Bijgewerkt: 21 juli 2024

Europese partnersteden Amstelveen gaan beter samenwerken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
24-11-2009

Europese partnersteden van Amstelveen over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Op 18, 19 en 20 november 2009 organiseerde de gemeente Amstelveen een werkbijeenkomst, waarbij ook vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en sociale partners uit de partnersteden aanwezig waren.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen opent op woensdag 18 november 2009 in het Restaurant Fontein Royale de drie dagen durende bijeenkomst


Het thema van de werkbijeenkomsten was: de verbetering van de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt voor de Europese partnersteden van Amstelveen (Berlijn Tempelhof-Schöneberg, Duitsland, Woking bij Londen UK , Óbuda-Békásmegyer, Hongarije).

Een internationaal gezelschap van afgevaardigden van gemeentebestuurders, onderwijs en bedrijfsleven werkten, gedurende drie dagen samen aan concrete oplossingen in de zalen van het restaurant Fontain Royale in Amstelveen. De werkbijeenkomst is deels mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Europese Unie in het kader van het programma ‘Europa voor de burgers’; een Europees subsidieprogramma, dat tot doel heeft diverse activiteiten en organisaties die een 'actief Europees burgerschap' stimuleren, te ondersteunen. Het programma loopt van 2007-2013. De begroting voor het totale programma bedraagt 215 miljoen euro.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Ekkehard Band, district burgemeester en hoofd van het departement van financiën, personeel en zakelijke adviezen en promotie van Tempelhof-Schöneberg presenteert zijn stad


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De leden van de internationale delegaties luisteren naar de toespraken


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

David Johnson Corporate Strategy Manager van de gemeenteraad van Woking Borough tijdens zijn presentatie


Tijdens de werkbijeenkomst waren drie thema’s benoemd, waaraan lokaal en internationaal werd gewerkt:  1. Verbetering van de samenwerking tussen lokale en regionale stakeholders (scholen, bedrijven en overheden );

  2. Verbetering van de (cognitieve en sociale) vaardigheden van jongeren die nodig zijn voor de arbeidsmarkt;

  3. Motivering van jeugd om goede loopbaankeuzes te maken.


De drie thema’s zijn de basis voor projecten, die de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt moeten dichten. De partnersteden zien gezamenlijk kansen via de Europese programma’s 'Een Leven Lang Leren' en 'Jeugd in actie' voor bijdragen in aanmerking te komen.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een foto van het scherm van de presentatie van Woking


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Lianne Dekker directeur van de Stichting NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland) was de gastvrouw van de drie dagen durende conferentie


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Balázs Bús burgemeester van Óbuda Békásmegyer presenteert het 3de district van Budapest: zijn stad


Bij het project 'Een Leven Lang Leren' gaat het om het vergroten van kansen voor mensen op de arbeidsmarkt door het op peil houden van kennis en vaardigheden. Het Europese programma ‘Jeugd in Actie’ heeft tot doel jongeren actiever te betrekken bij de maatschappij en bij Europa. Jongeren leren meer open te staan voor andere culturen en vergroten daarmee hun persoonlijke vaardigheden.

De samenwerking met de partnersteden in het kader van de Europese Unie geeft een nieuwe dimensie aan de Amstelveense vriendschapsbanden. De burgemeesters van de vier Europese steden zijn overeen gekomen, om aan concrete projecten te werken. Over een jaar worden de resultaten uitgewisseld.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen vertelt over zijn stad


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan van Zanen en Balázs Bús op bezoek bij de oudste inwoner van Amstelveen, de 104 jarige mevrouw Van Rooijen. Na de Eerste Wereldoorlog heeft haar familie twee Hongaarse meisjes opgevangen, zoals dat vele Nederlanders gelukkig ook deden, maar de connectie met de Hongaren bestaat nog steeds, ze spreekt zelfs nog een paar woordjes Hongaars!


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan van Zanen en Balázs Bús hebben ook het Museum Jan van der Togt bezocht. Vlnr.: Jan van Zanen, Balázs Bús met museumdirecteur Jan Verschoor


Een Leven Lang Leren in Europa?

Het Leven Lang Leren is een Europees subsidieprogramma, dat onderwijs en training ondersteunt in Europa. Het programma is opgebouwd uit verschillende sectorale programma’s voor alle fases van een Leven Lang Leren: activiteiten op school, op het college, op de universiteit, op de werkplek en in de gemeenschap.

