Bijgewerkt: 14 april 2021

Experiment gesloten coffeeshopketen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
21-06-2018

Het rapport van de Adviescommissie 'Experiment gesloten coffeeshopketen' is op 20 juni 2018 aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen.

Foto Amstelveen
(Foto Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- 2018)

Vlnr.: Bruno Bruins (VVD) minister Medische Zorg en Sport, professor André Knottnerus en Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister Justitie en Veiligheid presenteren het rapport Experiment gesloten coffeeshopketen


Minister Grapperhaus en minister Bruins hebben het rapport van de adviescommissie naar de Tweede Kamer gestuurd en zij zullen op korte termijn reageren op het advies. Daarnaast ligt het conceptwetsvoorstel Experiment Gesloten Coffeeshopketen nog ter advisering voor bij de Raad van State. De verwachting is dat aanbieding van het conceptwetsvoorstel aan de Tweede Kamer niet meer voor aanvang van het zomerreces kan plaatsvinden. Lees ook het rapport: Experiment gesloten cannabisketen (pdf 76 pagina’s). Een opmerking in het rapport: 'De commissie noemt het experiment geslaagd als na gedegen onderzoek duidelijk is geworden dat een gesloten cannabisketen realiseerbaar is en dat de gemeten effecten gunstig zijn, dan wel geen verslechtering laten zien ten opzichte van de thans bestaande situatie. Zo’n uitkomst is in de ogen van de commissie een eenduidig resultaat dat pleit voor regulering van de cannabisketen in Nederland.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.