Bijgewerkt: 8 december 2023

Eurosysteem lanceert het digitaal euro project

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Centrale Bank
15-07-2021

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 14 juli 2021 besloten de onderzoeksfase van een project voor de digitale euro in te leiden. Na het besluit sloot de voorzitter van de Eurogroep, Paschal Donohoe, zich bij de vergadering aan, feliciteerde de Raad van Bestuur en betuigde zijn volledige steun voor het project.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2021)

Paschal Donohoe (1974) is een Ierse Fine Gael-politicus die sinds juni 2017 minister van Financiën is en sinds juli 2020 voorzitter van de Eurogroep


'Het is nu negen maanden geleden dat wij ons verslag over een digitale euro hebben gepubliceerd. In die tijd hebben wij verdere analyses verricht, burgers en beroepsbeoefenaren om input gevraagd en een aantal experimenten uitgevoerd, met bemoedigende resultaten. Dit alles heeft ons doen besluiten in een hogere versnelling te schakelen en het project voor de digitale euro te starten', aldus ECB-president Christine Lagarde.'Ons werk moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven ook in het digitale tijdperk toegang hebben tot de veiligste vorm van geld, namelijk centrale bank geld.'

De onderzoeksfase zal 24 maanden duren en gericht zijn op het aanpakken van belangrijke kwesties in verband met ontwerp en distributie. Een digitale euro moet aan de behoeften van de Europeanen kunnen voldoen en tegelijkertijd illegale activiteiten helpen voorkomen en ongewenste gevolgen voor de financiële stabiliteit en het monetair beleid vermijden. Hiermee wordt niet vooruitgelopen op een toekomstig besluit over de eventuele uitgifte van een digitale euro, dat pas later zal worden genomen. In ieder geval zou een digitale euro een aanvulling vormen op contant geld, en het niet vervangen.

'Wij zullen met het Europees Parlement en andere Europese besluitvormers overleggen en hen regelmatig informeren over onze bevindingen. Ook burgers, handelaren en de betalingssector zullen erbij worden betrokken' - aldus ECB-bestuurslid Fabio Panetta, voorzitter van de taskforce op hoog niveau voor een digitale euro.Tijdens de onderzoeksfase van het project zal het Eurosysteem zich richten op een mogelijk functioneel ontwerp dat is gebaseerd op de behoeften van de gebruikers. Er zal gebruik worden gemaakt van focusgroepen, prototyping en conceptueel werk. In de onderzoeksfase zal worden nagegaan welke gebruiksmogelijkheden een digitale euro in de eerste plaats moet bieden om zijn doelstellingen te verwezenlijken: een risicoloze, toegankelijke en efficiënte vorm van digitaal geld van de centrale bank.

Het project zal ook licht werpen op de mogelijk noodzakelijke wijzigingen van het EU-wetgevingskader, die zullen worden besproken met en besloten door Europese medewetgevers. De ECB zal gedurende de gehele onderzoeksfase van het project contact blijven houden met het Europees Parlement en andere Europese beleidsmakers. De technische werkzaamheden met betrekking tot de digitale euro met de Europese Commissie zullen eveneens worden geïntensiveerd.

Ten slotte zal in de onderzoeksfase het mogelijke effect van een digitale euro op de markt worden beoordeeld, waarbij de ontwerpopties worden vastgesteld om de privacy te waarborgen en risico's voor de burgers van de eurozone, tussenpersonen en de economie in het algemeen te vermijden. Ook zal een bedrijfsmodel worden vastgesteld voor tussenpersonen onder toezicht binnen het ecosysteem van de digitale euro. Een marktadviesgroep (pdf) zal tijdens de onderzoeksfase rekening houden met de standpunten van toekomstige gebruikers en distributeurs over een digitale euro. Deze standpunten zullen ook worden besproken door het Euro Retail Payments Board.De onderzoeksfase zal profiteren van het experimenteerwerk (pdf 9 pagina’s) dat de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied in de afgelopen negen maanden hebben verricht en waarbij deelnemers uit de academische wereld en de particuliere sector betrokken waren. Er zijn experimenten uitgevoerd op de volgende vier gebieden: het digitale euro grootboek; privacy en bestrijding van het witwassen van geld; grenzen aan de digitale euro in omloop; toegang voor eindgebruikers die niet op internet zijn aangesloten en faciliteren van inclusiviteit met geschikte apparatuur. Voor geen van de beoordeelde ontwerpopties werden grote technische belemmeringen vastgesteld.

Er werden experimenten uitgevoerd op de volgende vier gebieden: het digitale euro grootboek; privacy en anti-witwasmaatregelen; beperkingen van de digitale euro in omloop; toegang voor eindgebruikers die niet op internet zijn aangesloten en faciliteren van inclusiviteit met passende apparatuur. Voor geen van de beoordeelde ontwerpopties zijn grote technische belemmeringen vastgesteld.

Zowel TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) van het Eurosysteem als alternatieven zoals blockchain bleken in staat meer dan 40.000 transacties per seconde te verwerken. De experimenten suggereerden ook dat architecturen waarin gecentraliseerde en gedecentraliseerde elementen worden gecombineerd, mogelijk zijn.

Volgens deze experimenten zou een kerninfrastructuur voor de digitale euro milieuvriendelijk zijn: voor de geteste architecturen is de stroom die wordt gebruikt om tienduizenden transacties per seconde te verwerken, verwaarloosbaar in vergelijking met het energieverbruik van crypto-activa zoals bitcoin. Deze praktische bevindingen zullen nuttige input leveren voor de onderzoeksfase.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.