Bijgewerkt: 18 mei 2024

Er komt echt geen kaalslag in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
08-06-2011

John Levie is de eerste wethouder van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Hij heeft belangrijke aandachtsgebieden als verkeer, groen, cultuur, ruimtelijke ordening, sport en reiniging. En hij moet flink bezuinigen.

John Levie woont al vanaf 1946 in Amstelveen. „Al toen het groot nieuws was ,dat de gemeente 8.500 inwoners ging tellen" zegt hij. Levie werkte onder meer in zijn eigen bedrijf als zelfstandig interim manager en projectmanager en doceerde parttime aan de HES. In 2004 werd hij burgerraadslid, in 2006 raadslid en een jaar geleden wethouder.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder John Levie (BBA)


De charme van een lokale partij vindt hij, dat die niet gedreven wordt door nationale politiek: „BBA is links noch rechts. Al is het niet zo, dat wij burgers altijd automatisch hun zin geven. We kijken ook naar het hele Amstelveense belang." Dat laatste moet hij in deze tijden van bezuinigingen zeker. „Uitdelen is leuker dan bezuinigen," zegt hij. „Met bezuinigen win je geen populariteitsprijs, maar het moet wél gebeuren."

Snoeien moet hij onder meer op groen, 10 procent. „Dat leidt echt niet tot kaalslag, .hoor," aldus Levie. „Amstelveen blijft groen. In 2010 gaven wij bijna twee keer zoveel uit aan groen als gemeenten gemiddeld doen. Als daar 10 procent af gaat, blijft er nog steeds veel over. 24 procent van het groen omvat heesters, die 58 procent van het budget opslokken. Met hier en daar andere begroeiing bespaar je al veel geld."

Levie is blij, dat het Jac. P Thijssepark en park De Braak als eerste heemparken in Nederland Rijksmonument zijn geworden. „Dat zegt wel iets over het groene karakter van Amstelveen. BBA-fractieleider Linda Roos heeft dit in 2001 in gang gezet en nu is het dan gelukt. Ondanks bezuinigingen blijven deze parken zoals ze zijn. Ze zijn echt heel speciaal en belangrijk voor citymarketing. We gaan ze meer promoten."

Ook het wegbezuinigingen van 3 van de 9 speelbadjes is volgens Levie niet het einde van de wereld. „Vergelijk dat met Aalsmeer: 'nul badjes'. Uithoorn: nul, Ouder-Amstel nul. Amsterdam 14; als je dat omrekent naar inwonertal, dan zou er in Amstelveen anderhalf badje zijn. In Bovenkerk kan een badje blijven, dankzij een bewonersinitiatief. Het badje bij Den Bloeyenden Wijngaerdt echter is op. Een nieuw badje kost 160.000 euro. En het wordt 320 tot 340 dagen per jaar niet gebruikt."

Radicaal zijn de bezuinigingen op cultuur. Maar ook dat is in Levie's ogen niet alleen negatief: „Amstelland Bibliotheken kiest voor sluiting van filiaal in Middenhoven, maar maakt tevens een kwaliteitsslag. Ik merk, dat andere instellingen eveneens zoeken naar creatieve oplossingen."

Amstelveen betaalt het niet zelf, maar ook in het openbaar vervoer dreigen bezuinigingen. Levie heeft per 1 juni 2011 (na dit interview) de portefeuille vervoer overgedragen aan collega Jan-Willem Groot (CDA) korting op het busnet. „Dat stelt je voor een dilemma," zegt hij. „Ga je snijden in dunne lijnen, die maatschappelijk belangrijk zijn?

Denk aan Nes aan de Amstel. Of snij je in drukke lijnen, die dan zo stampvol raken, dat bussen haltes voorbijrijden, omdat er niemand bij kan? Reizigers zullen in ieder geval vaker moeten overstappen." Een andere ov-kwestie is de Amstelveenlijn: Wordt deze metro of niet? „Een lastig vraagstuk," zegt hij. „Sommigen, in Amstelveen-Noord, willen lijn 5 behouden, met veel haltes. Wie zuidelijker woont, wil razendsnel naar Amsterdam en dus onderweg weinig haltes."

Voor Levie geldt: De lijn moet 'toekomstvast' worden. „De raad heeft in principe gekozen voor een metro naar Westwijk, maar onder voorwaarden: minimaal tien haltes, een hoge frequentie, een goed onderliggend busnet en een vlotte overstap bij Zuid-WTC.

Omdat wij geen NS-station hebben, zou Zuid-WTC zich als station van Amstelveen moeten ontwikkelen. Van mij mag het zelfs WTC/Amstelveen heten." Levie spreekt geen voorkeur uit voor trams, sneltrams of metro's. Hij wacht de bevindingen af van de stuurgroep die de alternatieven vergelijkt.

Een uitdaging is voor Levie de verbetering van de afvalscheiding. Papierbakken thuis en vaker plastic afval ophalen moeten dat bereiken. „Amstelveen zit ver onder het landelijke gemiddelde," zegt hij. „We hebben al wel ondergrondse papiercontainers, maar de ervaring elders leert, dat met papierbakken thuis, de opbrengst sterk toeneemt. Veel papier belandt nu in het restafval, waarvan het verwerken geld kost. Apart papier aanleveren daarentegen levert geld op."

Voor ondergrondse containers voor plastic voelt Levie nog niets. „Die zijn duur, omdat er een installatie in moet om het plastic samen te persen. Daarin investeren we liever niet, zolang het Rijk geen duidelijk beleid heeft voor plastic afval."

Sport ligt John Levie na aan het hart. Als raadslid sputterde hij tegen de 'Sportstad van Nederland'-ambities van het vorige college, dat meer topsport wilde en een heuse topsporthal. Die ambities zijn flink teruggeschroefd. „Amstelveen is al sportstad," meent de wethouder. Hij wijst op de kaart in zijn werkkamer de sportvelden bij de Sportlaan aan. „Het is uniek, dat er in Amstelveen zoveel sportvelden tussen de bebouwing liggen," zegt hij. „Elders liggen die meestal buiten de bebouwde kom. En weet u hoeveel mensen er in Amstelveen hockey spelen? Elfduizend!"

Volgens Levie kun je topsport niet 'zomaar droppen vanuit een helikopter'. „In Almere mislukte betaald voetbal, omdat er geen basis voor was als breedtesport. Topsport begint met breedtesport. Zodra genoeg mensen breedtesport bedrijven, ontstaat er een subtop. Op den duur misschien topsport. Overigens, als particulieren een topsporthal willen bouwen, dan kunnen zij zich nog altijd melden."

René de LeeuwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.