Bijgewerkt: 23 juni 2024

Europarlementsleden willen dat Oekraïne NATO lid wordt

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
16-06-2023

Europarlementsleden roepen de NATO-bondgenoten op om hun belofte aan Oekraïne na te komen en de weg vrij te maken voor de uitnodiging van Kiev om lid te worden van de defensiealliantie. In de resolutie, die donderdag 15 juni 2023 werd aangenomen met 425 stemmen voor, 38 tegen en 42 onthoudingen, benadrukken de EP-leden dat ze verwachten dat het "toetredingsproces zal beginnen nadat de oorlog voorbij is en zo snel mogelijk zal worden afgerond".

Totdat het volledige lidmaatschap is bereikt, moeten de EU en haar lidstaten, samen met NAVO-bondgenoten en gelijkgestemde partners, nauw samenwerken met Oekraïne om een tijdelijk raamwerk voor veiligheidsgaranties te ontwikkelen, zeggen EP-leden, dat onmiddellijk na de oorlog moet worden ingevoerd. Het Parlement benadrukt dat de integratie van Oekraïne in zowel de NAVO als de EU de regionale en mondiale veiligheid zou vergroten en de banden tussen Oekraïne en de Euro-Atlantische gemeenschap zou versterken.De vernietiging van de Kakhovka-dam is een oorlogsmisdaad. Europarlementsleden veroordelen in de krachtigste bewoordingen de verwoesting door Rusland van de Kakhovka-dam op 6 juni 2023, die een oorlogsmisdaad is en heeft geleid tot grootschalige overstromingen, een milieuramp en ecocide in Oekraïne. Alle verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden, inclusief de vernietiging van de dam, zullen ter verantwoording worden geroepen in overeenstemming met het internationale recht, voegen ze eraan toe.

Noodzaak van een alomvattend EU-herstelpakket voor Oekraïne. Het Parlement roept op tot een alomvattend en adequaat EU-herstelpakket voor Oekraïne, dat gericht moet zijn op noodhulp, wederopbouw en herstel van het land op korte, middellange en lange termijn. Ze kijken uit naar de komende door de Europese Commissie voorgestelde herziening van het huidige meerjarig financieel kader en de voorgestelde Rebuild Ukraine Facility (Herbouw Oekraïense faciliteit), die de financiering voor de wederopbouw van Oekraïne in de komende jaren zal dekken.

EP-leden benadrukken hoe belangrijk het is om de wederopbouw van Oekraïne te koppelen aan de voorbereidingen voor toetreding tot de EU en de lopende binnenlandse hervormingen, terwijl ze benadrukken dat de wederopbouw van beschadigde infrastructuur en industriële capaciteit moet plaatsvinden in overeenstemming met het "build back better" (beter terugbouwen )-principe en de Europese Green Deal. Dit zou helpen om het land om te vormen tot een koolstofvrije en digitale moderne Europese verzorgingsstaat en markteconomie.

Hoop dat de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne dit jaar kunnen beginnen. Het Parlement betuigt eindelijk opnieuw zijn steun aan het besluit van de Europese Raad om Oekraïne vorig jaar de status van EU-kandidaat toe te kennen. Europarlementariërs hopen op een positieve aanbeveling van de Europese Commissie zodra Oekraïne de zeven stappen van het advies van de Commissie met succes heeft doorlopen. Ze vragen om een duidelijk traject voor de start van de toetredingsonderhandelingen, die met voldoende steun al dit jaar zouden kunnen beginnen. Voor alle details is de volledige resolutie hier beschikbaar (15.06.2023).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.