Bijgewerkt: 19 januari 2022

Engels in het primair onderwijs vanaf 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-07-2013

Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in het Engels lesgeven. Daarnaast start in 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat Staatssecretaris Dekker vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Dekker: ‘Engels is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs een vreemde taal op te pikken. Dat is een kans die we niet moeten laten liggen. Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan.’

Engels als instructietaal

De laatste jaren hebben bijna 1000 basisscholen met behulp van een opstartsubsidie van de overheid goede ervaringen opgedaan met Engelse les in de onderbouw. Steeds meer scholen willen Engels ook een deel van de tijd als instructietaal gebruiken bij andere vakken, omdat dit een effectieve manier is om de taal te leren. Regels stonden dit in de weg. Dekker dient een wetsvoorstel in om instructie in een vreemde taal mogelijk te maken, tot 15 procent van de lestijd.

dekker Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2013)

Sander Dekker, (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Tweetalig basisonderwijs

Sommige ouders met een sterke internationale oriëntatie willen voor hun kinderen tweetalig onderwijs. Bij tweetalig onderwijs is 30-50 procent van de tijd Engels, Frans of Duits de instructietaal. Er zijn steeds meer middelbare scholen die dit type onderwijs aanbieden, maar voor basisscholen kon dit nog niet.  Dekker start in 2014 een experiment waarbij 20 basisscholen de kans krijgen om met tweetalig onderwijs aan de slag te gaan. Dit wordt georganiseerd door het Europees Platform.

Den Haag enthousiast

De gemeente Den Haag merkt al jaren, dat er behoefte is bij ouders en kinderen aan tweetalig onderwijs. Wethouder van Onderwijs Ingrid van Engelshoven: "We hebben als gemeente aangedrongen op meer ruimte voor tweetalig onderwijs. Het past in een tijd, dat internationale contacten sterk toenemen. We zijn blij, dat de staatssecretaris nu de ruimte biedt. We grijpen die kans met beide handen aan."

Jong geleerd

Uit onderzoek blijkt, dat kinderen die op jonge leeftijd vreemdetalenonderwijs krijgen uiteindelijk veel beter Engels leren spreken dan kinderen die pas kennismaken met Engels in groep 7 of 8. Aandacht voor Engels heeft geen negatief effect op het Nederlands.

Opmaat plannen najaar

Dekker biedt zijn plan van aanpak in twee stappen aan, dit is de eerste stap. Zo hebben scholen gelegenheid om zich tijdig in te schrijven voor de pilot tweetalig onderwijs. De komende maanden werkt hij aan de tweede stap: het verbeteren van de kwaliteit van de Engelse les en de aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Staatsecretaris Dekker: 'Nederland is internationaal sterk georiënteerd gezien haar geografische en economische situatie. Wil Nederland behoren tot de top vijf van meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld, dan hebben Nederlanders internationale kennis en taalvaardigheden nodig. Daarom is het leren van Engels, de taal die in internationale contacten het meest wordt gebruikt, een vereiste.

Dat basisscholen Engelse les geven is logisch. Ouders willen graag, dat hun kinderen Engels leren vanaf een jonge leeftijd op school omdat ze het belangrijk vinden voor hun toekomst. Leerlingen geven dit zelf ook aan als reden. Daarom is Engels ook een van de kerndoelen.

Met het groeiende belang van Engels in onze samenleving in het achterhoofd biedt een steeds groter deel van de scholen in het primair onderwijs Engels op steeds jongere leeftijd aan. Het aanbieden van onderwijs in een vreemde taal maakt het onderwijs bovendien uitdagender en aansprekender, ook voor onze meest talentvolle leerlingen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.