Bijgewerkt: 24 juni 2024

Europese Commissie presenteert de economische zomerprognoses 2023

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
11-09-2023

De economie van de EU blijft groeien, zij het met minder momentum. In de prognose wordt de groei van de EU-economie bijgesteld naar 0,8% in 2023, van 1% voorspeld in de voorjaarsprognoses, en naar 1,4% in 2024, van 1,7%. Ook wordt de groei in de eurozone bijgesteld naar 0,8% in 2023 (was 1,1%) en 1,3% in 2024 (was 1,6%) – meldt de Europese Commissie.

Verwacht wordt dat de inflatie gedurende de prognoseperiode zal blijven dalen. De geharmoniseerde inflatie-index van de consumptieprijzen (HICP) zal nu naar verwachting in de EU 6,5% bereiken in 2023 (vergeleken met 6,7% in het voorjaar) en 3,2% in 2024 (vergeleken met 3,1%). In de eurozone wordt voorspeld dat de inflatie in 2023 5,6% zal bedragen (vergeleken met 5,8%) en 2,9% in 2024 (vergeleken met 2,8%).

'De economie van de EU heeft twee enorme schokken ondergaan als gevolg van de pandemie en de niet-uitgelokte oorlog van Rusland in Oekraïne. De zeer hoge inflatie heeft zijn tol geëist, maar is nu aan het afnemen. Na een periode van zwakte wordt verwacht dat de groei volgend jaar licht zal herstellen, geschraagd door een sterke arbeidsmarkt, een recordlage werkloosheid en afnemende prijsdruk. Hoewel onze economie zich nog steeds op een groeipad bevindt, blijft de onzekerheid groot en moeten we de risico's nauwlettend in de gaten houden. De uitvoering van hervormingen en investeringen in het kader van onze faciliteit voor herstel en veerkracht blijft van cruciaal belang om de EU-economie op het goede spoor te houden' -aldus Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen.

Foto Amstelveen
(Foto Elijus Kniežauskas/© EU - 2023)

Valdis Dombrovskis (1971) is een Letse politicus die sinds december 2019 deel uitmaakt van de Von der Leyen-commissie als uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor het volk


Een verminderd groeimomentum. De laatste gegevens bevestigen dat de economische activiteit in de EU in de eerste helft van 2023 gematigd was als gevolg van de enorme schokken die de EU heeft doorstaan. De zwakte van de binnenlandse vraag, en vooral van de consumptie, laat zien dat de hoge en nog steeds stijgende consumentenprijzen voor de meeste goederen en diensten een zwaardere tol eisen dan in de voorjaarsprognoses werd verwacht.

Dit ondanks dalende energieprijzen en een uitzonderlijk sterke arbeidsmarkt, die te maken heeft gehad met record lage werkloosheidscijfers, aanhoudende uitbreiding van de werkgelegenheid en stijgende lonen. Ondertussen laat de scherpe vertraging in de verstrekking van bankkredieten aan de economie zien dat de verkrapping van het monetaire beleid zich een weg baant door de economie. Enquête-indicatoren wijzen nu op een vertragende economische activiteit in de zomer en de komende maanden, met aanhoudende zwakte in de industrie en een afnemend momentum in de dienstensector, ondanks een sterk toeristisch seizoen in veel delen van Europa.

De wereldeconomie heeft het in de eerste helft van het jaar iets beter gedaan dan verwacht, ondanks zwakke prestaties in China. De vooruitzichten voor de mondiale groei en handel blijven echter grotendeels onveranderd vergeleken met het voorjaar, wat impliceert dat de EU-economie niet kan rekenen op krachtige steun van de externe vraag.

'De EU heeft afgelopen winter een recessie vermeden – geen sinecure gezien de omvang van de schokken waarmee we te maken hebben gehad. Deze veerkracht, die het duidelijkst tot uiting komt in de kracht van de arbeidsmarkt, getuigt van de effectiviteit van onze gemeenschappelijke beleidsreactie. De vele tegenwinden waarmee onze economieën dit jaar worden geconfronteerd, hebben echter tot een zwakker groeimomentum geleid dan we in het voorjaar hadden verwacht. De inflatie daalt, maar in verschillende snelheden in de EU. En de brutale oorlog van Rusland tegen Oekraïne blijft niet alleen menselijk lijden veroorzaken, maar ook economische ontwrichting. Toch moeten we vertrouwen hebben in de toekomst van de Europese economie. Er is veel dat we kunnen doen om duurzame groei te ondersteunen. De effectieve uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen blijft een topprioriteit. Er moet een voorzichtig, investeringsvriendelijk begrotingsbeleid worden gevoerd, in lijn met de voortdurende inspanningen van onze centrale banken om de inflatie te beteugelen. Ten slotte moeten we ons vastberaden inzetten om tegen het einde van het jaar een akkoord te bereiken over de hervorming van onze begrotingsregels' – vertelt Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie

Over het geheel genomen wordt verwacht dat het zwakkere groeimomentum in de EU zich zal voortzetten tot 2024, en dat de impact van het strakke monetaire beleid de economische activiteit zal blijven beperken. Volgend jaar wordt echter een mild herstel van de groei voorspeld, omdat de inflatie blijft afnemen, de arbeidsmarkt robuust blijft en de reële inkomens zich geleidelijk herstellen.

Foto Amstelveen
(Foto Aurore Martignoni/© EU - 2023)

Paolo Gentiloni Silveri (1954) is sinds 1 december 2019 lid van de Commissie-von der Leyen, als Europees commissaris voor Economische en Financiële zaken


De inflatie zal verder dalen. De inflatie bleef in de eerste helft van 2023 afnemen als gevolg van de dalende energieprijzen en de afnemende inflatoire druk van voedingsmiddelen en industriële goederen. In de eurozone bereikte de inflatie in juli 5,3%, precies de helft van het piekniveau van 10,6% dat in oktober 2022 werd opgetekend, en bleef in augustus stabiel.

De energieprijzen zullen de rest van 2023 blijven dalen, maar in een langzamer tempo. Verwacht wordt dat ze in 2024 weer licht zullen stijgen, gedreven door de hogere olieprijzen. De inflatie in de dienstensector is tot nu toe hardnekkiger geweest dan eerder werd verwacht, maar zal naar verwachting blijven matigen naarmate de vraag afneemt onder de invloed van een verkrapping van het monetaire beleid en een afnemende impuls na de COVID-19-crisis. De prijzen van voedingsmiddelen en industriële goederen met uitzondering van energie zullen gedurende de prognoseperiode blijven bijdragen aan het verlichten van de inflatie, mede als gevolg van lagere inputprijzen en normaliserende aanbodketens.

Een vooruitzicht dat wordt uitgedaagd door risico's en onzekerheid. De aanhoudende Russische agressieoorlog tegen Oekraïne en de bredere geopolitieke spanningen blijven risico's met zich meebrengen en blijven een bron van onzekerheid. Bovendien zou de monetaire verkrapping zwaarder kunnen wegen op de economische activiteit dan verwacht, maar ook kunnen leiden tot een snellere daling van de inflatie, waardoor het herstel van de reële inkomens zou worden versneld. De prijsdruk zou daarentegen hardnekkiger kunnen blijken. De toenemende klimaatrisico’s, geïllustreerd door de extreme weersomstandigheden en ongekende bosbranden en overstromingen in de zomer, wegen ook op de vooruitzichten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.