Bijgewerkt: 9 december 2022

Europese dag van de Nederlandse gemeenten voor solidariteit met Oekraïne

Nieuws ->

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2022

Zaterdag 12 maart 2022 is uitgeroepen tot een dag die in Europa in het teken staat van solidariteit met de inwoners van Oekraïne. Gemeenten roepen op tot een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne.

Statement Amstelveen. De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Nederland veroordeelt de inval van Poetin in Oekraïne. Het is een daad van agressie tegen een democratisch Europees land. Amstelveen leeft mee met Oekraïne en betuigt haar steun aan het dappere Oekraïense volk. Het is hartverwarmend om te zien dat veel Amstelveners zich willen inzetten om Oekraïners te helpen of een hart onder de riem te steken. De gemeenteraad en het college benadrukken dat Amstelveen een vreedzame stad is, waarin alle nationaliteiten respectvol met elkaar omgaan en samenleven. Als teken van solidariteit en verbondenheid hijst Amstelveen vandaag samen met tal van andere Europese gemeenten de Oekraïense vlag.

Foto Amstelveen
(Foto Gemente Amstelveen - 2022)Суббота 12 марта 2022 года объявлена в Европе днем солидарности с народом Украины. Муниципалитеты призывают к мирному решению конфликта в Украине.

Заявление Амстелвин. Война в Украине затрагивает всех нас. Нидерланды осуждают вторжение Путина в Украину. Это акт агрессии против демократической европейской страны. Амстелвен сочувствует Украине и выражает свою поддержку храброму украинскому народу. Отрадно видеть, что многие жители Амстелвена готовы приложить усилия, чтобы помочь украинцам или отдать им сердце. Городской совет и муниципальная исполнительная власть подчеркивают, что Амстелвен - мирный город, в котором все национальности уважают друг друга и живут вместе. В знак солидарности и приверженности Амстелвен вместе со многими другими европейскими муниципалитетами поднимает сегодня украинский флаг.

European Day of solidarity with Ukraine. Saturday, March 12, 2022 has been declared a day of solidarity with the people of Ukraine in Europe. Municipalities are calling for a peaceful solution to the conflict in Ukraine.

Statement Amstelveen. The war in Ukraine affects us all. The Netherlands condemns Putin's invasion of Ukraine. It is an act of aggression against a democratic European country. Amstelveen sympathizes with the Ukraine and expresses its support for the brave Ukrainian people. It is heartwarming to see that many Amstelveen people are willing to help the Ukrainians or give them a shot in the arm. The city council and the college emphasize that Amstelveen is a peaceful city, where all nationalities respect each other and live together. As a sign of solidarity and commitment Amstelveen, together with many other European municipalities, is hoisting the Ukrainian flag today.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.