Bijgewerkt: 4 december 2022

Energiediefstal bij 5.294 hennepkwekerijen in 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Netbeheer Nederland
14-02-2014

In 2013 zijn 5.294 hennepkwekerijen opgerold, waar sprake was van energiediefstal. Dat maakt Netbeheer Nederland vandaag bekend namens alle regionale energienetbeheerders. Dit aantal ligt 1,2% hoger dan een jaar eerder. In deze gevallen is voor 140 miljoen kWh aan elektriciteit gestolen. Naar schatting wordt in totaal een miljard kWh door hennepkwekerijen illegaal afgenomen.

Dat is evenveel energie als alle huishoudens in de stad Den Haag verbruiken. Hennepkwekerijen veroorzaken bovendien grote veiligheidsrisico’s. Dagelijks breken meerdere branden uit als gevolg van ondeskundig aangelegde installaties. De netbeheerders doen er om die reden alles aan om energiediefstal tegen te gaan. Onder meer met de hennepgeurkaart.

Meer kwekerijen maar minder energiediefstal aangetoond

Uit de cijfers blijkt, dat het aantal opgerolde kwekerijen, waar sprake is van energiediefstal weliswaar is toegenomen, maar dat er minder energiediefstal is aangetoond (van 168 miljoen kWh in 2012 naar 140 miljoen kWh in 2013). Daaruit zou afgeleid kunnen worden, dat de omvang van een gemiddelde hennepkwekerij afneemt.

Bijvoorbeeld, omdat het aantal aantoonbare voorgaande kweken daalt. Ook kan risicoverkleining door de henneptelers een verklaring zijn. Steeds vaker worden hennepplantages, in plaats van in grote bedrijfspanden, gevonden in huizen die als gevolg van de crisis op de woningmarkt leeg staan. Dit gaat gepaard met veiligheidsrisico’s voor de omwonenden vanwege de verhoogde kans op brand.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Kras en ruik! De tekst op de geurkaart: Met deze hennep 'geur'kaart herkent u de geur van hennepteelt. Kras, ruik en help. Als u over het geurvlak krast, ruikt u de geur van de hennepplant. Zo kunt u voortaan het mogelijke gevaar ruiken van illegale hennepteelt in uw omgeving. Bij verdachte situaties belt u Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, of de Politie 0900-8844.


Hennepgeurkaart

Na een succesvolle pilot hebben de netbeheerders eind vorig jaar opnieuw de hennepgeurkaart gelanceerd. “Mensen denken, dat hennep ruikt als een joint, maar dat is niet zo. Met de hennepgeurkaart kunnen ze de geur van hennep leren kennen. Daardoor ontstaat bewustwording”, zegt Peter Jans-Rat van het Platform Energie Diefstal. Vermoedens van een hennepplantage kunnen worden gemeld bij de politie, of bij Meld Misdaad Anoniem. De kaart is een samenwerkingsverband van politie, netbeheerders en gemeenten en is onder meer verspreid in Amstelveen, Tilburg, Heerlen, Breda, Den Haag en Rotterdam.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De bewoners van de flat de Grote Beer in Amstelveen ruiken de geur van de hennepplant van een geurkaart in oktober 2013. In 2009 werden 155 hennepplanten in beslag genomen in deze flat


Gestolen energie: 200 miljoen euro

De belangrijkste reden, dat de energienetbeheerders energiediefstal willen stoppen, is om te voorkomen, dat de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net wordt aangetast. De netbeheerders zien het daarnaast als belangrijke taak om de kosten van energiediefstal terugdringen.

De marktwaarde van de gestolen energie bedraagt bijna 200 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro het nettoverlies van de netbeheerders, dat voor 1/3 deel aan de consument en voor 2/3 deel aan grootverbruikers wordt doorberekend. In de overige 130 miljoen euro zit onder meer misgelopen BTW en energiebelastingen voor de overheid.

Gevaarlijke situaties die energiebedrijven regelmatig aantreffen in de praktijk:

-Elektrocutiegevaar door ondeskundige montage, zowel aan de huisinstallatie als illegale aftakkingen op het net (blootliggende delen).
-Acuut brandgevaar en gevaar voor kortsluiting door temperatuurverhoging als gevolg van bundeling van snoeren.
-Brandgevaar door montage van voorschakelapparatuur en lampen op houten platen, of balken.
-Brandgevaar en gevaar voor kortsluiting door overbelasting van de huisaansluitkabel.
-Koolmonoxide(CO)-vergiftiging als bijproduct van slecht afgestelde gastoestellen die gebruikt worden voor de verwarming van de kwekerij.
-Kooldioxide(CO2)-verstikking door het toepassen van CO2 bemesting. Het zuurstofgehalte in de lucht kan door verdringing van de zuurstof door CO2 dalen onder 19%. Bij langere blootstelling veroorzaakt dit onder meer sufheid, een toename van de bloeddruk en duizeligheid. Na 5 tot 10 minuten raakt men bewusteloos, gevolgd door ademstilstand na 30 minuten tot een uur.

-Boobytraps (onder spanning staande delen en andere "vallen") om de hennepkwekerij te ‘beveiligen’.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.