de extra isolerende werking van het glas. HR++ glas is dubbelglas waarbij de spouw (de ruimte tussen de beglazing) gevuld is met een edelgas waardoor de isolerende waarde hoger ligt dan bij dubbelglas waarbij de spouw is gevuld met droge lucht. Bovendien wordt bij HR++ glas een coating aangebracht die warmte weerkaatst maar zonlicht doorlaat. HR++ glas met een spouw van 15 mm heeft de hoogste isolerende waarde. Subsidiebedrag:  U>1,2 of een spouw van meer dan 15 mm € 20 / m²

Willem vd Pol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Drs. Willem van der Pol senior beleidsadviseur milieu en energie van de gemeente Amstelveen: “ Het idee achter de slagzin 'Energie levert geld op' is, dat de energiebesparende maatregelen moet je slim uitvoeren, want anders kost het je heel veel geld. Over 5 of 10 jaar gaat men veel meer betalen aan energierekening, dan aan woonlasten en dat moet natuurlijk tussen de oren van de mensen komen”


Energieneutraal?

EnergieNeutraal betekent, dat het totale fossiele energiegebruik in de gebouwde omgeving wordt teruggebracht, in zowel woning- als utiliteitsbouw, in bestaande bouw en in nieuwbouw. Het gaat om hogere energieprestaties van de gebouwen zelf en om meer aandacht geven voor energiebewuster gebruik van het gebouw.

Overheidsdoelstellingen:

een energiebesparing van 2% per jaar,

20% aandeel duurzame energie in 2020

30% minder CO² uitstoot in 2020

Links: Aanvraagformulier Subsidie Energiebesparende maatregelen (pdf) Energiebeleidsplan Amstelveen 2009 - 2012 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.