Bijgewerkt: 26 mei 2024

Europese verkiezingen 2024

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie/Kiesraad
04-05-2024

In Nederland vinden de Europese verkiezingen plaats op donderdag 6 juni 2024. Iedere EU-burger van 18 jaar en ouder mag stemmen. Als u zelf niet kan stemmen, kunt u iemand volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Het is ook mogelijk om in een andere gemeente te stemmen als u een kiezerspas aanvraagt, of om te stemmen vanuit het buitenland.

De Europese parlementsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats, in elk van de 27 EU-lidstaten, voor het laatst in 2019. Er werden toen 751 parlementsleden verkozen, die ongeveer 500 miljoen Europeanen vertegenwoordigen. Meer dan 375 miljoen EU-burgers waren stemgerechtigd, zodat dit de grootste transnationale verkiezingen in de geschiedenis waren. Sinds 1 februari 2020 telt het parlement 705 zetels, als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. Het is sinds juni 1979 de enige Europese instelling die rechtstreeks wordt verkozen. Bovendien is het het enige multinationale parlement ter wereld dat op basis van het universeel stemrecht wordt samengesteld. Van 1958 tot 1979 werden Europarlementsleden door hun nationale regeringen benoemd en hadden ze twee mandaten.We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Niet alle lidstaten stemmen op dezelfde dag. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 juni en zondag 9 juni 2024.

Personen die zich kandidaat willen stellen voor de Europese verkiezingen moesten zich op 23 april 2024 registreren bij de Kiesraad. Hierna kunt u op de website van de Kiesraad alle kandidatenlijsten inzien. Ook kunt u na 23 april 2024 op de websites van deelnemende politieke partijen een definitieve lijst van hun kandidaten vinden. In Nederland is er bij de Europese verkiezingen geen kiesdrempel. Een politieke partij moet wel genoeg stemmen halen voor een zetel. Er worden 31 Europarlementariërs verkozen. Dit betekent dat een politieke partij minstens 3,23% van de stemmen moet halen om 1 zetel te krijgen.

In Nederland is er tijdens de Europese verkiezingen 1 kieskring. Dit betekent dat Nederlanders in het hele land stemmen op dezelfde kandidatenlijst. Stemmen is niet verplicht bij de Europese verkiezingen in Nederland.

20 politieke groeperingen nemen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. Er nemen in totaal 497 kandidaten deel. De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van JEZUS LEEFT ongeldig. 21 groeperingen leverden kandidatenlijsten in bij de Kiesraad. 3 partijen hadden herstelbare verzuimen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontbrekende stukken. Al deze verzuimen zijn hersteld.

De Kiesraad verklaarde de volgende kandidatenlijsten geldig. De nummering is als volgt:

1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)

2. VVD

3. CDA - Europese Volkspartij

4. Forum voor Democratie

5. D66

6. Partij voor de Dieren

7. 50PLUS

8. PVV (Partij voor de Vrijheid)

9. JA21

10. NL PLAN EU

11. ChristenUnie

12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

13. BBB

14. Meer Directe Democratie

15. SP (Socialistische Partij)

16. vandeRegio

17. Volt Nederland

18. Belang Van Nederland (BVNL)

19. NSC

20. Piratenpartij - De GroenenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.