Bijgewerkt: 17 april 2021

Extra 3,7 miljard euro vangnet voor bedrijven en banen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
09-12-2020

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Foto Amstelveen
(Foto Guus Schonewille/Ministerie van Economische Zaken - 2019)

Ir. Eric Wiebes (VVD) minister van Economische Zaken en KlimaatDe noodpakketten en het steun- en herstelpakket dat 1 oktober 2020 is ingegaan, hebben hun werk goed gedaan. Het gebruik van het totale omvangrijke steunpakket ademt mee met het verloop van het virus, biedt ondersteuning waar dat nodig is, en heeft inmiddels na 9 maanden een omvang van € 33,71 miljard bereikt. De Nederlandse economie toont bovendien veerkracht. Na een scherpe krimp van 8,5% in het tweede kwartaal van dit jaar, veerde de economie in het derde kwartaal sterk op met een groei van 7,7%. Daarbij is de werkloosheid gestegen, van 2,9% voor de crisis naar 4,3% in oktober.

Dit is een lichte daling ten opzichte van de zomer toen de werkloosheid nog 4,6% bedroeg. Het werkloosheidspercentage ligt nog onder het langjarig gemiddelde van 4,5%2. Ook zijn deze uitkomsten tot nu toe beter dan eerdere verwachtingen3, ondanks een heropleving van het virus. Deze cijfers laten zien dat Nederlandse ondernemers en werkenden niet bij de pakken neerzitten, maar hard aan de slag zijn gegaan om bij te dragen aan het herstel van onze economie. Het steun- en herstelpakket levert hier een belangrijke bijdrage aan. Tegelijkertijd geven de nieuwe ramingen van het CPB nog altijd een heldere boodschap: het is laagconjunctuur in Nederland. De economie zal dit jaar volgens naar verwachting met circa 4,2%4 krimpen. De opleving van het virus na de

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen /Ministerie van Financiën - 2018)

mr. Wopke Hoekstra (CDA) minister van FinanciënMet deze versterking is een bedrag van 3,7 miljard euro gemoeid. Dat komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Hoewel de verwachting is dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, zal de werkloosheid in eerste instantie verder oplopen. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe. Daarom zet het kabinet de steun voort. De Nederlandse economie blijkt veerkrachtig, en dat geeft hoop voor de toekomst. Tegelijkertijd is het belangrijker dan ooit dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. In combinatie met de mogelijkheden van een vaccin, biedt dat de beste kansen voor het échte herstel van de economie.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/SZW - 2018)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


NOW en TVL. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage:  afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Evenementensector. De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in field labs gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een field lab te starten voor cafés.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie EZ - 2018)

Mona Keijzer (CDA) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het kabinet beseft ook dat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en dat er mensen tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Vouchers reisbranche. Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/Ministerie van Financiën - 2020)

Hans Vijlbrief (D66) staatssecretaris van Financiën


TOZO. Al eerder is aangekondigd dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen. Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en - testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Coronabanen. Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/ SZW - 2014)

Bas van 't Wout (VVD) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht? Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. Lees: Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket (pdf 26 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.