Samenwerking Europese partnersteden van Amstelveen

In september 2008 heeft in Amstelveen al een bijeenkomst plaatsgevonden met ambtelijke delegaties uit Tempelhof-Schöneberg en Óbuda-Békásmegyer. Het thema was toen; aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en hebben ze afgesproken, om nauwer op dit gebied te gaan samenwerken. De samenwerking richtte zich op kennisuitwisseling en het creëren van nieuwe oplossingsrichtingen.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Restaurant Fontaine Royale, waar tijdens de bijeenkomsten de besturen van de Europese partnersteden van Amstelveen dichter bij elkaar gekomen en persoonlijke contacten gelegd


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het nog niet ondertekende akkoord tussen de Europese partnersteden van Amstelveen


Globalisatie

De bijeenkomst in november 2009 in Amstelveen was een goed vervolg van de steeds betere samenwerking tussen de steden. Wat ook nog opviel tijdens deze workhops: de vele overeenkomende problemen van deze Europese steden, zoals het verkeer, werkloosheid, criminaliteit, scholing, emigranten, gezondheidszorg, veroudering en nog een paar andere wat minder zware problemen.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

En het belangrijkste moment, het samenwerkingsdocument wordt getekend. Vlnr.: Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen, Balázs Bús, burgemester Óbuda Békásmegyer, John Kingsburry burgemeester van Borough Woking en Ekkehard Band, burgemeester van Tempelhof-Schöneberg


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan-Willem Groot, wethouder economische zaken van de gemeente Amstelveen (l) tijdens de workshop 'Working on new Solutions' op 20 november 2009. Burgemeester Van Zanen en Bús burgemeester van Óbuda luisteren naar het debat tussen de presentator en mevrouw Els Weijers, hoofd van de afdeling beleid van de gemeente Amstelveen


De 'message' is hopelijk duidelijk overgekomen bij de aanwezige stadsbestuurders, - je moet het wiel niet nog een keer uitvinden, om de problemen in je eigen stad te kunnen oplossen,- maar als het mogelijk is, liever 'afkijken' van andere steden, die soms veel eerder de verschillende problemen in hun stad met succes hebben aangepakt.

Het project van de EU, dat de verschillende gemeenschappen, in dit geval de partnersteden, een gezamenlijke actie ondernemen, met de bedoeling hun eigen stedelijke problemen samen te analyseren en naar een oplossing te zoeken, werkte wel in Amstelveen.

Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De aanwezige leden van de delegaties luisteren met grote aandacht naar het interessante debat


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De burgemeester van Óbuda, Balázs Bús stelt zijn vragen aan de wethouder


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Jan-Willem Groot tijdens de workshop


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een van de geeestigste deelnemers, Mr. Ray Morgan Chief Executive van Borough Woking tijdens zijn toespraak


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen van de gemeente Amstelveen sluit de drie dagen durende conferentie met het gevoel van voldoening


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het winnende educatieve team vlnr.: Dolf Veenboer wethouder onderwijs, Anne Kaiser beleidsmedewerker Internationale Betrekkingen, Hajdée op ’t Veld Economische Zaken gemeente Amstelveen, Yvonne Walvisch-Stokvis directeur Nova College Amstelveen, David Johnson Corporate Strategy Manager van Woking en Richard Tischlinger leider Technische Training & Apprenticeship Gillette Deutschland


Partnersteden Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Groepsfoto van de burgemeesters vlnr: De heer Ekkehard Band, district burgemeester en hoofd van het departement van financiën, personeel en zakelijke adviezen en promotie van Tempelhof-Schöneberg, de heer John Kingsburry burgemeester van Borough Woking, de heer Jan van Zanen burgemeester van Amstelveen, de heer Balázs Bús burgemeester van Óbuda Békásmegyer


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het resultaat van drie dagen vergaderen: een positieve kijk naar de toekomst


Wij moeten nog even wachten, tot eind 2010, wanneer de evaluatie plaats vindt, weer in Amstelveen. Dan kunnen de burgemeesters en de betrokken ambtenaren leer trekken, hoe ze de in 2009 in Amstelveen besproken ideeën in hun eigen stad konden waarmaken. Wij zijn benieuwd!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.