Bijgewerkt: 7 december 2022

Epidemiologische situatie week 27 2021 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
11-07-2021

In de afgelopen 7 kalenderdagen (1-8 juli 2021) is het aantal meldingen van SARS-CoV-2-positieve personen met 275% toegenomen in vergelijking met de 7 dagen ervoor. Het aantal testen met uitslagen bij de GGD-testlocaties was in de laatste 7 kalenderdagen 60% hoger ten opzichte van de 7 dagen ervoor. Het percentage positieve testen steeg naar 6,4% gemiddeld in de afgelopen 7 kalenderdagen, in vergelijking met 3,2% in de 7 dagen ervoor- meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Met meerekenen van het aantal uitgevoerde testen-voor-toegang is het percentage positieve testen 1,3% over de afgelopen 7 kalenderdagen. In de afgelopen 7 kalenderdagen werden over deze week 94 personen per 100.000 inwoners positief getest voor SARS-CoV-2, vergeleken met 25 per 100.000 in de 7 kalenderdagen daarvoor. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bedraagt de incidentie 245/100.000/week, in Drenthe en Limburg Noord zijn de incidentie het laagst, met respectievelijk 30 en 33/100.000/week. Vooral zeer recent steeg het dagelijks aantal meldingen exponentieel, van bijvoorbeeld 845 (omgerekend 5 per 100.000) op 1 juli naar 5475 (31 per 100.000) op 8 juli.

Het regionale beeld laat vooral een sterke stijging zien in de Randstad, zuidelijk Brabant, en specifiek in studentensteden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en ook buiten de Randstad zoals Groningen. Het patroon van het aantal meldingen naar leeftijd per 100.000 inwoners toont een eenduidig beeld: verreweg het hoogste aantal meldingen is in de leeftijdsgroepen 18 t/m 24 jaar, in deze groep ging het per 100.000 inwoners van 65 in kalenderweek 25 (21-27 juni) naar 175 in kalenderweek 26 (28 juni- 4 juli), naar 476 in de huidige, nog onvolledige kalenderweek 27 (5-8 juli).

In de leeftijdsgroepen 13-17 jaar en 25 t/m 39 jaar is het aantal meldingen in deze onvolledige kalenderweek ook al hoger dan in de volledige kalenderweek 26. Het aandeel van settings bij de individuele meldingen is recent ook veranderd, zo daalde het relatieve aandeel van de besmettingen opgelopen in de thuissituatie, in de afgelopen 7 dagen naar 30%, terwijl het aandeel van besmettingen opgelopen in de horeca en feesten steeg naar respectievelijk 25 en 17%.Het aantal clusters gerelateerd aan horeca, feesten en studentenverenigingen stijgt snel, na een eerdere stijging in de voorafgaande weken die vooral gerelateerd was aan vakanties en reizen.

Ook het aantal grotere clusters (met tientallen betrokkenen en uitschieters naar enkele honderden) neemt toe en is grotendeels gerelateerd aan horeca en in mindere mate aan festivals en studentenverenigingen. Van de mensen met een positieve zelftest die een confirmatietest aanvroeg bij de GGD bleek een stijgend aandeel positief, tot recent ongeveer 80%. Ongeveer een derde van de positieve testen bij de GGD in de vorige kalenderweek betrof een dergelijke confirmatietest na een positieve zelftest.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2021)

GGD Meldingen van positief geteste personen per dag vanaf 5 april 2021 t/m 5 juli 2021


De instroom en bezetting van ziekenhuis- en IC-bedden blijft dalen met een gemiddelde instroom van respectievelijk 8 en 1 per dag op basis van de laatste 7 dagen. Op 8 juli2021 bedroeg de ziekenhuisbezetting 106 verpleegbedden en 90 IC-bedden. Op dit moment zijn er weinig besmettingen in instellingen voor langdurige zorg of gehandicapten zorg gerapporteerd en wordt er geen oversterfte gezien.

Reproductiegetal, effect van maatregelen en prognoses ziekenhuizen en IC. De meest recente schatting van het reproductiegetal Rt, zoals berekend op basis van de meldingen van positieve gevallen, is voor 24 juni op basis van Osiris 1.37 (95%-interval 1.27 - 1.46) besmettingen per geval.

Update over de diverse virusvarianten. Het Outbreak Management Team (OMT) is geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de kiemsurveillance van de verschillende varianten door het RIVM in samenwerking met laboratoria in Nederland. In totaal zijn er nu 31.064 monsters in deze aselecte steekproef gesequenced.

De alfavirusvariant (B.1.1.7, voor het eerst gedetecteerd in de VK), te zien in de kiemsurveillance sinds week 51 van het afgelopen jaar, heeft een dalend aandeel in deze aselecte steekproef waarbij het voorlopige aandeel in week 25 62,1% is.  De deltavariant (B.1.617.2, voor het eerst aangetroffen in India) wordt in een snel toenemende mate aangetroffen in de kiemsurveillance met een aandeel van respectievelijk 0,6%, 1,7%, 3,5%, 8,6%, 22% in de weken 20-24. In week 25 staat het voorlopige aandeel op 35,6%. De deltavariant wordt tot nu toe in 24 GGD-regio’s in de steekproef gevonden.

In totaal is deze variant nu 433 keer aangetroffen sinds week 15. De GGD’en worden in deze fase niet meer op de hoogte gesteld bij bevindingen met betrekking tot de deltavariant, nu deze zo vaak wordt aangetroffen. Daarnaast wordt de variant aangetroffen op basis van sequencen in clusteronderzoeken en bij terugkerende reizigers uit verschillende landen binnen en buiten Europa. De zogenaamde delta+ (plus)variant (AY.1) is nu één keer in de kiemsurveillance aangetroffen in week 24. De ontwikkelingen met betrekking tot SARS-CoV-2-varianten worden gemonitord voor het gehele koninkrijk door de kiemsurveillance, het sequencen van bijzondere gevallen en in internationaal verband in specifieke werkgroepen met de ECDC, de WHO en buurlanden

Adviezen. Met het in werking treden van de versoepelingen conform stap 4 en 5 was er rekening gehouden met een mogelijke toename van het aantal meldingen, ten gevolge van de intensivering van de sociale activiteiten. Het strikt naleven van de basismaatregelen en van de aanvullende voorwaarden voor deelname aan groepsactiviteiten in het uitgangsleven (in binnen en buitenland, het (Testen voor Toegang) waren essentiële voorwaarden om verspreiding van het virus in te perken, om de gestaag lopende vaccinatiecampagne haar optimale effect te laten sorteren. Het OMT wijst op haar eerdere adviezen uitgebracht over dit onderwerp. We zien een recente, exponentiële toename in het aantal besmettingen in de specifieke leeftijdsgroep 18-25 jarigen. Buiten dit leeftijdscohort is er nog geen evidente toename waar te nemen. Er is ook geen effect te zien op de ziekenhuis- of IC-bezetting, die stabiel laag zijn. Op het eerste gezicht zou dit kunnen betekenen dat aan geen van de hierboven benoemde, door het kabinet vastgestelde pijlers voor de bestrijding van COVID-19 getornd wordt.

Het OMT adviseert op grond van bovenstaande motivatie om zo spoedig mogelijk, maar liefst al voor komend weekend, aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding vanuit de hierboven beschreven, geïdentificeerde hotspots te beperken. (De bovenstaande tekst is een samenvatting van het advies (pdf 8 pagina’s) van het RIVM aan de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 9 juli 2021)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.