Bijgewerkt: 5 december 2022

Entente Florale 2013 voor steden en dorpen van start

Nieuws -> Natuur

Bron: Entente Florale
08-02-2013

Op een druk bezochte bijeenkomst in Bergeijk, (naast Eindhoven) groenste dorp van Nederland in 2012, ging de nationale groencompetitie voor steden en dorpen Entente Florale op 6 februari 2013 officieel van start.

Dit gebeurde in Rijksmonument De Ploeg, het enige industriële ontwerp van architect Gerrit Rietveld, waarmee de gemeente Bergeijk ambitieuze plannen heeft*. Vier steden en vijf dorpen/kleine steden zijn genomineerd voor de strijd om het goud.

Het zijn Amstelveen, Brunssum, Groningen en Schiedam bij de steden en Dalfsen,  Hilvarenbeek, Lingewaal met de kern Heukelum, Stein met de kern Elsloo, en Tynaarlo, met de kern Zuidlaren in de categorie dorpen en kleine steden (< dan 15.000 inwoners).

De bijeenkomst werd benut voor het informeren van de deelnemende gemeenten over de wedstrijd en wat daar allemaal bij komt kijken. De delegaties waren samengesteld uit zowel uit bestuurders als ambtenaren. Diverse gemeenten hadden ook vertegenwoordigers van de inwoners in hun afvaardiging opgenomen. Een belangrijk aandachtspunt  bij de Entente Florale 2013 is burgerparticipatie. Het Thema voor 2013 is “Groen is het kapitaal van de gemeente en haar inwoners”.

Vanuit de deelnemers aan de Entente Florale 2012 belichtte de Bergeijkse wethouder Frank van der Meijden de deelname vanuit de bestuurlijke kant. Werner Mentens, projectleider van de deelname van Weert gaf zijn ervaringen weer vanuit de ambtelijke sfeer. Beiden hadden nuttige tips voor de deelnemers aan de Entente Florale 2013.

florale Amstelveen
(Foto Entente Florale - 2013)

De Amstelveense deelnemers Ruud Oosterhof, teamleider Natuur en Milieu Educatie (NME), Tabitha Van Hove hoofd Wijkbeheer Noord van de gemeente Amstelveen poseren voor de foto met dhr. Jaap Spros, voorzitter van zowel de Europese als de Nederlandse Entente Florale, John Levie wethouder Groen en mevrouw Jolijn Bergsma, communicatieadviseur van de gemeente Amstelveen


Jury

Nu de VKC door het wegvallen van de gelden van het Productschap Tuinbouw haar keuringsactiviteiten moest beëindigen, gaat Entente Florale Nederland in 2013 in zee met een nieuwe onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Henk Rampen en Ronald Mulder. Beiden hebben hun sporen verdiend in landschapsbeheer en gemeentelijke groendienst.

De gemeenten zullen worden beoordeeld in de periode mei t/m juli. De beoordeling, waarvan de conclusies, vergezeld van aanbevelingen, worden neergelegd in een juryrapport gaat op basis van een groot aantal criteria. Het gaat daarbij om visie, beleid en uitvoering. Tijdens de bijeenkomst werd eens te meer duidelijk dat gemeenten groot belang hechten aan dit onafhankelijk juryrapport.

Naast het winnen van goud, zilver of brons, kunnen de gemeenten ook worden bekroond op specifieke onderdelen. Zo zijn er certificaten voor de 6 vaktechnische thema’s. Daarnaast zijn er speciale themacertificaten te behalen voor  de aspecten Groen en Gezondheid, bij de jurering op dit onderdeel wordt de GGD betrokken,  Groen en Economie en  Burgerparticipatie.

Investeren in groen

“Groen Loont” was het thema van Entente Florale in 2012 en daarin is veel aandacht besteed aan het TEEB project. Dit staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Aan dit project doen 11 grote Nederlandse steden mee. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de waarde is van het investeren in het groen.

Hiervoor worden rekenmodellen ontwikkeld. In het kader van de Vitale Groene Stad samenwerking van Entente Florale Nederland met de VNG en Platform 31 gaf Lian Merkx van Platform 31 tijdens de start bijeenkomst in Bergeijk de gemeenten inzicht in het belang van het TEEB project. Merkx is van mening dat ook voor dorpen in het TEEB project rekenmodellen moeten worden ontwikkeld. Tijdens Entente Florale 2013 krijgt dit aspect veel aandacht.

*) Dit fabrieksgebouw is een voormalige weverij. Tussen 1958 en 2007 werden hier de befaamde Ploegstoffen geweven. Het pand is een Rijksmonument en staat momenteel leeg. Om het fabriekspand heen bevindt zich een park van 6 hectare groot, dat ontworpen is door wijlen landschapsarchitecte Mien Ruys.

Wat is Entente Florale?

Het hart van de Entente Florale is de competitie tussen dorpen en steden om de titels “Groenste dorp van…” en “Groenste stad van…”. Deelname aan de ‘competitie’ leert echter al snel, dat groen een structureel beleidsgebied is, waar veel meer uit te halen valt dan de genoemde titel.

De nationale groencompetitie Entente Florale kan zeer goed worden ingezet om het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger. De Entente Florale competitie is geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel om de gedachte van de Groene Stad breed te promoten. De Groene Stad gedachte is de leidraad voor de Entente Florale competitie. Aandachtsvelden hierbij zijn:

• Groen is goed is voor de gezondheid van mensen

• Groen helpt ontstressen

• Groen zorgt voor een stijging van de waarde van onroerend goed

• Groen dat op de juiste manier is aangelegd en onderhouden is veilig en vermindert vandalisme

• Goede groenvoorzieningen zijn een belangrijk toeristisch aspect en bieden een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven

• Groen neemt schadelijke gassen en fijn stof op uit de lucht

Kortom groen is van groot economisch en maatschappelijk belang en moet niet worden gezien als kostenpost. En de burger vraagt er om. Lees meer hierover op de website De Groene Stad. Entente Florale Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van Economische Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Platform 31.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.